Hozteko sistemen eta produkzio -sistemen erabilera eta mantenimendua