Lanekiren logoa

Eraikuntzako lanen arriskuen ebaluazioa eta prebentzioa egiteko gida teknikoa

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 12

Aurkibidea

 • 1. SARRERA
 • 2. ERAIKUNTZA OBRETAKO SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO GUTXIENEKO XEDAPENAK EZARTZEN DITUEN 1627/1997 ERREGE DEKRETUAREN GARAPENA ETA HORREN INGURUKO AZALPENAK
  • 2.1. Xedapen orokorrak
  • 2.2. Obren proiektuko faseetan aintzat hartu beharreko segurtasun eta osasun arloko xedapen espezifikoak
  • 2.3. Langileen eskubideak
  • 2.4. Beste xedapen batzuk
 • I. ERANSKINA. Eraikuntzako edo ingeniaritza zibileko obren azaleko zerrenda
 • II. ERANSKINA. Langileen segurtasunerako eta osasunerako arrisku bereziak biltzen dituzten lanen azaleko zerrenda
 • III. ERANSKINA. Aldez aurretiko jakinarazpenaren edukia
 • IV. ERANSKINA. Obretan aplikatu beharreko segurtasun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak
  • A ZATIA. Obretako lantokiekin lotura duten gutxieneko xedapen orokorrak
  • B ZATIA. Lokalen baitan egindako obretako lanpostuei buruzko gutxieneko xedapen espezifikoak
  • C ZATIA. Lokalen kanpoko obretako lanpostuei buruzko gutxieneko xedapen espezifikoak
 • ARGIBIDE-OHARRAK
 • GIDAREN ERANSKINAK
  • A ERANSKINA. Obra moten araberako betebeharrei dagozkien aipamenak
  • B ERANSKINA. Koordinatzaile-funtzioak egiteko formazio-programaren gutxieneko edukia, 1627/1997 Errege Dekretuaren arabera
  • C ERANSKINA. Laneko segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzaileak izaera pribatuko obrak egitean laneko segurtasun eta osasunplana onartzeko akta
  • D ERANSKINA. Izaera pribatuko lanetan zuzendaritza fakultatiboak (obran segurtasun- eta osasun-koordinatzailea izendatzea derrigorrezkoa ez denean) laneko segurtasun- eta osasun-plana onartzeko akta
  • E ERANSKINA. Administrazioak izaera publikoko obretan laneko segurtasun- eta osasun-plana onar dezan obrak iraun bitartean segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzaileak egindako txostena
  • F ERANSKINA. Administrazioak izaera publikoko obretarako laneko segurtasun- eta osasun-plana onartzeko zuzendaritza fakultatiboak egindako txostena (obrako segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailea izendatzea derrigorrezkoa ez denean)
  • G ERANSKINA. Gertakarien liburuaren gutxieneko edukia

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2007
Egileak
 • Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...