Lanekiren logoa

Eraikinen ziurtapen energetikoa

2013ko ekainaren 1az geroztik, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtapena bete beharra dago salerosten edo alokatzen diren eraikinen kontratuetan. Ziurtapen energetikoa eginez, adostasuna lortzen dugu proiektatutako eraikinen kalifikazio energetikoan. Lan honetan, aurkituko dituzu, alde batetik, eraikuntza elementuen eta tekniken oinarrizko deskribapena, eta, bestetik, eraikinen ziurtapen energetikorako erabilitako kalkuluen azalpena. Azkenik, ziurtapen energetikoaren adibide praktiko bana azaltzen da, LIDER, CALENER eta CE3X programen ariketak erabilita.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 29

Aurkibidea

1. Eraikuntza. Sarrera............................................................................................  4

            1.1 Eraikina: zer da?.................................................................................    4

            1.2 Gaur egungo eraikin motak (erabileraren arabera)...........................  5

2. Konfort higrotermikoa...................................................................................       12

            2.1 Zer da? ..............................................................................................     12

            2.2 Eraikinak eta konfort higrotermikoa..................................................    13

3. Jasangarritasuna eta eraikuntza bioklimatikoa...............................................     15

            3.1 Zer da? ..............................................................................................     15

            3.2 Tenperaturaren garrantzia................................................................     15

            3.3 Jakin beharrekoak.............................................................................     16

4. Materialen ezaugarriak...................................................................................     19

            4.1 Kanpokoak.........................................................................................    19

            4.2 Barnekoak..........................................................................................    19

4.2.1 Fisikoak...............................................................................    19

4.2.2 Kimikoak.............................................................................    19

5.- Eraikuntza-faseak .........................................................................................     27

6. Eraikinaren elementuak.................................................................................     29

6.1 Egitura................................................................................................   29

6.1.1 Zimendua............................................................................    29

6.1.2 Sostengu-egitura.................................................................   35

6.2 Inguratzaile termikoa.........................................................................   62

                        6.2.1 Fatxadak..............................................................................   63

                        6.2.2 Zolarria................................................................................   92

                        6.2.3 Baoak..................................................................................   92

6.2.4 Estalkiak..............................................................................   99

6.2.5 Inguratzaile termikoaren patologiak..................................  111

6.2.6 Eraikinen galera energetikoak aztertzeko teknika: termografia.................................................................................  117

7. Kontsumo eta eskaera energetikoaren muga (HE0 eta HE1) ........................   121

            7.1 Sarrera..............................................................................................   121

7.2 Energia-kontsumoaren muga (HE0) eta eskaera energetikoaren muga (HE1).....................................................................................................     122

7.3 Kondentsazioen kalkulua...............................................................      132

7.4 Lider programa: erabiltzailearen gida...........................................       138

7.5 Calener programaren gida............................................................       202

7.6 CE3X programaren gida................................................................        227

Egileak
  • Beñat Erezuma Arisketa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...