Lanekiren logoa

Java: apunteak eta ariketak

Lana ikasle zein irakasleentzat da. Ideia izan da Programazioa modulurako testuliburutzat erabili daitekeen zeozer egitea, bai teoria, bai adibideak eta bai ariketak dituena. Programazio moduluaren oinarrizko edukiak, OCDaren arabera, honako hauek dira: 1. Informatika programa baten elementuak identifikatzea. 2. Objektuak erabiltzea. 3. Kontrol egiturak erabiltzea. 4. Klaseak garatzea. 5. Informazioa irakurtzea eta idaztea. 6. Biltegiratze egiturak aplikatzea. 7. Klaseen erabilera aurreratua. 8. Objektuen iraunkortasuna mantentzea. 9. Datu base erlazionalak kudeatzea. Bada, lan honetan, lehenengo lau unitateak garatu dira.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 112

Aurkibidea

Aurkibidea

1. GAIA: INFORMATIKA-PROGRAMEN ELEMENTUAK 5

1.1. SARRERA 6

1.1.1. ZER DA JAVA 6

1.1.2. PROGRAMA BATEN EGITURA OROKORRA 7

1.1.3. JDK (Java Development Kit) 7

1.1.3.1. JDK ESKURATU 7

1.1.3.2. JDK ERABILI 8

1.2. IDENTIFIKADOREAK ETA ALDAGAIAK 12

1.2.1. IDENTIFIKADOREAK 13

1.2.2. HITZ ERRESERBATUAK 14

1.2.3. ALDAGAI MOTAK. 14

1.3. DATU MOTAK 16

1.3.1. OINARRIZKO DATU MOTAK I 17

1.3.2. OINARRIZKO DATU MOTAK II 19

1.3.3. ALDAGAI ETA KONSTANTEAK DEKLARATZEA ETA HASIERATZEA 19

1.4. ERAGILEAK ETA ADIERAZPENAK 21

1.4.1. ERAGILE ARITMETIKOAK 21

1.4.2. ESLEIPEN-ERAGILEAK 22

1.4.3. BALDINTZAZKO ERAGILEA (?:) 22

1.4.4. ERLAZIOZKO ERAGILEAK 23

1.4.5. ERAGILE LOGIKOAK 24

1.4.6. BIT ERAGILEAK 25

1.4.7. ERAGILE UNITARIOAK 26

1.5. ERAGILEEN HIERARKIA 27

1.6. DATU MOTEN ARTEKO BIHURKETA (CAST) 29

1.7. IRUZKINAK 30

1.8. SCANNER KLASEA 31

A ERANSKINA: ECLIPSE JUNO NOLA ERABILI 35

B ERANSKINA: ARIKETAK 45

ARIKETA ERRAZAK 45

ZAILTASUN ERTAINEKO ARIKETAK 46

ARIKETA ZAILAK 47

2. GAIA: OBJEKTUEI ZUZENDUTAKO PROGRAMAZIOA. OBJEKTUAK 49

2.1. SARRERA 50

2.2. OBJEKTUEI ZUZENDUTAKO PROGRAMAZIOAREN OINARRIAK 51

2.2.1. KONTZEPTUAK 52

2.2.2. ONURAK 53

2.2.3. EZAUGARRIAK 53

2.3. KLASEAK ETA OBJEKTUAK 55

2.3.1. OBJEKTUEN PROPIETATEAK ETA METODOAK 55

2.3.2. OBJEKTUEN INTERAKZIOAK 55

2.3.3. KLASEAK 56

2.4. OBJEKTUAK SORTU, ERABILI ETA SUNTSITU 58

2.4.1. OBJEKTUEN BIZIA 57

2.4.2. OBJEKTUAK DEKLARATZEA ETA SORTZEA 58

2.4.3. OBJEKTUAK ERABILTZEA. 59

2.4.4. OBJEKTUAK SUNTSITZEA. 59

2.5. METODOAK ERABILTZEA 60

2.5.1. PARAMETROAK ETA ITZULITAKO DATUAK 61

2.5.2. SORTZAILEAK 62

2.5.3. THIS ERAGILEA 63

