Komunikazio-Sistema handigarriak eta alternatiboak

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 132

Urtea
2015
Egileak
  • Altamar ED,; Rosa María Olivares Mateos, María José Esteva Buján, Mar Gómez Breso, Jessica Redondo Sedano
Zuzenketak
Maramara
Azala
Oriol Miró Genovart
Familiak
Zikloak
Moduluak
Testu gehigarria

Altamar Ed.

Aurkibidea

1. unitate didaktikoa
Hizkuntza eta komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Giza komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Hizkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Hizkuntzaren funtzioak . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 Hizkuntzaren garapena . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Hizkuntzaz jabetzeko oinarriak . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1 Hizkuntzaren oinarri anatomikoak eta
funtzionalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 Hizkuntzaz jabetzeko
baldintzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Hizkuntzaren osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.1 Hizkuntza-azterketaren mailak . . . . . . . 17
1.4.2 Hizkuntzaren artikulazioa . . . . . . . . . . . . 18
1.5 Hizkuntzaren eta komunikazioaren nahasmenduak..19
1.5.1 Nahasmenduaren ezaugarriak . . . . . . . . 20
1.5.2 Nahasmenduak harreran, sarreran edo
inputean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.3 Nahasmenduak igortzean, irteeran edo
outputean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5.4 Hizkuntzaren prozesamenduko
nahasmenduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5.5 Nahasmendu sistemikoak
Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2. unitate didaktikoa
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonekiko
komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1 Komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.1 Komunikazio-prozesua . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.2 Komunikazio-intentzionalitatea eta
atzeraelikadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Mezuen elaborazioa eta igorpena . . . . . . . . . . 42
2.2.1 Komunikazioaren hitzezko
osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2.2 Komunikazioaren hitzik gabeko
osagaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Hizkuntzan zailtasunak dituzten pertsonekiko
komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4 Komunikazio-estrategia konbentzionalak . . . . 45
2.4.1 Hitzezko hizkuntzaren maneiua . . . . . . . 45
2.4.2 Hitzik gabeko komunikazioestrategiak . . . . . . . 46

2.4.3 Elkarrizketarako trebetasunak . . . . . . . . 46
2.4.4 Entzute aktiboa eta enpatia . . . . . . . . . . 47
2.5 Berariazko estrategiak kolektibo
desberdinentzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.5.1 Entzuteko desgaitasuna duten
pertsonekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.5.2 Ikusteko desgaitasuna duten
pertsonekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.5.3 Gor-itsuekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
2.5.4 Hizketarako zailtasunak dituzten
pertsonekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.5.5 Adimen-desgaitasuna duten
pertsonekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.6 Narriadura kognitiboa duten pertsonekin...51
2.5.7 Afasia duten pertsonekin . . . . . . . . . . . . 52
2.6 Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak (KSHA) . . . 53
2.6.1 KSHAen sailkapen-ardatzak . . . . . . . . . . 54
2.6.2 Zein kolektibori zuzentzen zaizkien KSHAk . . . . . . . . . . . 55
2.7 Esku-hartzea: lehenik pertsona . . . . . . . . . . . . 56
Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3. unitate didaktikoa
Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemak . . . . 60
3.1 Laguntzarik gabeko KSHAk . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1.1 Laguntzarik gabeko hainbat KSHA . . . . . 61
3.1.2 KSHA jakin bat hautatzeko baldintzak . . . . . . . . 62
3.2 Alfabeto daktilologikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3 Zeinu-hizkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1 Zeinu-hizkuntzaren gramatika . . . . . . . . 64
3.3.2 Zeinu-hizkuntzaren oinarrizkohiztegia . . . . . 68
3.3.3 Esaldiak eratzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.4 Aurkezpenak eta elkarrizketa . . . . . . . . . 70
3.4 Ahozko metodoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.1 Hondar-entzumena berreskuratzea . . . . . . . . 72
3.4.2 Ezpain-aurpegi irakurketa . . . . . . . . . . . 73
3.4.3 Hitz osatua edo Cued Speech . . . . . . . . . . . 74
3.5 Metodo bimodala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.5.1 Sistema bimodalaren ezaugarriak . . . . . 76

