Lanekiren logoa

Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak

Altamar Ed.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 395

Aurkibidea

1. Unitate didaktikoa.

Aisialdia eta denbora librea testuinguruan kokatzea........ 6

1.1.       Aisialdia eta denbora librea....................................... 7

1.1.1.      Lana, betebeharrak eta denbora librea..................... 7

1.1.2.      Aisialdiaren kontzeptua..................................... 9

1.1.3.      Aisialdiaren eta denbora librearen ikuspuntu kontzeptualak. 9

1.2.       Aisialdi, denbora libre eta lanaren ikuspegi historikoa........... 10

1.2.1.      Kultura helenikoa.......................................... 10

1.2.2.      Kultura erromatarra....................................... 10

1.2.3.      Kristautasuna............................................. 11

1.2.4.      Erdi Aroa.................................................. 11

1.2.5.      Berpizkundea.............................................. 11

1.2.6.      Aisialdia iraultzen mendean............................... 12

1.3.       Aisialdiaren soziologia........................................... 12

1.3.1.      Aisialdiaren soziologia, diziplina berri bat.................. 12

1.3.2.      Aisialdia ezagutzaren gizartean............................ 13

1.3.3.      Aisialdia eta denbora librea giza eskubide gisa............ 15

1.4.       Aisialdiaren pedagogia.......................................... 16

1.4.1.      Aisialdiaren pedagogiaren aurrekariak..................... 16

1.4.2.      Aisialdiaren pedagogiari bide ematen dioten faktoreak..... 17

1.4.3.      Aisialdiko hezkuntzaren oinarri pedagogikoak                19

 

