Lanekiren logoa

Diruzaintza kudeaketako eragiketa osagarriak

Ikasleak diruzaintza kudeatzen ikasiko du, eta enpresaren likidezia bermatzeko, zuzendaritzak ezarritako arauak eta protokoloa jarraituko ditu.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 259

Aurkibidea

Aurkibidea

HITZAURREA.. 6

1. GAIA. FINANTZA-SISTEMA.. 7

1.       Finantza-sistema. 7

2.       Dirua. 8

2.1.       Banku-dirua. 9

2.2.       Diruaren funtzioak. 11

3.       Espainiako finantza-sistema. 11

3.1.       Helburua. 11

3.2.       Finantza-merkatuak. 11

3.3.       Finantza-merkatu motak. 12

3.4.       Espainiako finantza-sistemaren egitura. 12

4.       Espainiako Bankua. 14

4.1.       Moneta-politika. 15

4.2.       Kanbio-tasaren politika. 16

4.3.       Diruzaintza-zerbitzua eta zor publikoaren kudeaketa. 16

4.4.       Ordainketa-bideak. 16

5.       Banku pribatuak eta aurrezki-kutxak. 17

2. GAIA. ALTXORTEGIAREN KUDEAKETA: ALTXORTEGIKO ERREGISTRO-LIBURUAK. 19

1.       Sarrera. 19

2.       Kutxaren kudeaketa. Kutxako erregistro-liburua. 19

3.       Banku-kontuen kudeaketa: bankuko erregistro-liburua. 22

4.       Igorpen-efektuen kudeaketa: ordaintzeko efektuen eta kobratzeko efektuen erregistro-liburua  26

5.       Ordaintzeko efektuen erregistro-liburua. 26

6.       Kobratzeko efektuen erregistro-liburua. 26

3. GAIA: ALTXORTEGIAREN AURREKONTUA.. 30

1.       Zertan da baliagarria altxortegiaren aurrekontua?. 30

2.       Nola egin altxortegiaren aurrekontua. 30

3.       Altxortegiaren aurrekontua egiteko eman beharreko pausuak. 31

4.       Altxortegiaren aurrekontua orekatzeko hartu beharreko neurriak. 33

4. GAIA: KAPITALIZAZIO BAKUNA EDO SINPLEA: INTERES BAKUNA (I). 41

1.       Kontzeptua: kapitalizazio bakuna. 41

2.       Nola kalkulatu azken kapitala (Cn), kapitalizazio bakunean. 41

3.       Nola kalkulatu hasierako kapitala (C0), kapitalizazio bakunean. 42

4.       Guztizko interesak (I). 42

5.       Interes-tasa (i). 43

6.       Denbora (n). 43

7.       Denboraren eta interes-tasaren arteko erlazioa. 45

8.       Urteko interesaren (i) eta interes zatikatuaren (ik) arteko erlazioa. 46

9.       Interesak kalkulatzeko metodo laburtua. 47

5. GAIA: KAPITALIZAZIO BAKUNA: DESKONTU BAKUNA (II). 51

1.       Kontzeptua: deskontu bakuna eta aplikazioak. 51

2.       Deskontu arrazionala eta deskontu komertziala. 52

2.1.       Deskontu arrazionala. 52

2.2.       Deskontu komertziala. 52

3.       Interes-tasa baliokideak deskontu bakunean. 53

4.       Efektuen kudeaketan, nola kalkulatu balio efektiboa (kanbio-letrak). 55

5.       Deskontuak kalkulatzeko metodo laburtua. 56

6. GAIA: KAPITALIZAZIO BAKUNA: BALIOKIDETASUN FINANTZARIOA (III). 59

1.       Kapital baliokideak. 59

2.       Muga-egun komuna. 59

3.       Batez besteko muga-eguna. 61

7. GAIA: INTERES ETA KAPITALIZAZIO KONPOSATUA.. 67

1.       Kontzeptua: kapitalizazio konposatua. 67

2.       Nola kalkulatu azken kapitala (Cn), kapitalizazio konposatuan. 67

3.       Nola kalkulatu azken kapitala (C0), kapitalizazio konposatuan. 67

4.       Guztizko interesak (I). 68

5.       Interes-tasa (i). 68

6.       Denbora (n). 68

7.       Urteko kapitalizazioa, urte-kopurua zenbaki zehatza ez denean. 70

8.       Interes-tasa baliokideak kapitalizazio konposatuan. 70

9.       Urteko interesaren (i) eta interes zatikatuaren (ik) arteko erlazioa. 71

10.     Interes-tasa efektiboa eta interes-tasa nominala. 72

8. GAIA: ERRENTAK ETA MAILEGUAK: ERRENTAK (I). 75

1.       Kontzeptua: errenta. 75

2.       Errenten sailkapena. 75

3.       Errenta konstantea, urtekoa, berehalakoa, ostean ordaintzekoa eta aldi baterakoa, kapitalizazio konposatuan   77

