Lanekiren logoa

Gainazalak prestatzea

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 242

Aurkibidea

1. Arriskuen prebentzioa pintura-sailean

1          Karrozeria-tailerra         

2          Arriskuen identifikazioa

3          Lan-arriskuen prebentziorako neurriak   

4          Babes indibidualeko ekipamendua       

5          Tailerreko seinaleak     

6          Produktu arriskutsuen identifikazioa     

7          Segurtasun-fitxa eta fitxa teknikoa       

8          Ingurumen-babesa: hondakinen kudeaketa       

Amaierako ariketak     

Ea zenbat dakizun      

Lan-praktika

Mundu teknikoa

Laburpena      

2. Instalazioak eta ekipamendua

1          Pintura-saileko instalazioak      

2          Pintura-kabina  

3          Xurgatze-planoak         

4          Xurgatze-sistemak       

5          Aplikazio-ekipamendua eta -tresnak     

6          Lehorketa-instalazioak eta -ekipamendua          

7          Garbiketako ekipamendu eta instalazioak         

8          Pintura-boxeko ekipamendua eta instalazioak   

Amaierako ariketak     

Ea zenbat dakizun      

Lan-praktika

Mundu teknikoa

Laburpena      

3. Korrosioa ibilgailuetan           

1          Korrosioa        

2          Korrosio motak karrozerietan   

3          Barne- eta kanpo-korrosioak    

4          Korrosioaren eraso handiko zonak       

5          Karrozeriaren estankotasuna

6          Iraupen laburreko eta luzeko korrosio-saiakuntzak

7          Karrozeriaren korrosioaren aurkako babesa

8          Korrosioaren aurkako babesak fabrikazioan     

Amaierako ariketak     

Ea zenbat dakizun      

Lan-praktika

Mundu teknikoa

Laburpena      

4. Korrosioaren aurkako babesa         

1          Korrosioaren aurkako babesa konponketan

2          Desugertze-teknikak    

3          Elektroinprimazioa edo elektrozinkeztatzea konponketan

4          Inprimazioak    

5          Aktibatzaileak  

6          Disolbatzaileak eta diluitzaileak

7          Garbigarriak     

Amaierako ariketak     

Ea zenbat dakizun      

Lan-praktika

Mundu teknikoa

Laburpena

Oinarrizko edukia

Urtea
2014
Egileak
  • EDITEX. Julián Ferrer Ruiz
Zuzenketak
Elhuyar
Azala
Elhuyar

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...