3.5.2 Hizkuntza bimodalaren erabilerak . . . . . 77
3.5.3 Erabateko komunikazioa-
Hizkera zeinatua programa . . . . . . . . . . 78
3.5.4 Makaton zeinu-sistema . . . . . . . . . . . . . . 80
3.6 Elebitasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.7 KSHA gor-itsuentzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.7.1 Esku-hartzea hizketan ikasi aurrekogor-itsuekin . . . 82
3.7.2 Esku-hartzea hizketan ikasi osteko gor-itsuekin . . .. 83

Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4. unitate didaktikoa
Lagundutako komunikazio-sistemak . . . . . . . . . . 90
4.1 Lagundutako komunikazio-sistemak . . . . . . . . 91
4.1.1 Lagundutako komunikazio-sistemen erabiltzaileak . . 91
4.1.2 Lagundutako komunikazio-sistema
baten elementuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2 Euskarri fisikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2.1 Oinarrizko euskarriak . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2.2 Komunikaziorako taulak . . . . . . . . . . . . . 93
4.2.3 Komunikagailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.4 Ordenagailuak, tabletak eta telefonoak . 98
4.2.5 Sarbidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2.6 Zeinu-kodeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.3 KSP (Komunikaziorako Sinbolo Piktografikoak) sistema .  101
4.3.1 KSP sinboloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3.2 Sinboloen banaketa euskarrian . . .. . . . . . 103
4.3.3 Erabiltzeko baldintzak . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.4 Arasaac sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.4.1 Arasaac zeinuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.4.2 Arasaac-en beste baliabide batzuk . . . . 106
4.5 Bliss sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5.1 Bliss sistemaren gramatika . . . . . . . . . . . 108
4.5.2 Bliss sistemaren erabilera . . . . . . . . . . . 112
4.6 Komunikaziorako beste sistema grafiko batzuk113
4.6.1 Idazkera ortografikoa . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.6.2 PIC sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.6.3 Premack sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6.4 Rebus sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6.5 Minspeak hizkuntza . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.6.6 PECS sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.7 Sistema ezartzeko jarraibideak . . . . . . . . . . . . 117

4.7.1 Eguneroko baliabideen erabilera . . . . . . 117
4.7.2 Erabakiak sistemaren diseinuan . . . . . . . 119
4.7.3 Irakaste-ikaste estrategiak . . . . . . . . . . . 121
Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. unitate didaktikoa Esku hartzeko eta jarraipenerako estrategiak . . 126
5.1 KSHA baten ezarketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1.1 KSHA baten ezarketako prozesuak . . . . . . . . . . . 127
5.1.2 Profesionalen esku-hartzea . . . . . . . . . . 128
5.2 Informazioaren bilketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.2.1 Informazioa lortzeko tresnak . . . . . . . . .  . . . . . . 128
5.2.2 Lortu beharreko informazioa . . . . . . . . . 129
5.2.3 Informazioa lortzeko estrategiak . . . . . . . . . . . 135
5.3 Informazioaren azterketa eta diagnostikoa . . . 136
5.4 KSHAren hautaketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.4.1 KSHAren hautaketarako gogoetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.4.2 Erabakiak KSHA konfiguratzeko orduan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.5 KSHAren ezarpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.5.1 Estrategia orokorrak zeinuen irakaskuntzarako . . . . . . . . .  . . . 141
5.5.2 Nolabaiteko hizkuntza-maila duten pertsonentzako estrategiak . . . . . . . 141
5.5.3 Hizkuntza-aurreko komunikazioa duten pertsonentzako estrategiak . . . . . 143
5.5.4 Ingurunera zuzendutako estrategiak . . . 148
5.6 Ebaluazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.6.1 Nola egin ebaluaziorako jarraibide bat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.6.2 Esku-hartzea – ebaluazioa . . . . . . . . . . . 151
5.7 Jarraipena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.7.1 Jarraipena, ondoan egotea . . . . . . . . . . . 153
5.7.2 Komunikazio-premietara egokitzea . . . . . . . 153
Ariketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bibliografia eta webgrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158