Lanekiren logoa

Ibilgailuaren mekanikako mantentze-lan prebentiboak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 285

Aurkibidea

1. Automobila: mantentze-lanak, segurtasuna eta

ingurumen-babesa 6

1.1 Automobilak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        7

1.1.1 Automobilaren oinarrizko osagaiak . . . . . .        7

1.1.2 Automobilaren mantentze-lanak . . . . . . . .         8

1.2 Mantentze-lan mekanikoak . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

1.2.1 Mantentze-lan prebentiboak . . . . . . . . . . .           9

1.2.2 Beste mantentze-lan batzuk . . . . . . . . . . .           11

1.3 Txanda-aldaketako mantentze-lanak . . . . . . . . . .                12

1.3.1 Anbulantzia ikuskatzea . . . . . . . . . . . . . . .            12

1.3.2 Garbitzeko teknikak eta produktuak . . . . .          14

1.4 Segurtasun-arauak eta ingurumena babestea . . .              15

1.4.1 Segurtasun pertsonaleko arauak . . . . . . . .         15

1.4.2 Ingurumena babesteko arauak . . . . . . . . .          16

2. Motor termikoa . 18

2.1 Motor termikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19

2.1.1 Zer da motor termikoa? . . . . . . . . . . . . . . .           19

2.1.2 Motor termiko motak . . . . . . . . . . . . . . . .               19

2.2 Motor termikoen osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . .      21

2.2.1 Motor termiko guztien osagaiak . . . . . . . .           21

2.2.2 Motor mota bakoitzaren berariazko

osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          22

2.3 Motor termikoen funtzionamenduaren

ziklo teorikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              24

2.3.1 Otto motorraren funtzionamenduaren

ziklo teorikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          24

2.3.2 Diesel motorraren funtzionamenduaren

ziklo teorikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          26

2.4 Zilindro anitzeko motorrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.1 Zilindro anitzeko motorren sailkapena . . . .       29

2.4.2 Lerroko lau zilindro dituzten motorrak . . . .        29

3. Oinarrizko elektrizitatea. Motorreko karga- eta

abiatze-zirkuituak . 34

3.1 Elektrizitatea eta magnetismoa . . . . . . . . . . . . . .   35

3.1.1 Zer da elektrizitatea? . . . . . . . . . . . . . . . . .            35

3.1.2 Zirkuitu elektrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . .              37

3.1.3 Zirkuitu bateko magnitudeak neurtzea . . .         39

3.1.4 Zer da magnetismoa? . . . . . . . . . . . . . . . .            42

3.2 Automobilaren zirkuitu elektrikoa . . . . . . . . . . . .    43

3.2.1 Automobil baten oinarrizko zirkuitu

elektrikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           43

3.2.2 Automobilaren zirkuitu elektrikoaren

osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          44

3.2.3 Sare-sistemak automobiletan . . . . . . . . . .          48

3.3 Motor termikoaren abiatzea . . . . . . . . . . . . . . . .     49

3.3.1 Abiatze-motorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               50

3.3.2 Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               51

3.3.3 Alternadorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              53

3.3.4 Erreguladorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              53

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

motorreko karga- eta

abiatze-zirkuituak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      54

Aginte-panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              54

Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               55

Alternadorea eta erreguladorea . . . . . . . . . . . . . .         58

Abiatze-motorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               59

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             61

4. Motorraren sistema osagarriak: banaketa,

lubrifikazioa, elikatzea eta hoztea 62

4.1 Zer dira motorraren sistema osagarriak? . . . . . . . 63

4.2 Banaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        64

4.2.1 Diesel motorraren funtzionamendu-ziklo

erreala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         64

4.2.2 Funtzionamendu-ziklo teorikoaren

arazoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          65

4.2.3 Ziklo teorikoaren gaineko aldaketak . . . . .         65

4.2.4 Banaketa osatzen duten elementuak . . . . .       67

4.2.5 Banaketa motak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              69

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

banaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               71

Uhala eta tenkagailua aldatzea . . . . . . . . . . . . . .         71

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             71

4.3 Lubrifikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        72

4.3.1 Motorreko olioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                72

4.3.2 Motorraren lubrifikazio-zirkuitua . . . . . . . .          73

4.3.3 Lubrifikazio-sistemaren funtzionamendua .      75

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

lubrifikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              77

Olio-maila egiaztatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           77

Olioa eta iragazkia aldatzea . . . . . . . . . . . . . . . . .         78

Sistemaren estankotasuna egiaztatzea . . . . . . . . .     79

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             79

4.4 Elikatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         80

4.4.1 Airea zilindroaren barrualdera sartzea . . . .       80

4.4.2 Erregaia zilindroaren barrualdera

sartzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           83

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

elikatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                87

Sistemaren estankotasuna ziurtatzea . . . . . . . . . .       87

Gasolioaren iragazkia aldatzea . . . . . . . . . . . . . . .       87

Airearen iragazkia aldatzea eta garbitzea . . . . . . .     88

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             88

4.5 Hoztea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          89

4.5.1 Ur bidez hoztea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             89

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

hoztea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                94

Ur bidez hozteko zirkuituaren

arazoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               94

Hozteko zirkuitua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             95

