Lanekiren logoa

Nominak eta Gizarte-Segurantza

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 931

Aurkibidea

 • 1. SOLDATA
  • 1.1 Oinarrizko araudia
  • 1.2 Kontzeptua legearen ikuspuntutik
  • 1.3 Soldata motak
  • 1.4 Soldata zehazteko modua
  • 1.5 Soldata
  • 1.6 Soldataren ordainketa
  • 1.7 Ariketa praktikoak
 • 2. SOLDATEN HARTU-AGIRIA
  • 2.1 Eredu ofiziala eta ordezko eredua
  • 2.2 Hartu-agiriaren edukia
  • 2.3 Likidazio-aldia
  • 2.4 Langilearen sinadura
  • 2.5 Enpresaren sinadura eta zigilua
  • 2.6 Balio frogagarria
  • 2.7 Hartu-agiriak gordetzea
  • 2.8 Soldaten hartu-agiria: goiburua
 • 3. SOLDATEN HARTU-AGIRIAREN EGITURA
  • 3.1 Sortzapenak: soldatako hartukizunak
  • 3.2 Sortzapenak: soldataz kanpoko hartukizunak
 • 4. KOTIZAZIO-OINARRIAK
  • 4.1 Kontingentzia babesgarriak
  • 4.2 Kotizazio-oinarria
  • 4.3 Kontingentzia arruntetarako kotizazio-oinarria
  • 4.4 Kontingentzia profesionaletarako kotizazio-oinarria (LI eta GP)
  • 4.5 Langabeziarako, Soldatak Bermatzeko Funtserako eta lanbide-prestakuntzarako kotizazio-oinarria
  • 4.6 Egoera berezietarako kotizazio-oinarriak
 • 5. KOTIZAZIO-TASAK
  • 45.1 Kontingentzia arruntetarako tasa
  • 5.2 Langabeziarako tasa
  • 5.3 Soldatak Bermatzeko Funtserako tasa
  • 5.4 Lanbide-prestakuntzarako tasa
  • 5.5 Aparteko orduetarako tasa
  • 5.6 Kontingentzia profesionaletarako tasa (LI eta GP)
 • 6. KENKARIAK
  • 6.1 Karga fiskal eta Gizarte Segurantzakoengatiko kenkaria
  • 6.2 Aurreratutako kopuruengatiko kenkaria
  • 6.3 Hirugarrengoengandik jasotako kopuruak kentzea
  • 6.4 Sindikatu-izaerako kenkariak
  • 6.5 Kalte-ordainengatiko kenkaria
  • 6.6 Bahitura-agindu judizialengatiko kenkaria
  • 6.7 Okerreko ordainketengatiko kenkaria
  • 6.8 Gauzaz jasotako produktuen balioaren kenkaria
  • 6.9 Lanera huts egindako egun ez-justifikatuengatiko kenkaria
  • 6.10 Ezintasun iragankorraren ondorioz lanera huts egindako egunengatiko kenkaria
  • 6.11 Diziplina-zigorrengatiko kenkaria
  • 6.12 Kenkaria, greba-egunetan edo ugazabek agindutako itxieretan
  • 6.13 Behar baino opor gehiago hartu izanagatiko kenkaria
  • 6.14 Kasu praktikoak
 • 7. PFEZ-AREN KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA DIRU-SARRERAK
  • 7.1 Etekinak
  • 7.2 Atxikipenaren ehunekoa kalkulatzea
 • 8. KUOTA. HOBARIAK
  • 8.1 Kuota
  • 8.2 Murrizketak
  • 8.3 Errekarguak
  • 8.4 Etengabeko prestakuntza-jardueretarako kreditua
  • 8.5 Kuota bakarra
  • 8.6 Kuotak biltzea
  • 8.7 Arau-hausteak eta zigorrak
  • 8.8 Gizarte Segurantzaren aurkako delituak
  • 8.9 Prestazioen gaineko erantzukizuna
  • 8.10 Kotizazioen preskripzioa
  • 8.11 Kasu praktikoak
  • 8.12 Kuoten likidazio-aktaren eredua
 • ERANSKINAK
  • 1. Eranskina
  • 2. Eranskina
 • ARIKETAK
 • Jakinbai ziurtagiria

  Urtea
  2010
  Egileak
  • .
  Zuzenketak
  Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
  Azala
  Naiara Beasain

  Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...