4.       Konstantea, urtekoa, berehalakoa, ostean ordaintzekoa eta aldi baterakoa den errenta baten balio eguneratua, kapitalizazio konposatuan. 77

5.       Nola kalkulatu errenta baten urterokoa –α– balio eguneratuaren arabera. 78

6.       Konstantea, urtekoa, berehalakoa, ostean ordaintzekoa eta aldi baterakoa den errenta baten azken balioa edo balio geroratua, kapitalizazio konposatuan. 78

7.       Nola kalkulatu errenta baten urterokoa –α– balio geroratuaren arabera. 79

8.       Konstantea, urtekoa, berehalakoa, aurretik ordaintzekoa eta aldi baterakoa den errenta baten balio eguneratua, kapitalizazio konposatuan. 80

9.       Konstantea, urtekoa, berehalakoa, aurretik ordaintzekoa eta aldi baterakoa den errenta baten azken balioa edo balio geroratua, kapitalizazio konposatuan. 81

9. GAIA: ERRENTAK ETA MAILEGUAK: MAILEGUAK (II). 85

1.       Kontzeptua: mailegua. 85

2.       Maileguak amortizatzeko erak. 85

3.       Maileguetan erabiltzen diren hitzak. 85

4.       Diru itzultze bakar baten bidezko amortizazioa. 86

5.       Frantziar sistema bidezko amortizazioa. 87

6.       Frantziar sistema bidezko maileguaren amortizazio-taula. 87

7.       Amortizazio-kuota konstanteen sistema. 91

10. GAIA: BANKUEN PASIBOKO ERAGIKETAK, EPERAKO KONTUAK… KONTU KORRONTEEN LIKIDAZIOA   95

1.       Sarrera. 95

2.       Banku-kontuak. 95

2.1         Banku-erakunde batean kontua irekitzeko baldintzak. 96

2.2.       Banku-kontu motak. 96

2.3.       Kontuen funtzionamendua. 97

2.4.       Kontuen kitapena. 98

3.       Ageriko kontu korronteak. 98

3.1.       Ageriko kontu korrontean eskubideak eta betebeharrak. 99

4.       Aurrezki-kontuak edo aurrezki-libretak. 100

5.       Epe finkorako ezarpenak. 101

6.       Banku-kontuaren likidazioa. 105

7.       Kontu korronteen eta aurrezki-kontuen likidazioa. 106

11. GAIA: BANKUEN AKTIBOKO ERAGIKETAK. 112

1.       Aktiboko eragiketak. 112

2.       Merkataritza-efektuak eta deskontua. 112

2.1         Balio efektiboa. 113

3.       Banku-mailegua. 114

3.1         Berme pertsonaleko maileguak. 115

3.2         Hipoteka bermedun maileguak. 117

4.       Kreditu-kontua. 118

4.1         Kreditu-kontuaren funtzionamendua eta ezaugarriak. 119

5.       Banku-abala. 120

12. GAIA: BANKU-ZERBITZUAK. 123

1.       Banku-txartelak. 123

1.1         Zordunketa-txartelak. 124

1.2         Kreditu-txartelak. 125

2.       Banku-helbideratzeak. 126

3.       Banku-transferentziak eta intsuldaketak. 127

3.1         Banku-transferentziak. 127

3.2         Intsuldaketak. 127

4.       Merkataritza-efektuen kobrantzen kudeaketa. 127

5.       Dibisen trukea. 128

6.       Bestelako zerbitzuak. 129

6.1         Bitartekaritza balio higigarrietan. 129

6.2         Segurtasun-kutxen alokairua. 130

6.3         Sarreren etengabeko gutunontzia. 130

7.       Bezeroak babesteko erakundeak: erreklamazio-zerbitzuak. 131

13. GAIA: ASEGURU-PRODUKTUAK ETA -ZERBITZUAK. 137

1.       Arriskua. 137

2.       Aseguru-kontratua. 137

3.       Aseguru-kontratuaren elementu pertsonalak. 138

4.       Aseguru-kontratuaren elementu materialak. 138

5.       Agiriak. 139

6.       Alderdien betebeharrak. 139

7.       Aseguru motak. 141

7.1         Pertsonen aseguruak edo aseguru pertsonalak. 141

7.2         Kalteen aseguruak edo ondare-aseguruak. 142

8.       Bizitza-asegurua. 142

9.       Istripu-asegurua. 143

10.     Gaixotasun-asegurua. 144

11.     Sute-asegurua. 144

12.     Lapurreta-asegurua. 145

13.     Erantzukizun zibileko asegurua. 145

14.     Motor-ibilgailuen asegurua. 145

14.1      Ibilgailuen nahitaezko asegurua. 145

14.2      Ibilgailuen borondatezko asegurua. 146

15.     Etxebizitzako arrisku anitzeko asegurua. 147

BIBLIOGRAFIA.. 150

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Izaskun Arriaga Olaeta
Zuzenketak
R400 PROGRAMA IRALE-EIMA

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...