Autonomia pertsonalaren sustapena

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Logse garaiko materiala da

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 35

Aurkibidea

1.        HAINBAT KONTZEPTUREN AZALPENA.. 4

1. 1. URRITASUNA, EZGAITASUNA ETA MINUSBALIOTASUNA.. 5

1.2.DIBERTSITATE FUNTZIONALA.. 8

1.3. ADIMEN-EZGAITASUNA KONTZEPTUAREN EBOLUZIOA.. 10

1.4.          INKLUSIOA.. 28

1.5.          BIZI-KALITATEA.. 29

1.6.          AUTODETERMINAZIOA.. 30

1.7.          TREBETASUNAK, AZTURAK ETA ERRUTINAK. 32

2. IKASKUNTZA TEORIAK. 39

2.1. IKASKUNTZA eta GIZA GARAPENA.. 40

2.2.          PAVLOV. BALDINTZAPEN KLASIKOA.. 42

2.3.          SKINNER. BALDINTZAPEN OPERANTEA edo INSTRUMENTALA.. 45

2.4.          BANDURA. Ikaskuntza soziala edo behaketa bidezko ikaskuntza. Ereduak. 56

2.5.  PIAGET (1896-1980). IKASKUNTZA KOGNITIBOA. EPISTEMOLOGIA GENETIKOA.. 62

2.6. VIGOTSKI (1896-1934). Bitartekari bidezko ikaskuntza. Teoria soziokulturala. 67

2.7. Jerome S. BRUNER (1915-2016). Aurkikuntza bidezko ikaskuntza. 72

2.8. AUSUBEL (1918-2008). Ikaskuntza esanguratsuaren teoria. 78

3. TEKNIKAK: JOKABIDEA ALDATZEKOAK ETA AUTOKONTROL-TEKNIKAK. 83

4. TEORIA KOGNITIBOEKIN ZERIKUSIA DUTEN KONTZEPTU BATZUK. 83

4.1. KONTROL-LEKUNEA.. 83

4.2. BABESGABETASUN IKASIA.. 84

5. TEKNIKA KOGNITIBOAK. 86

5.1. Berregituratze kognitiboko teknikak. 87

5.2.          Egoerei aurre egiteko trebetasunak lantzeko teknikak. 99

5.3.          Arazoak ebazteko teknikak. 102

6. EBJ-AK, EBALUAZIOA ETA BALIABIDEAK. 104

6.1. JATORRIA.. 104

6.2. EBJ-AK  ZER DIREN ETA NOLA GAUZATZEN DIREN.. 106

6.3. EBJ-AK EBALUATZEKO GEHIEN ERABILITAKO TEKNIKAK ETA TRESNAK. 123

6.4. EBJ-ETARAKO BALIABIDEAK. 131

6.5. MENDEKOTASUNA.. 134

7. ORIENTAZIO-TREBETASUNAK. 137

7.1. Orientazio espaziala: 138

7.2. Denbora-orientazioa: 139

7.3. Orientazio-teknikak. 141

7.4. MUGIKORTASUN-TREBETASUNAK. 152

7.5. MUGIKORTASUN-TEKNIKAK. 155

7.6. BALIABIDEAK (laguntza teknikoak, laguntza-produktuak). 165

7.7.          MUGIKORTASUN-TEKNIKEN EBALUAZIOA.. 175

8.        Ezgaitasunen  bat duten taldeekin erabilitako zenbait metodo. 181

8.1. ANIMALIEKIN, PELUTXEEKIN ETA PANPINEKIN EGINDAKO TERAPIAK. 181

8.2. TEACCH-METODOA.. 185

8.3. PERTSONA ARDATZ DUEN METODOA (PAM). 191

8.4. PORTAERA-LAGUNTZA POSITIBOA.. 198

8.5. SNOEZELEN-TERAPIA EDO  ZENTZUMENAK LANTZEKO TERAPIA.. 203

8.6. IRAKURKETA ERRAZA.. 210

HIZTEGIA.. 216

BIBLIOGRAFIA ETA BESTELAKO BALIABIDEAK. 219

BIBLIOGRAFIA.. 219

BIDEOAK. 220

WEB-ORRIAK. 221

LEGEDIA  222