Lantokietan prestakuntza aldiak LP-DUALA euskaraz egiteko diru laguntza (Gipuzkoa)

Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz bideratzeko diru laguntzak enpresentzat.

- Ebazpena Behin-behinekoa: 2018-06-15  Gipuzkoako  Foru Aldundiko aldaizkaria. Hemen klik eginda dokumentua eskuratuko duzu.

- Eskaera egiteko epea: 2018ko otsailaren 23a

Diru laguntza hauen xedea da enpresa eskatzaileek egin ditzaketen gastu jakin batzuk konpentsatzea, euskaraz eskaini ahal izateko:

a) Lantokiko Prestakuntza modulua, 156/2003 Dekretuak, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloen baitan Lantokiko Prestakuntza Modulua egiteko modua arautzen duenak, xedatutakoaren araberakoa.

b) Modalitate dualean enpresan egindako prestakuntza aldia, 83/2015 Dekretuak, Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak, xedatutakoaren araberakoa.

Esku Liburua: Diru laguntza eskaera egiteko eskuliburua jasotzeko egin klik hemen.

Eskaera egiteko eta GFAko atari elektronikoan sartzeko egin klik hemen.

Epe barruan, ez badago praktika aldirako hitzarmenik edo ikaslerik izendatuta, behin behineko agiriak igoko dira. Ikusi 1. eta 2. ERANSKINA. Gero, ikastetxetik agiri ofizialak bidaltzen dituztenean, dokumentazioa 3.atalean azaltzen den bezala egoitza elektronikora igo.