Lanekiren logoa

Hezkuntza Premia Bereziak DBHn

Ikasle minusbalidatu psikikoen premiei hezkuntza erantzuna emateko gida

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 35

Aurkibidea

Material hau jakinbai.eu web orritik kanpo dago. Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa (CREENA) Klik egin hemen dokumentua ikusteko.

Sarrera .................................................................................. 9
I. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLE MINUSBALIATU PSIKIKOAK.......................................................................... 11
1. Minusbaliotasun psikikoaren definizioa ................................ 11
2. Hezkuntza Premia Bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.14
2.1. Adimen premiak ............................................................. 16
2.2. Pertsona eta gizarte autonomiako eta identitateko premiak
II. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLEENDAKO HEZKUNTZA PREMIAK............................................... 19
1. Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleentzako curriculuma..19
2. Antolaketaren egitura ........................................................ 23
3. Helburu orokorrak ............................................................. 24
4. Egokitzapen irizpideak: edukiak hautatzea ........................... 29
5. Curriculum proposamen egokitua ........................................ 30
5.1. Curriculum berariazkoa ................................................... 30
5.2. Adibideak ..................................................................... 35
III. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN D.B.H.KO IKASLEEN BANAN BANAKO
CURRICULUM EGOKITZAPENAK.................. 47
1. Curriculum egokitzapenen ezaugarriak eta irizpideak ............. 47
2. Informazioa jasotzeko, erabakiak hartzeko ikaslez ikasleko curriculum egokitzapena egiteko proposamen/eredua ................. 50
3. Material osagarriak .......................................................... 64
3.1. Hasiera ebaluazioko fitxetako 4. Orriaren gida ................... 64
3.2.Hezkuntza premia bereziak eta curriculum berariazkoadituzten DBHko ikasleekin kontuan hartzeko helburuak,gela arruntetan integraziopean..............................67
3.3.Irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako laguntza mesedegarriak.68
3.4.Lan plangintza unitate berariazkoan eta integrazio arloetan.....73
3.5.Etengabeko ebaluazioa eta ebaluazio orokorra erregistratzeko ereduak...........75
4.Ikaslez ikasleko egokitzapenen adibideak................................79
IV.GEHIAGO JAKITEKO..........................................................107
1.Lan irteerak.......................................................................107
2.Legedia.............................................................................110
2.1.Legezko arau interesgarriak..............................................110
2.2.133/1998 Foru Aginduarekin zerikusia duten II. Titulua eta eranskinak..........111
3.Bibliografia didaktikoa eta kontsultarakoa..............................124
3.1. Bibliografia orokorra........................................................124
3.2.Bibliografia berariazkoa....................................................125
4.Glosategia.........................................................................131
Urtea
2009
Egileak
  • Kreena: Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentrua
  • Nafarroako Gobernua
Zuzenketak
Nafarroako Hezkuntza eta kultura Departamentua
Azala
Pretexto

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...