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             97

5. Esekidura eta direkzioa 98

5.1 Esekidura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         99

5.1.1 Esekiduraren eginkizunak . . . . . . . . . . . . .           99

5.1.2 Gurpilak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 101

5.1.3 Esekidurako beste elementu batzuk . . . . . .       105

5.1.4 Esekidura motak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             109

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

esekidura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              111

Esekidurako irregulartasunen sintomak . . . . . . . .       111

Gurpilak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             113

5.2 Direkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        114

5.2.1 Direkzioaren geometria . . . . . . . . . . . . . . .           114

5.2.2 Kremailera bidezko direkzio-sistema . . . . .       115

5.2.3 Direkzio lagundua . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             116

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

direkzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               118

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             119

6. Transmisioa eta balaztak 120

6.1 Transmisioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       121

6.1.1 Enbragea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              121

6.1.2 Abiadura-kaxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             123

6.1.3 Multzo murriztailea eta konikoa . . . . . . . .           126

6.1.4 Diferentziala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               126

6.1.5 Palierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                127

6.1.6 Gurpilak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 127

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

transmisioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               128

Enbragea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              128

Abiadura-aldagailu mekanikoa . . . . . . . . . . . . . . .        128

Abiadura-palanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             129

Abiadura-aldagailu automatikoa . . . . . . . . . . . . .         130

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             131

6.2 Balaztak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          132

6.2.1 Zerbitzu-balazta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               132

6.2.2 Esku-balazta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              136

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

balaztak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               137

Balazta-sistemako anomalien sintomak . . . . . . . .      137

Zerbitzu-balazta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               137

Esku-balazta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              139

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             139

7. Zirkuitu elektriko osagarriak 140

7.1 Zer dira zirkuitu elektriko osagarriak? . . . . . . . . . 141

7.1.1 Anbulantzietako zirkuitu elektriko

osagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 141

7.1.2 Fusibleak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              141

7.2 Argien zirkuituak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       142

7.2.1 Kanpoko argiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             142

7.2.2 Aginte-paneleko argiak . . . . . . . . . . . . . . .            144

7.2.3 Barruko argiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             144

7.3 Seinale- eta maniobra-zirkuituak . . . . . . . . . . . . . 145

7.3.1 Posizio-argiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              145

7.3.2 Lainotako atzeko argiak . . . . . . . . . . . . . . .           146

7.3.3 Balazta-argiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              146

7.3.4 Atzera-martxako argiak . . . . . . . . . . . . . . .            146

7.3.5 Keinukariak eta warningak . . . . . . . . . . . .            147

7.3.6 Klaxona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               147

7.4 Ikuspen-zirkuituak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      148

7.4.1 Beira-garbigailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            148

7.4.2 Kanpoko atzerako ispilu elektrikoak . . . . . .        149

7.5 Konfort-zirkuituak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       151

7.5.1 Beira-jasogailu elektrikoak . . . . . . . . . . . . .          151

7.5.2 Ixte-sistema zentralizatua . . . . . . . . . . . . .            152

7.6 Anbulantzietako berezko zirkuituak . . . . . . . . . . . 154

7.6.1 Asistentzia-kabinako argiak . . . . . . . . . . . .          154

7.6.2 Asistentzia-kabinako konektore

elektrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           155

7.6.3 Larrialdietako argiak . . . . . . . . . . . . . . . . .             156

7.6.4 Sirenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                157

7.6.5 Komunikazio-ekipoak . . . . . . . . . . . . . . . .            157

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

zirkuitu elektriko osagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    158

Oinarrizko prozedura matxura elektrikoetan . . . . . . . .               158

Aurreko argiak doitzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     162

Komunikazio-ekipoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    163

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     163

8. Ibilgailuaren sistema osagarriak 164

8.1 Zer dira ibilgailuaren sistema osagarriak? . . . . . . .             165

8.2 Segurtasun aktiboko sistema osagarriak . . . . . . .                165

8.2.1 ABSa (balaztak ez blokeatzeko sistema) . . .     166

8.2.2 ASRa (ez irristatzeko sistema) . . . . . . . . . .          167

8.2.3 ESPa (egonkortasuna kontrolatzeko sistema)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8.3 Segurtasun pasiboko sistemak . . . . . . . . . . . . . . .                 170

8.3.1 SRSa (lotzeko sistema

osagarria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          170

8.4 Konfort-sistema osagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . .    172

8.4.1 Aireztapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              172

8.4.2 Berokuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               173

8.4.3 Aire girotua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               174

Mantentze-lan eta konponketa errazak:

ibilgailuaren sistema osagarriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Segurtasun aktiboko sistema osagarriak:

ABSa, ASRa eta ESPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   177

Segurtasun pasiboko sistema osagarriak: airbagak . . .           177

Konfort-sistema osagarriak: aire girotua . . . . . . . . . . .                177

Orain praktika ezazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     179

9. Motor termikoaren alternatibak 180

9.1 Motor termikoaren alternatibak . . . . . . . . . . . . . .    181

9.1.1 Motor termikoen arazoak . . . . . . . . . . . . .             181

9.1.2 Nola konpondu motor termikoen

arazoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          182

9.1.3 Automobil elektrikoak . . . . . . . . . . . . . . . .             183

9.1.4 Energia eraldatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           183

9.2 Automobil elektriko motak . . . . . . . . . . . . . . . . .      184

9.2.1 Automobil elektriko puruak . . . . . . . . . . . .           185

9.2.2 Automobil hibridoak . . . . . . . . . . . . . . . . .             186

9.2.3 Hidrogenozko automobilak . . . . . . . . . . . .           189

9.2.4 Eguzki-automobilak . . . . . . . . . . . . . . . . . .            189

9.3 Automobil elektrikoaren mantentze-lanak . . . . . .                190

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2017
Egileak
  • Altamar ED.
  • Manel Bielsa Roche
  • Margarita Calsina Fleta
Zuzenketak
Maramara

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...