Lanekiren logoa

Eraikuntza eta obra zibileko proiektuak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 44

Aurkibidea

 • 1. SARRERA
  • 1.1. Sarrera
 • 2. OBREN TIPOLOGIA
  • 2.1. Indarrean dauden arauen arabera
  • 2.2. Hirigintza-ordenamenduen arabera
  • 2.3. Ingeniaritza zibilaren ohituraren arabera
 • 3. PROIEKTU-EREDUAK
  • 3.1. Helburuaren araberako proiektuak
  • 3.2. Tipologiaren araberako proiektuak
 • 4. ERAIKUNTZAKO ARAUDIA
  • 4.1. Estatu espainiarreko araudia
  • 4.2. Nahitaez bete beharreko araudia: Eraikuntzako Kode Teknikoa (CTE)
  • 4.3. Gomendatutako araudia: Eraikuntzako teknologia-arauak (NTE)
 • 5. OBRA ZIBILEKO PROIEKTUAK
  • 5.1. Memoria
  • 5.2. Planoak
  • 5.3. Baldintza-agiria
  • 5.4. Aurrekontua eta neurketak
  • 5.5. Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana
 • 6. URBANIZAZIO-PROIEKTUAK
  • 6.1. Sarrera: hirigintza
  • 6.2. Lurzoruaren sailkapena: motak eta kategoriak
  • 6.3. Lurzoruaren kalifikazioa eta araubidea
  • 6.4. Lurzoruaren eraikigarritasuna
  • 6.5. Hirigintzako antolamendua eta plangintza
  • 6.6. Hirigintza antolatzeko planak
  • 6.7. Hirigintza antolatzeko tresnak
  • 6.8. Hirigintzako antolamendua egikaritzea
  • 6.9. Urbanizazio-proiektuen dokumentazioa
 • 7. ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK
  • 7.1. Memoria
  • 7.2. Planoak
  • 7.3. Baldintza-agiria
  • 7.4. Aurrekontua eta neurketak
 • 8. PROIEKTUAREN FASEAK
  • 8.1. Proiektuaren esleipena
  • 8.2. Aurretiazko informazioa
  • 8.3. Proiektua egikaritzea

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2009
Egileak
 • .
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...