Arrainak atera, prestatu eta kontserbatzeko instalazioak eta prozesuak