Lanekiren logoa

Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 74

Aurkibidea

Sarrera ................................................................ 5
1. GALDAKETA-PROZESUAK ................................... 6
1.1. Galdaketaren definizioa eta aplikazio-eremua. Erabiltzen diren materialak .... 6
1.2. Ereduak ......................................................... 6
Ereduek bete beharreko baldintzak ......................... 6
Ereduen sailkapena ................................................ 8
Eredu-plakak .........................................................10
Ar-kaxak .............................................................. 10
1.3. HONDARREKO MOLDEKATZE. PROZEDURAK .........12
Moldekatze-moduak............................................... 12
Moldekatze-kaxak ................................................. 15
Makinaz egindako moldekatzea ................................ 16
1.4. Moldekatze bereziak eta horien eragina eredua diseinatzean . 18
Matrizean egindako moldekatze-prozedura .................. 18
Galdaketa zentrifugoa ...............................................18
Galdaketa zentrifugo hutsa .........................................18
Galdaketa erdi-zentrifugoa .........................................18
Moldeetan egindako galdaketa zentrifugoa ....................18
1.6. Hondarrez egindako maskorreko moldekatzea .........19
CO2-z egindako moldeak ............................................ 19
Mikrofusioa eta Mercast prozedura ............................... 19
2. SOLIDOTZE-PROZESUA .......................................... 20
2.1. Bolumen-kontrakzioak ........................................20
Metal puru eta eutektikoen solidotzea ...........................20
Aleazioen solidotze-prozesua ...................................... 22
2.2. Hurrupadurak gertatzeko prozesuak ........................ 23
Moldea material puruarekin, edo eutektikoarekin, galdatua ....23
Moldea solidotze-tartea (ore-egoera) duen aleazioarekin galdatua . 23
Moldea tarteko solidotzeko ezaugarriak dituzten aleazioekin galdatua .. 24
3. GALDAKETAKO ISURBIDEEN DISEINUA ................... 25
3.1. Isurketa-sistemak ........................................ 25
Zuzeneko isurketa ......................................................... 25
Moldearen banaketa-lerrotik egindako galdaketa ............... 26
Hondotik egindako isurketa edo sifoi-erakoa .....................26
Urratsez urrats egindako isurketa edo galdaketa mailakatua 27
3.2. Isurketa-sistemaren osagaiak ...................................27
Isurketa-konoa edo -inbutua ......................................... 27
Isurbidea ................................................................... 28
Isurketa-erretena .......................................................28
Sarrerak ...................................................................28
3.3. Isurketa-sistemaren kalkulua................................. 29
Isurketa-sistemaren diseinua .....................................30
Kontuan hartzekoak ..............................................32
4. MAZAROTEN DISEINUA ....................................34
4.1. Hozte-modulua ............................................. 34
4.2. Mazaroten eraginkortasun-eremua ...................34
4.3. Mazaroten dimentsioak ...................................35
4.4. Mazarotaren eta piezaren arteko lotura ............37
4.5. Hozteko erabiltzen diren gehigarriak (hozte-gehigarriak, hoztaileak)...38
4.6. Mazarota itsua edo egurats-mazarota ........... 39

4.7. Mazarota aire-zulo moduan . 40
5. ARREN DISEINUA............. 41
5.1. Ar-hatzak ............. 41
5.2. Ar-hatzen angeluak ............. 43
6. IRAGAZKI ZERAMIKOAK ....... 44
Iragazki zeramikoen eginkizunak . 44
7. PIEZAREN DISEINUAN EGIN DITZAKEGUN HAINBAT ALDAKETA, GALDATUTAKO PIEZAN AKATSIK EZ AGERTZEKO  45
7.1. Diseinuan kontuan izatekoak .... 45
7.2. Piezen marraketa, hurrupadurak saihesteko. 48
7.3. Piezen marraketa, barne-tentsioak saihesteko .. 50
8. GALDETEGIA .................. 53
Eranskina ....................... 55
OCDtik ATERATAKO EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK .. 55
1. Galdaketako moldeak eta ereduak hautatzen ditu, prozesuen garapena aztertu ondoren. ........ 55
Edukiak: ....... 55
Ebaluazio-irizpideak: ............ 55
2. Galdaketarako moldeen eta ereduen eraikuntza-soluzioak diseinatzen ditu, moldekatze-prozesua aztertu ondoren. .. 55
Edukiak: .... 55
Ebaluazio-irizpideak: ........ 56
3. Moldeak eta ereduak fabrikatzeko materialak hautatzen ditu; horien ezaugarriak diseinatutako moldeen eta ereduen eskakizun funtzionalekin, teknikoekin eta ekonomikoekin lotu ondoren ... 56
Edukiak: ........ 56
Ebaluazio-irizpideak: ...... 56
4. Moldearen edo ereduaren osagaien dimentsioak kalkulatzen ditu, prozesuaren eta lortu beharreko piezaren eskakizunak aztertu ondoren ........................... 57
Edukiak: .............. 57
Ebaluazio-irizpideak: ....... 57
5. Galdaketako moldeen eta ereduen diseinuaren kalitatea ebaluatzen du, diseinatutako elementuen funtzionaltasuna eta fabrikagarritasuna aztertu ondoren. ............ 57
Edukiak: ............. 57
Ebaluazio-irizpideak: ............ 57
Bibliografia ............ 59

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • Jesús Rodrïguez
Zuzenketak
IRALE (2018-2019 ikasturtea)

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...