Lanekiren logoa

TELEKOMUNIKAZIO-SISTEMETAKO AZPIEGITUREN KONFIGURAZIOA

Azken urteotako bilakaera teknologikoari esker, irrati-hedapeneko zerbitzuak eta beste telekomunikazio-zerbitzu batzuk garatu ahal izan dirazken urteotako bilakaera teknologikoari esker, irrati-hedapeneko zerbitzuak eta beste telekomunikazio-zerbitzu batzuk garatu ahal izan dira

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 37

Aurkibidea

 • 1. Sarrera:

  telekomunikazio-azpiegitura komuna

  1.1.       Sarrera: TAK Kontzeptu orokorrak

  1.1.1.   Telekomunikazio-azpiegitura komunen lege-esparrua

  1.1.2.   Telekomunikazio-azpiegitura komuna

  1.1.3.   TAKaren erregelamenduaren egitura (346/2011 ED)

  1.1.4.   Aplikazio-eremua

  1.1.5.   TAKaren abantailak

  1.1.6.   Operadoreen eta jabetzaren betebeharrak eta ahalmenak

  1.1.7.   ITC/1644/2011 agindua

  1.1.8.   Etxe digitala

  1.1.9.   Eraikinen ikuskaritza teknikoa

  1.1.10.TAKaren erregelamenduaren berritasun nagusien laburpena

  1.2. Eraikin bateko TAKean esku hartzen duten eragileak

  1.2.1.   Proiektu arkitektonikoa

  1.2.2.   Telekomunikazioen proiektu teknikoa

  1.2.3.   TAKaren proiektugilearen eta telekomunikazio-operadore desberdinen arteko informazio-kontsultak eta -trukeak

  1.2.4.   Obra-zuzendaria

  1.2.5.   Telekomunikazioen enpresa instalatzailea

  1.2.6.   Egiaztapen-erakundeak.

  1.3. Telekomunikazio-instalatzaileak

  1.3.1.   Telekomunikazio-instalatzaileen erregistroa

  1.3.2.   Enpresa instalatzailea izateko betebeharrak

  1.3.3.   Enpresa instalatzaile motak

  1.3.4.   Titulu akademikoak

  1.4. Eraikin batean TAK bat ezartzeko prozedura

  1.4.1.   Proiektu teknikoa

  1.4.2.   Zuinketa-akta

  1.4.3.   Instalazio-buletina

  1.4.4.   Erabiltzaile-eskuliburua

  Egiaztapen-jarduerak

   

