Lanekiren logoa

Kabian Hizkuntza berdintasuna kudeatzeko jarraibideak

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonekin hizkuntza berdintasun kudeaketarako laguntza

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 31

Aurkibidea

Dokumentu hau jakinbai.eus web-gunetik kanpo dago: Hemen klik eginda dokumentua zabalduko da

1. HIZKUNTZA BERDINTASUNAREN KUDEAKETA KABIAN .......... 3

2. JARRAIBIDEAREN ZERGATIA ETA HELBURUA ................. 5

3. JARRAIBIDEAREN PRINTZIPIOAK........... 6

4. ZERBITZU HIZKUNTZA......... 8

4.1. AHOZKO HARREMANAK NOLA EMAN............ 8

4.1.1. Telefono bidezko harrera nola egin eta zerbitzua nola eman....... 8

4.1.2. Aurrez aurreko harrera nola egin..................... 9

4.1.3. Harrera automatizatua nola eman ............. 10

4.1.4. Zerbitzua ahoz nola eman erabiltzaile eta familiei .... 11

4.1.5. Erabiltzaileek eta familiek hautatutako hizkuntza nola identifikatu......... 12

4.2. IDATZIZKO HARREMANA ERABILTZAILE ETA SENIDEEKIN NOLA EMAN........... 13

4.2.1. Dokumentuentzako irizpide orokorrak ...... 13 4

.2.2. Administrazioekin lantzen diren erabiltzaileentzako dokumentuak ...... 14

4.2.3. Nola identifikatu hizkuntza .................. 14

4.3. KABIAREN IRUDIA ......... 14

4.3.1. Errotulazioa nola jarri............. 14

4.3.2. Papeleria nola ......................... 17

4.3.3. Langileen identifikazio txartelak ......... 18

4.3.4. Jendaurreko ekitaldiak nola antolatu eta nola aritu........ 18

4.3.5. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak nola.... 19

4.3.6. Ikus-entzunezkoak nola egin................ 19

4.3.7. Webgunean eta sare sozialetan nola aritu.............. 20

5. LAN HIZKUNTZA.............. 21

5.1. LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA PAISAIA NOLA JARRI ........ 21

5.1.1. Laneko kartel aldakorra eta oharrak ....... 21

5.1.2. Laneko errotulazio txikia .... 22

5.1.3. Lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko errotulazioa....... 22

5.1.4. Lanean erabiltzen diren makinen errotulazioa...... 23

5.2. BARNE KOMUNIKAZIOETAN NOLA HITZ EGIN .... 23

5.2.1. Langileen arteko harremanetan nola hitz egin.... 23

5.2.2. Bilerak nola antolatu eta nola hitz egin..... 24

5.3. BARNE KOMUNIKAZIOAK NOLA IDATZI ............ 25

5.3.1. Barne harremanetan nola idatzi...... 25

5.3.2. Baliabide informatikoak nola erabili ......... 28

5.4. PERTSONEN KUDEAKETA NOLA EGIN ............. 30

5.4.1. Langile berrien harrera nola egin.. 30

5.4.2. Praktikak egitera datozen ikasleekin nola jokatu  30

5.4.3. Pertsonen hautaketa, kontratazioa eta garapena nola kudeatu .... 31

5.4.4. Lege-dokumentuak nola idatzi......... 32

5.4.5. Langileen kudeaketa sistemari lotutako dokumentuak nola sortu eta nola kudeatu... 32

5.5. LANEKO PRESTAKUNTZA NOLA ANTOLATU ..... 32

5.5.1. Ikastaroen kudeaketa nola egin ........... 32

5.5.2. Prestakuntza saioetan nola hitz egin....... 33

5.5.3. Prestakuntza saioetako idatzizko dokumentazioa nola banatu ... 33

5.6. ADMINISTRAZIOEKIN NOLA ARITU............. 33

5.6.1. Administrazioekin nola hitz egin eta idatzi.... 33

5.7. HORNITZAILEEKIN HARREMANA NOLA KUDEATU ............. 34

5.7.1. Hornitzaileen kontratazio prozesurako irizpideak ....... 34

5.7.2. Hornitzaileen gaitasunaren errolda ............... 40

5.7.3. Hornitzaileei ezarritako irizpideen jarraipena nola egin ....... 41

5.8. BESTELAKO HARREMANETAN NOLA ARITU ........... 41

5.8.1. Bestelako harremanetan nola aritu ahoz eta idatziz...... 41

5.9. KUDEAKETA SISTEMA NOLA ANTOLATU ................ 41

5.9.1. Estrategiari eta urteko kudeaketari lotutako dokumentuak nola idatzi..... 41

5.9.2. Asistentziari lotutako dokumentuak nola idatzi............ 42

5.9.3. Hizkuntza berdintasuna nola txertatu kudeaketa orokorrean........ 42

5.10. LIDERGO KATEA HIZKUNTZA BERDINTASUNEAN .......... 43

5.10.1. Hizkuntza berdintasuna guztion ardura da............. 43

5.10.2. Hizkuntza berdintasuna kudeatzeko egitura .......... 44

5.11. EUSKARAZ LAN EGITEKO BALIABIDEAK.............. 44

5.11.1. Hizkuntza gaitasuna eskuratzeko bideak...... 44

5.11.2. Euskaraz lan egiteko beste baliabide batzuk ...... 45

6. JARRAIBIDEAREN KOMUNIKAZIOA ETA DOIKETA ....... 47

6.1. JARRAIBIDEAREN KOMUNIKAZIOA....... 47

6.1.1. Jarraibidearen berri nola eman........ 47

6.2. JARRAIBIDEAREN DOIKETA ETA EGUNERAKETA .... 47

Urtea
2017
Egileak
  • Kabia
  • Gipuzkoako Foru Aldundia

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...