2. UD: Kortxoa erauzteko lanak kudeatzea

Kalitate agiria

Artelatzetik kortxoa lortzeko basogintzaren eta lanen deskribapena.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 0

Aurkibidea

1       SARRERA: 2

2       ARTELATZA.. 2

2.1        EZAUGARRI BOTANIKOAK.. 2

2.2        BASOEN EKOLOGIA: 3

2.3        BANAKETA GEOGRAFIKOA: 4

2.4        ARTELATZA ERABILERAK: 4

2.5        ARTELATZAREN BASOGINTZA: 5

2.5.1.   BASO MASA MOTA ETA DENTSITATEA.. 5

2.5.2.   BIRSORTZE NATURALA ETA ARTIFIZIALA.. 6

2.5.3.   LABOREAren ZAINTZA.. 12