  2. Komunikazio erradioelektrikoak eta irrati-difusioko zerbitzuak

  2.1. Komunikazioen oinarriak

  2.1.1.   Irrati-difusioko sistemak

  2.1.2.   Modulazioaren oinarrizko printzipioak

  2.1.3.   Modulazio motak

  2.2. Modulazio analogikoak

  2.2.1.   Anplitudearen modulazioa

  2.2.2.   Maiztasunaren modulazioa

  2.2.3.   Fasearen modulazioa

  2.3. Modulazio digitalak

  2.3.1.   Oinarrizko modulazio digitalak

  2.3.2.   Transmisio-abiadura

  2.3.3.   Maila anitzeko modulazio digitalak

  2.3.4.   QPSK modulazioa

  2.3.5    QAM modulazioa

  2.3.6.   8PSK modulazioa

  2.4. Irrati-difusioko zerbitzuak

  2.4.1.   Espektro errradioelektrikoa

  2.4.2.   Maiztasunak esleitzeko koadro nazionala

  2.4.3.   Irrati-difusioko zerbitzuak

  2.4.4. Kanalizazioa

  2.5. Irrati-difusioko sistema analogikoak

  2.5.1. Bideo-seinalearen kodifikazioa

  2.5.2. Lurreko telebistaren sistema analogikoak

  2.5.3. Soinuen irrati-difusioko sistema analogikoak

  2.5.4. Satelite bidezko irrati-difusio analogikoko zerbitzuak

  2.6. Irrati-difusioko sistema digitalak

  2.6.1. Telebista digitalaren estandarrak

  2.6.2. Bideo seinalearen kodifikazioa

  2.6.3. MPEG-2 sistemak

  2.6.4. MPEG-4 sistemak

  2.6.5. DVB

  2.7. DVB estandarrak

  2.7.1. Kanal-kodifikazioak

  2.7.2. Bigarren belaunaldiko DVB estandarrak

  2.7.3. DVB-S

  2.7.4. DVB-T

  2.7.5. DVB-C

  2.7.6. TS taulak

  2.7.7. Soinuen irrati-difusioko sistema digitalak

  2.8.     Espektro erradioelektrikoaren plangintza

  2.8.1. Sare motak

  2.8.2. Dibidendu digitala

  2.9. Telekomunikazio-sistemetan erabilitako unitateak

  2.9.1. Irabazia

  2.9.2. Indargabetzea

  2.9.3. Dezibela

  2.9.4. Zarata

  2.9.5. Garraiatzailea-zarata erlazioa

  2.9.6. Zarata-irudia

  2.9.7. Komunikazio baten kalitatearen beste neurri batzuk

  Egiaztapen-jarduerak

   

  3. Telebista-seinalea hartzeko sistema baten osagaiak

  3.1. Kontzeptu orokorrak

  3.1.1. Telebista-seinalea banatzekoinstalazio bat osatzen duten zatiak

  3.1.2. Seinalea hartzeko sistema

  3.1.3.   Seinalea tratatzeko sistema edo buru-ekipoa

  3.1.4.   Sarea

  3.2. Seinaleak hartzeko sistema.

  3.2.1.   Antenak

  3.2.2.   Antenen ezaugarri teknikoak

  3.2.3.   Dipoloa

  3.2.4.   Antena-motak

  3.2.5.   Antenak sortutako zarata

  3.2.6.   Aurreanplifikadoreak

  3.2.7.   Elementu mekanikoak

  3.3. Buru-ekipoa

  3.3.1. Anplifikadoreak

  3.3.2. Kanal bakarreko anplifikadoreak

  3.3.3. Banda zabaleko anplifikadoreak

  3.3.4. Nahasgailuak

  3.3.5. Iragazkiak

  3.3.6. Atenuadorak

  3.3.7. Kanal-prozesadoreak

  3.3.8. Moduladoreak

  3.3.9. Transmoduladoresak

  3.3.10. Elikadura-iturriak

  3.4. Banaketa-sareal

  3.4.1.   Transmisio-lineak

  3.4.2.   Banagailuak

  3.4.3.   Deribadoreak

  3.4.4.   Erabiltzailearen hartuneak

  3.4.5.   ESP

  3.4.6.   Amaiera-erresistentziak

  3.5. Telebista-seinalea banatzeko instalazioetako sareen tipologia

  3.5.1.   Banakako instalazioa

  3.5.2.   Instalazio kolektiboak

  3.5.3.   TAKen instalazio kolektiboa

  3.5.4.   Erabiltzailearen barruko sarea

  3.6. Eremu-neurgailua

  3.6.1.   Aplicakazioak

  3.6.2.   Seinalea neurtzeko metodoak

  3.6.3.   Espektro-aztertzaile modua

  3.6.4.   Kanak digital baten maila neurtzea

  Egiaztapen jarduerak

   

