Lanekiren logoa

Hiri-antolamendua

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 28

Aurkibidea

 • 1. HIRIGINTZA. EZAUGARRI OROKORRAK
  • 1.1. Hirigintza. Sarrera
  • 1.2. Ibilbide historikoa
 • 2. HIRIGINTZA-TEKNIKAK
  • 2.1. Hirien diseinua
  • 2.2. XX. Mendeko hirigintza-teknikak
 • 3. HIRIGINTZAKO ZUZENBIDEAREN KONTZEPTUAK
  • 3.1. Hirigintzako zuzenbidearen iturriak
  • 3.2. Hirigintza eta ingurumena. Konstituzio-esparrua
  • 3.3. Hirigintza-plangintza
 • 4. HIRIGINTZA-ANTOLAKETA
  • 4.1. Hirigintza-antolaketarako plan motak egungo legediaren arabera
  • 4.2. Jabari publikoa. Kontzeptua eta motak. Jabari publikoko ondasunak. Herri-lanak. Zerbitzu publikoak
  • 4.3. EAE-ko lurralde-antolaketarako legea, 1990ekoa. Garapenerako tresnak
  • Bibliografia
  • Irakatsi eta ikasteko jarduerak
  • Ebaluazio-jarduerak
 • 5. HIRIGINTZA ETA INGURUMENA
  • 5.1. Ingurumeneko araudia. Europako araudia. Estatuko legedia. EAE-ko Ingurumena Babesteko Legea (laburpena). Udal eskumenak
  • 5.2. Ingurumenarekiko kezka
  • 5.3. Ingurumeneko tresna teknikoak Europako, estatuko eta autonomiako legedietan
  • Bibliografia
  • Irakatsi eta ikasteko jarduerak
  • Ebaluazio-jarduerak
 • 6. HIRIGINTZA-ANTOLAKETAKO BIGARREN MAILA. UDAL ANTOLAKETA EDO PLANGINTZA
  • 6.1. Hirigintza-antolaketako plan orokorra. Plangintzako arau subsidiarioak. Kontzeptua eta motak. Figura baten eta bestearen betebeharrak
  • 6.2. Hapn-ren erabaki orokorrak
  • 6.3. Plan orokorren dokumentazioa
 • 7. HIRIGINTZA ETA INGURUMENA
  • 7.1. Ingurumenari buruzko legedia. Europakoa, estatukoa eta EAEkoa. Europar zuzentarauak (nagusienen eskema edo laburpena)
  • 7.2. Ingurumenarekiko kezka. Historia. Mugarriak. Printzipioak. Nazioarteko hitzarmenak
  • 7.3. 1998 legean, otsailaren 27koan, euskal herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrari buruzkoan aurreikusten diren ingurumen-tresna tekni¬koak (EHAA 1998 martxoaren 27,ostirala, 59zk.)
 • 8. HIRIGINTZA, INGURUNE FISIKOA ETA INGURUMENA INGURUNE FISIKOARI BURUZKO AZTERLANAK
  • 8.1. Sarrera. Paisaia eta bere osagaiak. Faktoreak: erliebea, harkaitzak, ura, klima, landaretza, fauna, giza egintza. Paisaiak eta lurzoruak eratzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak
  • 8.2. Ingurune fisikoari buruzko azterlanak. Azterlan-motak Ingurumen Ministerioaren arabera
  • 8.3. Lurzoruetako saiakera nagusiak
  • 8.4. Ingurumeneko paisaia- eta klima-osagaiak
  • Bibliografia
  • Metodologia. Irakatsi eta ikasteko jarduerak
 • 9. HIRIGINTZA-KUDEAKETA. PLANGINTZA GAUZATZEA. LURRAREN GAINEAN JARDUTEKO ERAK: ONURA ETA KARGEN BANAKETA
  • 9.1. Lurzoruaren jabetza
  • 9.2. Hirigintza-plangintzatik eratorritako onura eta kargen banaketa
  • 9.3. Lurzoruaren balorazioak edo tasazioak
  • 9.4. Plangintzaren egikaritzea
  • Bibliografia eta legedia
  • Irakatsi eta ikasteko jarduerak
  • Ebaluazio-jarduerak
 • 10. HIRIGINTZARA APLIKATUTAKO INFORMATIKA
  • 10.1. Fotointerpretazioa eta azterketa multisektoriala
  • 10.2. Hiri-bilbeak marraztu eta aztertu. Hirien kartografia
  • 10.3. ARC-View duen gaikako kartografia
  • 10.4. Kartografia EAE-n
  • Bibliografia
  • Irakatsi eta ikasteko jarduerak
  • Ebaluazio-jarduerak

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2007
Egileak
 • Amancio Paniego
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...