1.4.4.      Aisialdiko hezkuntzaren eragileak......................... 20

1.5.       Animazio soziokulturala eta aisialdiko hezkuntza................ 22

1.5.1.      Hezkuntza-modalitateak................................... 22

1.5.2.      Hezkuntza-ingurunea...................................... 23

1.5.3.      Aisialdi mikroingurunetan kontuan hartu beharrekoak     24

1.5.4.      Balioen hezkuntza denbora librean........................ 26

1.6.       Aisialdi inklusiboa............................................... 26

1.6.1.      Estrategia integratzailea................................... 26

1.6.2.      Estrategia inklusiboa...................................... 27

Ariketak.............................................................. 31

Jarduerak............................................................ 32

2. Unitate didaktikoa.

Animazio-proiektua aisialdian eta denbora librean........ 34

2.1.       Zer da aisialdiko eta denbora libreko proiektu bat?.............. 35

2.1.1.      Proiektua programazioko elementu gisa................... 35

2.1.2.      Proiektu bat prestatzeko faseak.......................... 35

2.2.       Errealitatea aztertzea............................................ 36

2.2.1.      Testuingurua aztertzea.................................... 36

2.2.2.      Eskariak eta premiak aztertzea........................... 36

2.2.3.      Baliabideak aztertzea...................................... 37

2.3.       Plangintza-fasea................................................ 38

2.3.1.      Helburuak................................................. 38

2.3.2.      Jarduerak................................................. 38

2.3.3.      Baliabideak................................................ 40

2.4.       Komunikazio-jarduerak.......................................... 42

2.5.       Proiektua gauzatzea............................................. 43

2.6.       Aisialdiko eta denbora libreko proiektuak ebaluatzea............ 44

2.6.1.      Zertarako balio du ebaluazio-faseak?..................... 44

2.6.2.      Adierazleak, ebaluatzeko giltza............ 44

2.6.3.      Zer ebaluatu behar dugu?................................. 45

2.6.4.      Amaierako memoria edo txostena........................ 46

Ariketak.............................................................. 47

Jarduerak............................................................ 48

3. Unitate didaktikoa.

Aisialdiko eta denbora libreko jolas-jarduerak.............. 52

3.1.       Jolasari buruzko teoriak......................................... 53


3.1.1.      Energia-kontsumoarekin lotutako teoriak.................. 53

3.1.2.      K. Gross-en aurre-ariketaren teoria........................ 53

3.1.3.      Claparéde teoria........................................... 53

3.1.4.      Teoria psikoanalitikoak.................................... 53

3.1.5.      Piageten teoria kognitiboa................................. 54

3.1.6.      Vygotskiren ekarpena..................................... 55

3.2.       Jolasa, haurtzaroko oinarrizko jarduera.......................... 55

3.2.1.      Jolasaren kontzeptua..................................... 55

3.2.2.      Jolasaren ezaugarriak..................................... 56

3.2.3.      Jolasteko eskubidea....................................... 57

3.3.       Jolasa, etapa ebolutiboaren arabera............................. 57

3.3.1.      Zerotik bi urtera. Zentzu-mugimenezko jolasa........... 57

3.3.2.      Bitik zazpi urtera. Jolas sinbolikoa eta imitaziozkoa........ 57

3.3.3.      Zazpitik hamabi urtera. Jolas sozializatzailea eta arauena. 58

3.3.4.      Hamabi urtetik aurrera. Jolas antolatuak eta arautuak. 58 3.4. Jolasen sailkapena   58

3.4.1.  Adinaren arabera.......................................... 58

3.4.2.  Formatuaren arabera...................................... 58

3.4.3.  Espazioaren arabera....................................... 59

3.4.4.  Jatorriaren arabera........................................ 59

3.4.5.  Helburuaren eta ezaugarrien arabera...................... 60

3.4.6.  Garatzen dituzten alderdien arabera....................... 62

3.4.7.  Jolasa animatzailearen eginkizunaren arabera............. 62

3.4.8.  Lehiazko jolasak eta lankidetza-jolasak................... 63

3.5.    Jolasaren hezkuntza-balioa...................................... 65

3.5.1.      Jolasa tresna hezigarri gisa............................... 65

3.5.2.      Jolasa ebaluazio-tresna gisa.............................. 65

3.5.3.      Jolasa integrazio-tresna gisa.............................. 66

3.6.    Jolasa aisialdiko eta denbora libreko animazioan................ 67

3.6.1.      Jolasen plangintza........................................ 67

3.6.2.      Jolasen antolakuntza...................................... 67

Ariketak.............................................................. 69

Jarduerak............................................................ 71

4. Unitate didaktikoa.

Jolas-jarduerarako materialak: jostailuak................... 74

4.1.       Jolas-materialak eta jostailuak.................................. 75

4.2.       Jostailuen sailkapena........................................... 76

4.2.1.      Jostailuen sailkapena, sustatzen duten garapen-arloaren arabera. 76 4.2.2. ESAR sistema       77

4.3.       Jolasa balio-transmititzaile gisa................................. 78

4.3.1.      Jostailu sexista........................................... 78

4.3.2.      Gerra-jostailuak........................................... 79

4.3.3.      Kontsumo jasangarria..................................... 80

4.3.4.      Jostailuak eta publizitatea................................. 81

4.4.       Jostailuak erosteko irizpideak................................... 82

4.4.1.      Kalitate-irizpideak.......................................... 83

4.4.2 Jostailuen segurtasuna........................................... 83

4.5.       Denentzako jostailuak diseinatzea.............................. 84

4.5.1.      Jostailuak egokitzea...................................... 84

4.5.2.      Egokitutako jostailuak..................................... 86

4.5.3.      Desgaitasuna duten pertsonentzako jolas-baliabideak..... 87

Ariketak.............................................................. 88

Jarduerak............................................................ 89

5. Unitate didaktikoa.

Jolas-eremuak.................................................... 92

5.1.       Jolasteko eremuen premia...................................... 93

5.2.       Ludotekak....................................................... 93

5.2.1.      Ludotekaren kontzeptua................................... 93

5.2.2.      Ludoteka-ereduak........................................ 95

 

5.2.3.       Ludoteka motak........................................................ 95

5.2.4.       Ludotekaren helburuak eta funtzioak........... 95

5.2.5.       Ludoteka hezkuntza-bitarteko gisa................................ 96

5.2.6.       Ludotekan esku hartzea............................................ 100

5.3.       Beste jolas-eremu batzuk.................................................. 102

5.3.1.       Ospitaletako jolas-eremuak....................................... 102

5.3.2.       Merkataritza-zentroetako jolas-eremuak....................... 103

5.3.3.       Hotel, kanpin eta hondartzetako jolas-eremuak............. 103

5.3.4.       Aisialdiko klubak...................................................... 103

5.3.5.       Estalpeko haur-parkeak............................................ 104

5.3.6.       Abentura- edo multiabentura-eremuak......................... 104

5.4.       Jolas-eremuen segurtasuna............................................... 105

5.4.1.       Bereizitako jolas-eremuak.......................................... 105

5.4.2.       Jolas-eremu seguruak.............................................. 105

Ariketak................................................................................ 107

Jarduerak....................................................................... 109