  4. Lurreko telebista seinalea hartzea eta banatzea

  4.1. Lurreko telebistaren harrera-sistemak

  4.1.1.   Banatu beharreko zerbitzuak

  4.1.2. Kalitate-mailak soinuen irrati-difusioko eta telebistako zerbitzuetarako

  4.1.3. Seinale-maila

  4.1.4. Seinalearen kalitatea

  4.1.5. Seinalearen distortsioa

  4.1.6. Interferentziak

  4.1.7. Instalazioaren kalitatearen parametro orokorrak

  4.1.8. Instalazio baten diseinua

  4.2. Seinaleak hartzeko sistema

  4.2.1. Antena aukeratzea

  4.2.2. Antenen kokalekua

  4.2.3. Soluzioak hartze-arazoetarako

  4.2.4. Mastak

  4.2.5. Masta finkatzea

  4.2.6. Antena instalatzea

  4.2.7. Aurreanplifikadoreak

  4.2.8. Hartze-ekipamendua aukeratzeko irizpideak

  4.3. Buru-ekipoa

  4.3.1. Anplifikadoreen irteera-maila murriztea

  4.3.2. Banda zabaleko anplifikadoreen erabileraren adibidea

  4.3.3. Kanal bakarreko anplifikatze-sistema

  4.3.4. Buru-ekipoaren diseinua

  4.4. Banaketa-sarea

  4.4.1. Diseinu-irizpideak

  4.4.2. Erabiltzailearen barruko sarea

  4.4.3. sarearen parametroak

  4.5. TAK

  4.5.1. TAKarekin bateragarria den instalazioa

  4.5.2. Hartze-sistema

  4.5.3. Buru-ekipoa

  4.5.4. Sarea

  4.5.5. TAKaren hautazko ezaugarriak

  4.6. Adibidea: TAK instalazioa

  4.6.1. Eraikinaren ezaugarriak

  4.6.2. Instalazioaren ezaugarriak. Osagaiak aukeratzea

  4.6.3. Sarearen galerak

  4.6.4. Buru-ekipoa

  4.6.5. Garraiatzailea/zarata erlazioa (C/N)

  4.7. Proba-protokoloa

  4.7.1.   Seinalearen kalitatea antenaren kokalekuan

  4.7.2.   Irrati-maiztasunaren seinale-mailak instalazioan

  4.7.3.   Seinale-maila erabiltzailearen hartunean

  Egiaztapen jarduerak

  5. Satelite bidezko telebista hartzea eta banatzea

  5.1. Kontzeptu orokorrak

  5.1.1.   Satelite-instalazioa TAK batean

  5.1.2.   Komunikazio-satelitea

  5.1.3.   Satelite bidezko irrati-difusioko loturak

  5.2. Satelite bidezko komunikazioen ezaugarriak

  5.2.1.   Irrati-difusioko bandak

  5.2.2.   Polarizazioa

  5.3. Satelite-kanalen ezaugarriak

  5.3.1.   Posizio orbitala

  5.3.2.   Transponder digitalak174

  5.3.3.   Sateliteak igorritako potentzia

  5.4. Satelite bidezko telebista seinalearen hartze-sistema

  5.4.1.   Antena 177

  5.4.2.   Kanpoko unitatea

  5.4.3.   Kanpoko unitate (LNB) motak

  5.4.4.   LNBaren ezaugarri teknikoak

  5.4.5.   Kanpoko unitatea

  5.5. Antena instalatzea

  5.5.1.   Antenaren orientazio koordinatuak: azimuta eta gorapena.

  5.5.2.   Gorapena doitzea

  5.5.3.   Azimuta doitzea

  5.5.4.   Polarizazioa doitzea (SKEW doikuntza)

  5.5.5.   Antenaren doikuntza fina

  5.6. Satelite-seinalearen banaketa-sistemak

  5.6.1.   Fiko banaketa

  5.6.2.   Banaketa banagailu trukagarriekin

  5.6.3.   Banaketa FI-FI prozesadoreekin

  5.6.4.   Banaketa TDG transmodulazioarekin

  5.6.5.   Banaketa mistoa

  5.6.6. TAKarekin bateragarria den instalazioa

  5.7. TAK instalazio bateko satelite bidezko   telebistaren diseinua

  5.7.1.   Kalitate-parametroak

  5.7.2.   Sarearen galeren kalkulua

  5.7.3.   Buru-ekipoa aukeratzea

  5.7.4.   Hartze-sistema aukeratzea

  5.7.5.   Antena aukeratzea

  5.8. Seinalearen kalitatea neurtzea

  5.8.1.   Eremu-neurgailua

  5.8.2.   satelite-seinalea neurtzea

  5.8.3.   Bitarteko maiztasunaren sumulatzailea

  Egiaztapen jarduerak

   

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

TELEKOMUNIKAZIO-SISTEMETAKO AZPIEGITUREN KONFIGURAZIOA
Egileak
 • Egileak: JUAN M. MILLAN ESTELLER
 • Argitaletxea: Paraninfo
 • Itzulpena: Euskalgintza
Azala
LANEKI ELKARTEA

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Aitor Güemes Oiarbide
2019/10/08 11:41
Kaixo, 1. kapituloa deskargatu dut eta 5, kapituloa azaltzen da...

bestetik, falta diren kapituluak ere itzultzeko asmorik badago??


Mila esker aldez aurretik, Aitor Güemes Oiarbide
Luzio Egiguren
2019/10/08 12:09
Egunon,
Deskargatu botoiari eman eta errorea.
Aldiz, aurreikusi botoian ikus eta deskarga daiteke.

1.gaia.doc 5.gaiari dagokio (¿?). Hor falta da 1.gaia.

eskerrik asko.