2.5.4. METODO ESTATIKOAK 66

2.6. PAKETEAK 67

2.6.1. IMPORT AGINDUA 70

2.6.2. JAVA LIBURUTEGIAK 71

A ERANSKINA: ARIKETAK 72

ARIKETA ERRAZAK 72

ARIKETA ZAILAK 73

ARIKETA OSOA 74

3. GAIA: OINARRIZKO KONTROL-EGITURAK 77

3.1. SARRERA 78

3.2. SENTENTZIAK ETA BLOKEAK 79

3.3. HAUTAZKO EGITURAK 83

3.3.1. IF ETA IF-ELSE 84

3.3.2. SWITCH EGITURA 87

3.4. ERREPIKAPEN-EGITURAK 90

3.4.1. FOR EGITURA 90

3.4.2. WHILE EGITURA 93

3.5. DO/WHILE EGITURA 95

3.5. JAUZI EGITURAK 97

3.5.1. BREAK ETA CONTINUE 97

3.5.2. ETIKETAK 99

3.5.3. RETURN SENTENTZIA 100

3.6. SALBUESPENAK 102

3.6.1. SALBUESPENAK HARRAPATZEA 103

3.6.2. THROWS 106

3.7. SOFTWARE-PROBAK 107

3.7.1. ZEHAZPENAK 107

3.7.2. PROBA SAKONAK 108

3.7.3. KUTXA BELTZAREN PROBAK 108

3.7.4. KUTXA ZURIAREN PROBAK 108

3.7.5. BESTE PROBA MOTA BATZUK 109

3.8. NOLA ERABILI DEBUG MODUA ECLIPSE-n 110

3.9. KODEAREN DOKUMENTAZIOA 113

3.9.1. ETIKETAK ERABILI 114

3.9.2. ETIKETAK ORDENATZEA 115

A ERANSKINA: ARIKETAK 119

ARIKETA ERRAZAK 119

ARIKETA ZAILAK 120

ARIKETA OSOA 122

4. GAIA: KLASEAK GARATZEA 123

4.1. SARRERA 124

4.1.1. OBJEKTU BAT ZER DEN ERREPASATZEN 124

4.2. ZER DA KLASE BAT? 125

4.2.1. KLASE BAT DEKLARATZEA 125

4.2.2 KLASEAREN BURUA 126

4.2.3 KLASEAREN GORPUTZA 127

4.2.4 KIDE ESTATIKOAK 127

4.3. ATRIBUTUAK 128

4.3.1. ATRIBUTUAK DEKLARATZEA 128

4.3.1.1. ATRIBUTUEN ALDARAZLEAK 129

4.3.1.2. ATRIBUTU ESTATIKOAK 131

4.4. METODOAK 133

4.4.1. METODOAK DEKLARATZEA 133

4.4.2. METODOAREN BURUA 134

4.4.3. METODOEN ALDARAZLEAK 135

4.4.4. METODOEN PARAMETROAK 137

4.4.5. METODOEN GORPUTZA 138

4.4.6. METODOAK GAINKARGATZEA 142

4.4.7. THIS ERREFERENTZIA 143

4.4.8 .METODO ESTATIKOAK 144

4.5. ENKAPSULAZIOA, ATZIPEN KONTROLA ETA IKUSGAITASUNA 145

4.5.1. ATRIBUTUAK EZKUTATZEA 145

4.5.2. METODOAK EZKUTATZEA 147

4.6. METODOAK ETA ATRIBUTUAK ERABILTZEA 151

4.6.1. OBJEKTUAK DEKLARATZEA 151

4.6.2. OBJEKTUAK SORTZEA 152

4.6.3. OBJEKTUAK ERABILTZEA 153

4.7. SORTZAILEAK 155

4.7.1. SORTZAILEAK IDATZI 155

4.7.2. SORTZAILEAK ERABILI 156

4.7.3. KOPIA-SORTZAILEAK 158

4.7.4. OBJEKTUAK SUNTSITU 159

4.8. HERENTZIA: SARRERA 160

4.8.1. HERENTZIA ERABILTZEN DUTEN KLASEAK SORTU ETA ERABILI 161

A ERANSKINA: ARIKETAK 162

ARIKETA ERRAZAK 162

ARIKETA ZAILAK 163

ARIKETA OSOA 164Egileak
  • Oier Palacios Egiguren

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...