Lanekiren logoa

Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 113

Aurkibidea

 • LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO LEGEA
  • 31/1995 LEGEA, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa
  • 171/2004 ERREGE-DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duena enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez
 • PREBENTZIO-ZERBITZUEN ERREGELAMENDUA
  • 39/1997 ERREGE-DEKRETUA, urtarrilaren 17koa, prebentzio-zerbitzuen araudia onartzen duena
 • LAN-ISTRIPU ETA GAIXOTASUN PROFESIONALEN MUTUALITATEEN PREBENTZIO-JARDUERAK
  • 1997ko apirilaren 22ko AGINDUA, 98. BOE, 1997ko apirilaren 24koa
  • 1998ko abenduaren 22ko EBAZPENA, 8. BOE, 1999ko urtarrilaren 9koa
  • 2003ko abuztuaren 5eko EBAZPENA, 200. BOE, 2003ko abuztuaren 21ekoa
  • 688/2005 ERREGE-DEKRETUA, ekainaren 10koa, 139. BOE, 2005eko ekainaren 11koa
  • 1997ko apirilaren 22ko AGINDUA, zeinaren bitartez arautzen baita Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateek laneko arriskuen prebentzio-jardueretan izango duten funtzionamendu-erregimena.
  • 1. OHARRA. 1998ko abenduaren 22ko ebazpena, 1997ko apirilaren 22ko Aginduaren 10. artikuluan zehaztutako kostuen konpentsazioari dagokionez jarraitu beharreko irizpideak zehazten dituena. Agindu horrek arautzen du Istripuen Mutualitateek nola jardun behar duten laneko arriskuen prebentzio-jarduerak burutzen dituztenean
  • ERANSKINA
  • 2. OHARRA. 2003ko abuztuaren 5eko Ebazpena, Gizarte Segurantzako Estatu Idazkaritzarena, Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateek 2003-2005 aldian burutu beharreko Gizarte Segurantzako Prebentzio Jardueren Plan Orokorra onartzen duena. 200. BOE, abuztuaren 21ekoa
  • 688/2005 ERREGE-DEKRETUA, ekainaren 10ekoa, Gizarte Segurantzako lan-istripu eta gaixotasun profesionalen erregimena kanpoko prebentziozerbitzu gisa arautzen duena
 • KANPOKO PREBENTZIO-ZERBITZUAK
  • 1997ko ekainaren 27ko AGINDUA, 159. BOE, uztailaren 4koa.
  • 1997ko ekainaren 27ko AGINDUA, 39/1997 Errege Dekretua (urtarrilaren 17koa) garatzen duena, zeinak Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzen baitu honako hauei dagokienez: enpresez kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa espezializatutako entitateen akreditazio-kondizioei, enpresen prebentzio-sistemaren auditoretza-jarduera egin nahi duten pertsona edo entitate espezializatuen baimen-baldintzei eta laneko arriskuen prebentzioari dagozkion prestakuntza-jarduerak burutu eta ziurtatzeko entitate publiko edo pribatuen baimen-baldintzei.
 • LANEKO OSASUNARI ETA ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO EAE-KO LANBIDEARTEKO AKORDIOA
  • 1997ko abenduaren 19ko EBAZPENA, 17. EHAO, 1998ko urtarrilaren 27koa
 • ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK
  • 216/1999 ERREGE-DEKRETUA, otsailaren 5koa, 47. BOE, otsailaren 24koa
  • 216/1999 ERREGE-DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, aldi baterako laneko enpresetako langileen laneko segurtasun eta osasunaren gutxieneko xedapenei buruzkoa.
 • EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO PREBENTZIO-ZERBITZUEN OSASUN-JARDUERAK
  • 306/1999 DEKRETUA, uztailaren 27koa, 159. EHAO, abuztuaren 20koa
  • 78/2000 DEKRETUA, maiatzaren 16koa, 115. EHAO, ekainaren 19koa
  • Beste xedapen gehigarri bat gehitzen dio, bosgarrena, uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuari
  • I. ERANSKINA. Jarduera sanitarioa garatzeko aurrezaintzako zerbitzu propioek bete behar dituzten baldintzak
  • II. ERANSKINA. Jarduera sanitarioa garatzeko besteren aurrezaintza zerbitzuek bete behar dituzten baldintzak
 • LAN-ENKLABEAK. EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN ENPLEGUA SUSTATZEKO NEURRIA
  • 290/2004 ERREGE-DEKRETUA, otsailaren 20koa, 45. BOE, otsailaren 21ekoa
  • 290/2004 ERREGE-DEKRETUA, otsailaren 20koa, lan-enklabeak arautzen dituena, ezintasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko neurri gisa.

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2008
Egileak
 • <i>Legislación sobre seguridad y salud en el trabajo</i>
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...