6. Unitate didaktikoa

Adierazpen-baliabide eta teknikak.................................. 110

6.1.       Adierazpen-jarduerak animazio soziokulturalean 111

6.1.1.       Adierazpen-baliabide eta teknikak............. 111

6.1.2.       Sormena, oinarrizko tresna.......................... 111

6.2.       Adierazpen eta sormen-tailerrak......................... 112

6.2.1.       Zer ulertzen dugu tailertzat........................... 112

6.2.2.       Tailer motak.................................................... 113

6.2.3.       Tailerren metodologia................................... 113

6.2.4.       Tailer bat programatzea............................... 115

6.3.       Abestiak.................................................................... 117

6.3.1.       Abestien sailkapena...................................... 117

6.3.2.       Abestiek ekarritako onurak........................... 117

6.3.3.       Alderdi metodologikoak................................ 117

6.3.4.       Playbacka eta karaokea.................................. 119

6.3.5.       Musikoterapia................................................. 119

6.4.       Dantzak.................................................................... 120

6.4.1.       Dantzei lotutako alderdi batzuk................... 120

6.4.2.       Dantzen sailkapena....................................... 121

6.4.3.       Dantzaren alderdi metodologikoak............ 122

6.4.4.       Libdub-ak eta flashmob-ak............................... 123

6.5.       Ipuina edo kontakizuna......................................... 124

6.5.1.       Ipuin, mito, elezahar eta istorioak............... 124

6.5.2.       Ipuinen sailkapena........................................ 124

6.5.3.       Ipuina elementu hezigarri gisa.................... 126

6.5.4.       Alderdi metodologikoak................................ 127

6.5.5.       Txisteak............................................................ 131

6.6.       Gorputz-adierazpena eta dramatizazioa........... 132

6.6.1.       Antzerkiaren hezkuntza- eta gizarte-balioa 132

6.6.2.       Animatzailearen eginkizuna eta helburuak 133

6.6.3.       Antzerki-lan bat muntatzea.......................... 133

6.6.4.       Eszenografia................................................... 135

6.6.5.       Txotxongiloak.................................................. 138

6.7.       Ikus-entzunezko baliabideak............................... 139

6.7.1.       Argazkiak eta bideoa..................................... 139

6.7.2.       Irratia................................................................. 143

Ariketak........................................................................... 145

Jarduerak........................................................................ 147

7. Unitate didaktikoa.

Naturako jarduerak. Baliabideak..................................... 152

7.1.  Natura, zaindu beharreko baliabide bat............ 153

7.1.1.  Gizakia eta natura.......................................... 153

7.1.2.  Naturarekiko begirunea................................ 153

7.1.3.  Natura babestea............................................. 154

7.1.4.  Hezkuntza-baliabideak naturan.................. 155

7.2.  Txangozaletasuna: txangoak eta ibilbideak...... 156

7.2.1.  Txangozaletasuna......................................... 156

7.1.1.  Ibilbideak............................................................ 158

7.1.2.  Mendi-ibiltaritzaren hezkuntza-balioa.......... 159

7.2.  Kanpaldiak, kanpamentuak eta udalekuak......... 159

7.2.1.  Kanpaldiak eta kanpamentuak...................... 159

7.2.2.  Udalekuak.......................................................... 159

7.2.3.  Kanpaldi, kanpamentu eta

udalekuen hezkuntza-balioa......................... 160

7.3.  Kirolak naturan.......................................................... 161

7.3.1.  Kirola eta animazio soziokulturala................ 161

7.3.2.  Kirola biztanle-sektore desberdinetan......... 162

7.3.3.  Naturarekin harremanetan egiten diren

beste kirol-jarduera batzuk............................. 165

Ariketak............................................................................. 165

Jarduerak.......................................................................... 167

8. Unitate didaktikoa.

Naturako jarduerak. Plangintza eta antolamendua......... 168

8.1.       Aisialdiko proiektuak planifikatzea........................ 169

8.1.1.       Kanpamentu batzuk planifikatzea................ 170

8.1.2.       Txango bat planifikatzea................................. 170

8.2.       Naturako jarduerak dinamizatzea......................... 172

8.2.1.       Animazioaren ardatza edo interesgunea.... 173

8.2.2.       Aurkikuntza........................................................ 174

8.2.3.       Gau-jaiak............................................................ 174

8.3.       Naturako jarduerak egiteko ekipamendua.......... 176

8.3.1.       Ekipajeko ezinbesteko elementuak.............. 176

8.3.2.       Bizkar-zorroa eta ekipajea.............................. 177

8.4.       Elikadura..................................................................... 179

8.4.1.       Elikagaiak eta mantenugaiak......................... 179

8.4.2.       Elikadura naturako jardueretan..................... 180

8.4.3.       Elikadura ibilaldian........................................... 181

8.4.4.       Menuak udaleku eta kanpamentuetan......... 182

8.5.       Naturan orientatzea.................................................. 183

8.5.1.       Orientazioaren garrantzia............................... 183

8.5.2.       Gure burua orientatzeko modu desberdinak             184

8.5.3.       Orientazioko jarduerak.................................... 186

Ariketak.............................................................................. 187

Jarduerak.......................................................................... 189

9. Unitate didaktikoa.

Naturako jarduerak. Arriskuen prebentzioa

eta alderdi juridiko eta formalak...................................... 192

9.1.  Arrisku-faktoreak eta istripuei aurrea hartzea..... 193

9.1.1.  Naturan istripuak prebenitzeko jokabideak. 193

9.1.2.  Arriskuen prebentzioa aire zabaleko jardueretan     194

9.2.  Aseguruak eta lizentziak.......................................... 195

9.2.1.  Aseguruak kontratatzea................................... 195

9.2.2.  Federazioaren lizentzia................................... 196

9.3.  Legeria........................................................................ 197

9.3.1.  Naturako jarduerekin lotutako

araudia................................................................ 197

9.3.2.  Erantzukizun profesionala aisialdian eta denbora librean     198

9.4.  Dokumentazioa........................................................ 200

9.5.  Familiei informatzeko bilerak................................. 201

Ariketak............................................................................. 203

Jarduerak......................................................................... 204

Bibliografia................................................ 206

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Altamar ED.
  • Euskalgintza Bulegoak euskaratuta

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...