Lanekiren logoa

Kontu-ikuskaritza II

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 214

Aurkibidea

 • 1. KONTU-IKUSKARITZARAKO SARRERA
  • 1.1. Enpresei buruzko informazioa eta urteko kontuak
  • 1.2. Kontzeptua, lan-plangintzarako sarrera eta kontu-ikuskaritzaren ezaugarriak
  • 1.3. Kontu-ikuskaritzaren garapen historikoa
  • 1.4. Kontu-ikuskaritza motak
 • 2. KONTU-IKUSKARITZAKO ERREGULAZIOA ETA ARAUAK
  • 2.1. Kontu-ikuskaritzaren erregulazio legala Espainian
  • 2.2. Kontu-ikuskaritzaren nahitaezkotasuna
  • 2.3. Oro har onartutako kontu-ikuskaritzako arauak
  • 2.4. Finantza Informazioaren gaineko Nazioarteko Arauak (NIIF)
 • 3. KONTU-IKUSKARITZAREN BARNEKO KONTROLA ETA PLANGINTZA
  • 3.1. Kontu-ikuskaritzaren barneko kontrola
  • 3.2. Barneko kontrolaren ebaluazioa
  • 3.3. Barneko kontrolaren mugak
  • 3.4. Kontu-ikuskaritzaren plangintza
 • 4. EBIDENTZIA KONTU-IKUSKARITZAN ETA LAN-ORRIAK
  • 4.1. Ikuskaritzako ebidentzia
  • 4.2. Garrantzi erlatiboa
  • 4.3. Ikuskaritza arriskua
  • 4.4. Ebidentzia eskuratzeko metodoak
  • 4.5. Lan-orriak (ebidentziaren dokumentazioa)
 • 5. Kontu-ikuskaritzako txostena
  • 5.1. Kontu-ikuskaritzako txostena
  • 5.2. Adierazpen-gutuna
 • 6. Kontu-ikuskariaren arazoak eta talde-lana
  • 6.1. Kontu-ikuskariaren arazoak
  • 6.2. Talde-lana
 • 7. Ibilgetu materialaren kontu-ikuskaritza
  • 7.1. Ibilgetu materialaren arloa
  • 7.2. Barneko kontrolaren oinarrizko alderdiak
  • 7.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 7.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 7.5. Arrisku-puntuak
  • 7.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 8. Ibilgetu ez-materialaren eta gastu amortizagarrien kontu-ikuskaritza
  • 8.1. Ibilgetu ez-materialaren eta gastu amortizagarrien arloa
  • 8.2. Barne-kontrolaren oinarrizko alderdiak
  • 8.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 8.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 8.5. Arrisku puntuak
  • 8.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 9. Finantza-ibilgetuaren kontu-ikuskaritza. finantza-inbertsioak
  • 9.1. Finantza-ibilgetuaren eta finantza-inbertsioen arloa
  • 9.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 9.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 9.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 9.5. Arrisku-puntuak
  • 9.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 10. Izakinen kontu-ikuskaritza
  • 10.1. Izakinen arloa
  • 10.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 10.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 10.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 10.5. Arrisku-puntuak
  • 10.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 11. Bezeroen, kobratzeko kontuen eta salmenten kontu-ikuskaritza
  • 11.1. Bezeroen, kobratzeko kontuen eta salmenten arloa
  • 11.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 11.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 11.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 11.5. Arrisku-puntuak
  • 11.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 12. Diruzaintzaren kontu-ikuskaritza
  • 12.1. Diruzaintzaren arloa
  • 12.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 12.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 12.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 12.5. Arrisku-puntuak
  • 12.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 13. FUNTS PROPIOEN ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZEN KONTU-IKUSKARITZA
  • 13.1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen arloa
  • 13.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 13.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 13.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 13.5. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 14. EROSKETEN, HORNITZAILEEN, ORDAINTZEKO KONTUEN ETA BESTE PASIBO BATZUEN KONTU-IKUSKARITZA
  • 14.1. Erosketen, hornitzaileen, ordaintzeko kontuen eta beste pasibo batzuen arloa
  • 14.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 14.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 14.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 14.5. Arrisku-puntuak
  • 14.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 15. ITXIERAREN OSTEKO HORNIDUREN, KONTINGENTZIEN ETA GERTAKARIEN KONTU-IKUSKARITZA
  • 15.1. Itxieraren osteko horniduren, kontingentzien eta gertakarien arloa
  • 15.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 15.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 15.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 15.5. Arrisku-puntuak
  • 15.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 16. GALDU-IRABAZIEN ETA PERTSONALAREN KONTU-IKUSKARITZA
  • 16.1. Galdu-irabazien arloa. Pertsonalaren arloa
  • 16.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 16.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 16.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 16.5. Arrisku-puntuak
  • 16.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 17. KONTU-IKUSKARITZA FISKALA
  • 17.1. Kontu-ikuskaritza fiskala
  • 17.2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak
  • 17.3. Kontu-ikuskaritzaren helburuak
  • 17.4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak
  • 17.5. Arrisku-puntuak
  • 17.6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak
 • 18. MEMORIAREN ETA KUDEAKETA-TXOSTENAREN KONTU-IKUSKARITZA
  • 18.1. Memoria
  • 18.2. Kudeaketa-txostena

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2008
Egileak
 • <i>Auditoria</i>, Ortiz Salmeron
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

inma uranga
2018/01/11 13:12
kontu ikuskaritza