Fitopatologia

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Ikasgelarako apunteak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 42

Aurkibidea

Nekazaritzaren eta basozaintzaren osasunari buruzko oinarrizko ezagutzak :(8 h)

  1. Agroekologiaren oinarrizko printzipioak
  2. Nekazaritza eta basozaintzako laborantzetan kalte-galerak gertatzeko arrazoiak
  3. Laborantzako landareetan kalte-galerak sortzen dituzten agenteak
  4. Landareen osasunaren kudeaketan esku hartzen duten eragileak: Jabeak, Nekazaritzako eta basozaintzako elkarteak, Administrazioak, enpresa transformatzaileak, inportatzaileak, nekazariak, basoginak, ikertzaileak.
  5. Produktu fitosanitarioak
  6. PRODUKTU FITOSANITARIOAK: FITOSANITARIOEN GARRAIOA, BILTEGIRATZEA, BANAKETA ETA HONDAKINEN KUDEAKETA
  7. ...
  8. Fitosanitarioen prestaketa eta aplikazioa
  9. Legedia