Hezkuntza Premia Bereziak DBHn

Ikasle minusbalidatu psikikoen premiei hezkuntza erantzuna emateko gida

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 22

Urtea
2009
Egileak
  • Kreena: Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentrua
  • Nafarroako Gobernua
Zuzenketak
Nafarroako Hezkuntza eta kultura Departamentua
Azala
Pretexto
Familiak
Zikloak
Moduluak
Testu gehigarria

Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa (CREENA)

Dokumentu hau ondoko hauek osaturiko taldeak prestatu du:
Carmen Cortés Urbán
Guillermo Iriarte Aranaz
M.ª Nieves Lerga Jiménez
Fernando Lezaun Herce
Lourdes Santos Gil
Koldo Sebastián Del Cerro
M.ª Luisa V
illanueva Bengoechea
«DBHko Pedagogia T
erapeutikoko Irakaslea» Mintegi Iraunkorrak ekarri dizkigun

iradokizunak, esanak eta ekarriak eskertzen ditugu

Aurkibidea

Material hau jakinbai.eu web orritik kanpo dago. Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa (CREENA) Klik egin hemen dokumentua ikusteko.

Sarrera .................................................................................. 9
I. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLE MINUSBALIATU PSIKIKOAK.......................................................................... 11
1. Minusbaliotasun psikikoaren definizioa ................................ 11
2. Hezkuntza Premia Bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.14
2.1. Adimen premiak ............................................................. 16
2.2. Pertsona eta gizarte autonomiako eta identitateko premiak
II. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLEENDAKO HEZKUNTZA PREMIAK............................................... 19
1. Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleentzako curriculuma..19
2. Antolaketaren egitura ........................................................ 23
3. Helburu orokorrak ............................................................. 24
4. Egokitzapen irizpideak: edukiak hautatzea ........................... 29
5. Curriculum proposamen egokitua ........................................ 30
5.1. Curriculum berariazkoa ................................................... 30
5.2. Adibideak ..................................................................... 35
III. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLEEN BANAN BANAKO
CURRICULUM EGOKITZAPENAK.................. 47
1. Curriculum egokitzapenen ezaugarriak eta irizpideak ............. 47
2. Informazioa jasotzeko, erabakiak hartzeko ikaslez ikasleko curriculum egokitzapena egiteko proposamen/eredua ................. 50
3. Material osagarriak .......................................................... 64
3.1. Hasiera ebaluazioko fitxetako 4. Orriaren gida ................... 64
3.2.Hezkuntza premia bereziak eta curriculum berariazkoadituzten DBHko ikasleekin kontuan hartzeko helburuak,gela arruntetan integraziopean..............................67
3.3.Irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako laguntza mesedegarriak.68
3.4.Lan plangintza unitate berariazkoan eta integrazio arloetan.....73
3.5.Etengabeko ebaluazioa eta ebaluazio orokorra erregistratzeko ereduak...........75
4.Ikaslez ikasleko egokitzapenen adibideak................................79
IV.GEHIAGO JAKITEKO..........................................................107
1.Lan irteerak.......................................................................107
2.Legedia.............................................................................110
2.1.Legezko arau interesgarriak..............................................110
2.2.133/1998 Foru Aginduarekin zerikusia duten II. Titulua eta eranskinak..........111
3.Bibliografia didaktikoa eta kontsultarakoa..............................124
3.1. Bibliografia orokorra........................................................124
3.2.Bibliografia berariazkoa....................................................125
4.Glosategia.........................................................................131