Lanekiren logoa

Autonomia pertsonala sustatzen

Lan honetan azaltzen da gizarteratze-teknikariek nola esku-hartu autonomia pertsonalaren arloan. Teoria eta jarduerak.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 310

Aurkibidea

AURKIBIDEA

1. SARRERA.. 4

2. AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEN.. 5

2.1. AUTONOMIA PERTSONALA ETA SOZIALA.. 5

2.1.1. AUTONOMIA ETA AUTODETERMINAZIOA.. 5

2.1.2. AUTONOMIA ETA INDEPENDENTZIA.. 6

2.2. MENDEKOTASUNA.. 8

2.2.1. MENDEKOTASUN-GRADUAK ETA -MAILAK. 9

2.2.2. MENDEKOTASUNA ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK. 9

2.2.3. BIZI-KALITATEA ETA DESGAITASUNA.. 10

2.2.4. DESGAITASUNA ETA MENDEKOTASUNA.. 11

2.2.5. BESTELAKO GAITASUNAK. 11

2.3. AUTONOMIA SUSTATZEA.. 12

2.3.1. MENDEKOTASUNAREN PREBENTZIOA.. 12

2.3.2. LAGUNTZAK. 13

2.3.3. MENDEKOTASUNA NORMALTZEA.. 14

2.4. MENDEKOTASUNARI ARRETA EGITEA.. 15

2.4.1. LAGUNTZA INFORMALA: FAMILIA.. 16

2.4.2. LAGUNTZA FORMALA: TEKNIKARIAREN ESKU-HARTZEA.. 17

2.4.3. LAGUNTZAILE PERTSONALA.. 19

2.5. AUTONOMIA PERTSONALEKO ETA SOZIALEKO TREBETASUNAK (APST) 20

2.5.1. AUTONOMIA PERTSONALEKO ETA SOZIALEKO TREBETASUNAK SAILKATZEKO ARLOAK. 20

2.5.2. TREBETASUNAK, OHITURAK ETA ERRUTINAK. 21

3. EGUNEROKO BIZITZAKO JARDUERETAN ESKU-HARTZEA.. 26

3.1. EGUNEROKO BIZITZARAKO TREBETASUNAK. 26

3.2. TERAPIA OKUPAZIONALA ETA EGUNEROKO BIZITZARAKO TREBETASUNAK. 27

3.3. AUTONOMIA PERTSONALEKO ETA SOZIALEKO TREBETASUNAK ENTRENATZEKO PROGRAMAK. 29

3.3.1. ZER DIRA TREBETASUNAK ENTRENATZEKO PROGRAMAK?. 29

3.3.2. INGURUNE INSTITUZIONALIZATUETAKO ENTRENAMENDU-PROGRAMAK. 29

3.3.3. PROGRAMA GAUZATZEA.. 31

3.4. ESKU-HARTZEAREN PLANIFIKAZIOA.. 32

3.4.1. PROGRAMAREN JARDUERAK. 32

3.4.2. ESKU-HARTZEA GAUZATZEKO TEKNIKAK. 35

3.4.3. EGUNEROKO BIZITZAKO JARDUERAK GAUZATZEKO BALIABIDEAK. 36

3.4.4. EGUNEROKO BIZITZAKO JARDUERAK GAUZATZEKO METODOAK. 37

3.4.4.1. M. A. VERDUGOREN METODOA.. 37

3.4.4.1.1.     PERTSONA-BALIABIDEAK. 38

3.4.4.1.2.     BALIABIDE MATERIALAK. 38

3.4.4.1.3.     PROGRAMA GARATZEKO MODUAK. 39

3.4.4.1.4.     TUTOREAREN FUNTZIOAK. 39

3.4.4.1.5.     PARTE-HARTZAILEEN FUNTZIOAK. 41

3.4.4.1.6.     EBALUAZIOA.. 41

3.4.4.1.7.     FITXAK. 41

3.4.4.1.8.     PLANGINTZA-EREDUA.. 43

4. ORIENTAZIOA ETA MUGIKORTASUNA LANTZEKO JARDUERAK.. 46

4.1. ORIENTAZIOA ETA MUGIKORTASUNA.. 46

4.1.1. ORIENTAZIOA ETA MUGIKORTASUNA MUGATUTA IZATEKO ARRAZOIAK. 46

4.1.2. ORIENTAZIORAKO ETA MUGIKORTASUNERAKO TREBETASUNAK. 46

4.1.3. ORIENTAZIO ESPAZIALEAN ETA MUGIKORTASUNEAN ESKU-HARTZEA.. 47

4.2. ESKU-HARTZEAREN PLANIFIKAZIOA.. 47

4.3. JARDUERAK GAUZATZEA.. 49

4.3.1. BESTELAKO IKUSMEN-GAITASUNA DUTENENTZAKO LEKUALDATZE-TEKNIKAK. 49

4.3.1.1. AURRE-MAKILAREN TEKNIKAK. 49

4.3.1.2. MAKILAREN TEKNIKAK. 52

4.3.1.3. GIDARIAREN TEKNIKA.. 53

4.3.2. MUGIKORTASUN-ARAZOAK DITUZTENENTZAKO LEKUALDATZEAK. 54

4.3.2.1. LEKUALDATZE-TEKNIKAK. 54

4.3.2.2. LEKUALDATZEETAN KONTUAN HARTU BEHARREKOAK. 59

5. FAMILIA ETA PROFESIONALA.. 61

5.1. KOORDINAZIOA FAMILIAREKIN.. 61

5.1.1. ESKU-HARTZEA FAMILIAREKIN.. 61

5.1.2. FAMILIAKIDEEKIN ESKU-HARTZEA GAUZATZEKO OINARRIZKO JARRERAK. 63

5.1.3. ESKU-HARTZEAREN HELBURUAK. 64

5.2. FAMILIA ETA PROFESIONALA ZAINTZEN.. 64

5.2.1. ZAINTZAILE EZ-PROFESIONALAREN HIGADURA-SINDROMEA.. 64

5.2.1.1. SINDROMEAREN SINTOMAK. 65

5.2.1.2. SINDROMEAREN ADIERAZLE KLINIKOAK. 65

5.2.1.3. ZAINTZAILE EZ-PROFESIONALEK KONTUAN HARTU BEHARREKOAK. 66

5.2.2. LAGUNTZAILE PROFESIONALAREN BELDURRAK. 66

6.     BIBLIOGRAFIA.. 68

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Akior Villamor Mena
Zuzenketak
IRALE R400 Dolaretxe

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Maider irazusta Zarra
2023/10/17 21:32
Kaixo, material hau eskuratzea gustatuko litzaidake.

Gizarteratze LHGZko irakaslea naiz Iruñako Hezitzaile Eskola Ikastetxe Integratuan.

Nire helbide elektronikoa: mirazuszar@educacion.navarra.es