Lanekiren logoa

Obra-zuinketak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 8

Aurkibidea

 • 1. INGENIARITZA-LANEN PROIEKTUAK
  • 1.1. Ingeniaritza eta proiektu kontzeptuak
  • 1.2. Proiektu baten garapena
  • 1.3. Proiektu motak
  • 1.4. Proiektuaren dokumentuak
  • 1.5. Jabea, obra-zuzendaritza eta kontrata
  • 1.6. Enkantea eta lehiaketa
 • 2. ZUINKETA METODOAK
  • 2.1. Sarrera
  • 2.2. Proiektuko puntu bat espazioan zehaztea
  • 2.3. Zuinketa planimetrikoa egiteko metodoak
 • 3. LERROKADURAK DEFINITZEA
  • 3.1. Puntu-marken ezaugarriak
  • 3.2. Puntuei erreferentziak jartzea
  • 3.3. Puntuen deskribapena
  • 3.4. Lerrokadurak markatzea
  • 3.5. Lerrokaduran sartzea
  • 3.6. Urruneko puntuen arteko lerrokadura-zuzenak zehaztea
  • 3.7. Lerrokadura-zuzenak trazatzean oztopoak saihesteko metodoa
 • 4. KURBA ZIRKULARRAK
  • 4.1. Sarrera: errepideen jarraibidea
  • 4.2. Kurba zirkularren geometria
  • 4.3. Kurba zirkularren ahokadura
  • 4.4. Kurba zirkularren zuinketa
 • 5. SESTRA
  • 5.1. Sestra, altxaera, oinplanoa eta traza hitzen definizioak
  • 5.2. Sestra zuzenak
  • 5.3. Sestra-aldaketak
  • 5.4. Zuzenen arteko trantsizio bertikaleko kurbak
  • 5.5. Forma parabolikoko trantsizio bertikalak
  • 5.6. Sestra-proiektua
 • 6. LUZETARAKO ETA ZEHARKAKO PROFILAK
  • 6.1. Luzetarako profila
  • 6.2. Zeharkako profila
  • 6.3. Zeharkako ebakidura
 • 7. SESTRAK ETA EZPONDAK KALKULATZEA ETA ZUINKATZEA
  • 7.1. Gainazaletako zuinketa-datu altimetrikoak kalkulatzea
  • 7.2. Zuinketa altimetrikoak
  • 7.3. Baterako zuinketa planimetriko eta altimetrikoak kalkulatzea

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2006
Egileak
 • Topografia de obras, Ediciones UPC
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...