Animazio soziokulturalaren testuingurua

Animazio soziokulturalaren testuingurua

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 86

Urtea
2016
Egileak
  • Itzultzailea: Elhuyar Fundazioa
Zuzenketak
Elhuyar Fundazioa
Azala
Elhuyar Fundazioa
Familiak
Zikloak
Moduluak

Aurkibidea

1. unitatea. Esku-hartze soziokulturala                                                                     5

1.1. Aro berri baterantz................................................................................................................................ ... 7

1.1.1. Informazioaren eta jakintzaren gizartea............................................................................. ... 7

1.1.2. Ongizate-estatua...................................................................................................................... ... 8

1.1.3. Gure gizartearen ezaugarriak............................................................................................... . 10

1.2. Esku-hartze soziokulturala................................................................................................................. . 12

1.2.1. Zer da esku-hartze soziokulturala?...................................................................................... . 12

1.2.2. Premia, nahi eta interesetan esku hartzea......................................................................... . 13

1.2.3. Esku-hartze soziokulturaleko ereduak................................................................................ . 14

1.2.4. Esku-hartze sozialaren antolaketa....................................................................................... . 15

1.2.5. Esku-hartzearen metodologia............................................................................................... . 16

1.3. Hezkuntzako esku-hartzea................................................................................................................. . 18

1.3.1. Hezkuntzako esku-hartze motak.......................................................................................... . 18

1.3.2. Esku-hartze soziokul­tu­rala eta hezkuntza ez-formala..................................................... . 18

1.4. Esku-hartze soziokulturalaren oinarri pedagogikoak.................................................................... . 20

1.4.1. Pedagogia ez-zuzentzaileak................................................................................................. . 20

1.4.2. Metodo aktibo eta dinamikoak.............................................................................................. . 20

1.4.3. Herri-hezkuntza........................................................................................................................ . 20

1.4.4. Demokrazia kulturala.............................................................................................................. . 20

1.5. Esku-hartze eta irisgarritasun eremuak........................................................................................... . 22

1.5.1. Irisgarritasuna........................................................................................................................... . 22

1.5.2. Irisgarritasunaren oztopoak................................................................................................... . 23

1.5.3. Guztientzako diseinua eta irisgarritasun unibertsala........................................................ . 24

1.5.4. Produktu lagungarriak............................................................................................................ . 24

 

2. unitatea. Animazio soziokulturala                                                                      32

2.1. Animazio soziokulturalaren funtzioa eta kontzeptua.................................................................... . 34

2.1.1. Zer da animazio soziokulturala?.......................................................................................... . 34

2.1.2. Animazio soziokulturalaren funtzioak................................................................................. . 36

2.1.3. Animazio soziokulturalaren helburua, eraldaketa soziala.............................................. . 36

2.2. Animazio soziokulturalaren jatorria.................................................................................................. . 37

2.2.1. Animazio soziokulturalaren lehenengo adierazpenak.................................................... . 37

2.2.2. Animazio soziokulturalaren birsorkuntza............................................................................ . 37

2.2.3. Animazio soziokulturalaren finkatzea Espainian.............................................................. . 38

2.2.4. Animazio soziokulturalaren erronka berriak...................................................................... . 38

2.3. Animazio soziokulturalean esku hartzen duten alderdiak........................................................... . 39

2.3.1. Hezkuntza-eremua eta aisialdia........................................................................................... . 39

2.3.2. Eremu soziala eta gizarte-garapena................................................................................... . 39

2.3.3. Eremu kulturala........................................................................................................................ . 40

 

 

 

 

 

 

 

3. unitatea. Animatzaile soziokulturala gizarteko esku-hartzaile gisa               41

3.1. Animatzaile soziokulturala................................................................................................................. . 43

3.2. Animatzaile soziokulturalaren  profila.............................................................................................. . 44

3.2.1. Gaitasunak................................................................................................................................ . 44

3.2.2. Balioak eta jarrerak................................................................................................................. . 44

3.2.3. Jarrera etikoa............................................................................................................................ . 45

3.3. Animazio soziokulturalaren inguru profesionala........................................................................... . 45

3.3.1. Animazio soziokulturalaren inguruaren konplexutasuna................................................ . 45

3.3.2. Lanbide ingurua....................................................................................................................... . 46

 

4. unitatea. Esku-hartze taldeak                                                                              49

4.1. Esku-hartze taldeak............................................................................................................................. . 51

4.2. Garapenaren psikologia..................................................................................................................... . 51

4.3. Haurtzaroaren ezaugarriak eta beharrak........................................................................................ . 53

4.3.1. 0-2 urte: lehen haurtzaroa...................................................................................................... . 53

4.3.2. 3-6 urte: bigarren haurtzaroa................................................................................................. . 54

4.3.3. 6-12 urte: nerabezaroaurrea................................................................................................. . 55

4.4. Desgaitasunak dituzten pertsonen ezaugarriak............................................................................. . 56

4.4.1. Desgaitasunera gerturatzea.................................................................................................. . 56

4.4.2. Desgaitasun fisikoa................................................................................................................. . 57

4.4.3. Zentzumen-desgaitasuna...................................................................................................... . 59

 

5. unitatea. Zerbitzu eta programak                                                                        65

5.1. Animazio soziokulturaleko zerbitzu eta programak...................................................................... . 67

5.2. Haurtzaroari zuzenduriko zerbitzu eta programak........................................................................ . 67

5.2.1. Ludotekak.................................................................................................................................. . 67

5.2.2. Haur-elkarteak eta denbora libreko zentroak..................................................................... . 67

5.2.3. Udaleku eta kanpaldiak.......................................................................................................... . 67

5.2.4. Baserri-eskolak, naturako gelak eta ingurumeneko heziketa-zentroak........................ . 68

5.2.5. Auzo-etxeak.............................................................................................................................. . 68

5.2.6. Zentro irekiak............................................................................................................................ . 68

5.2.7. Liburutegiak eta kulturako zerbitzuak.................................................................................. . 69

5.2.8. Programak eta eskolako zerbitzuak..................................................................................... . 69

5.2.9. Udaleku eta kanpaldiak.......................................................................................................... . 69

5.2.10. Kirol-campusak

5.2.11.................. Animazio-taldeak, haurrentzako ikuskizunak eta festetarako animazioak
kanpaldiak .............................................................................................................................. . 69

5.2.12. Hotelak eta kanpinak............................................................................................................ . 69

5.2.13. Haurrentzako parkeak.......................................................................................................... . 69

5.2.14. Udaleku eta kanpaldiak....................................................................................................... . 70

5.3. Pertsona helduei zuzenduriko zerbitzu eta programak................................................................ . 70

5.3.1. Ekintza turistikoak eta kanpokoak........................................................................................ . 70

5.3.2. Kirol-ekintzak............................................................................................................................ . 70

5.3.3. Ekintza kulturalak..................................................................................................................... . 71

5.3.4. Asoziazionismoa..................................................................................................................... . 71

5.4. Hirugarren adineko pertsonei eskainitako zerbitzu eta programak........................................... . 71

5.4.1. Hirugarren adineko pertsona autonomoei eskainitako zerbitzu eta programak......... . 71

5.4.2. Dependentzian bizi diren pertsonentzako programa eta zerbitzuak ............................ . 72