Komunikaziorako laguntza

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Liburu honek komunikazio-estrategiak, baliabide materialak, produktu lagungarriak eta komunikazio-sistemak eskaintzen ditu, komunikazio-patologiak dituzten erabiltzaileen beharrizanei aurre egin diezaieten. Altamar Ed. Liburuan oinarrituta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 3

Urtea
2018
Egileak
  • Euskalgintza Bulegoa
Zuzenketak
Euskalgintza bulegoa
Familiak
Zikloak
Moduluak

Aurkibidea

Aurkibidea

 

1. unitate didaktikoa

Komunikazioa eta hizkuntza                                                                         6

1.1. Giza komunikazioa                                                                                     7

1.2. Komunikazio-prozesua                                                                               8

1.2.1 Komunikazio-prozesuaren osagaiak                                                          8

1.2.2 Komunikazio-kodeak                                                                               10

1.2.3 Mezua sortzea                                                                                        11

1.3. Hizkuntza                                                                                                14

1.3.1         Hizkuntza eta komunikazio-funtzioa                                                 14

1.3.2         Azterketa linguistikoaren mailak                                                      15

1.3.3         Hizkuntzaren mekanismo fisiologikoak                                             16

1.3.4         Hizkuntzaren ikaskuntzan eta erabileran eragiten duten

mekanismoak                                                                                                17

1.4. Hizkuntza-nahasmenduak                                                                        19

1.4.1  Nahasmenduak harreran, sarreran edo inputean                                     19

1.4.2  Nahasmenduak igortzean, irteeran edo outputean                                   20

1.4.3  Nahasmenduak erantzunaren ulermenean eta sorreran,

        edo prozesamendu zentralean                                                                 22

Orain... egizu!                                                                                               26

 

2. unitate didaktikoa

Komunikazioa mendekotasuna duten pertsonekin                                     28

2.1. Esku-hartzea mendekotasuna duten pertsonen komunikazioan                   29

2.1.1 Komunikazio-zailtasunak mendekotasuna duten pertsonekin                    29

2.1.2 Pertsona erabiltzailea                                                                            30

2.2. Komunikazio-estrategia arrunten erabilera                                                32

2.2.1 Hitzezko hizkuntzaren erabilera                                                              32

2.2.2 Hitzik gabeko komunikazio-estrategiak                                                   33

2.2.3 Komunikazio-gaitasunak                       .....                                           34

2.2.4 Kolektibo ezberdinetarako estrategia espezifikoak                                    36

2.3. Komunikazio-sistema alternatiboak eta sistema areagotzaileak                   44

2.3.1 Zer dira komunikazio-sistema alternatiboak edo areagotzaileak?               44

2.3.2 KSAAak sailkatzeko ardatzak                                                                 45

2.3.3 KSAAen kolektibo hartzaileak                                                                 47

Orain... egizu!                                                                                                49

 

3. unitate didaktikoa

Komunikazio-sistema laguntzadunak                                                              50

3.1.        Komunikazio-sistema lagunduak: hurbilketa                                                  51

3.1.1 Sistema lagunduen erabiltzaileak                                                         51

3.1.2 Komunikazio-estrategiak                                                                     52

3.2.        Komunikazio-sistema lagundua osatzen duten elementuak                      53

3.2.1      Komunikazio-oholak eta koadernoak                                        53

3.2.2      Komunikazio-gailuak                                                                      55

3.2.3      Zeinu-kodeak                                                                            58

3.2.4      Sarbidea                                                                                  59

3.3.        KSP sistema                                                                                                60

3.3.1. KSP sinboloak                                                                                      61

3.3.2. Sinboloen banaketa euskarrian                                                              63

3.3.3. Erabiltzeko eginbeharrak                                                                       65

3.4.        Bliss sistema                                                                                          66

3.4.1. Bliss sistemaren gramatika                                                               66

3.4.2. Bliss sinboloak sortzea                                                                     72

3.4.3. Bliss erabiltzeko eginbeharrak                                                           72

3.4.4. Bliss erabiltzailearen abantailak eta eragozpenak                             72

3.5.  Komunikaziorako beste sistema grafiko batzuk                                          74

3.5.1 KPI sistema                                                                                74

3.5.2 Premack sistema                                                                        74

3.5.3 Minspeak hizkuntza                                                                     75

3.5.4 Rebus sistema                                                                            76

3.6. ARASAAC ataria                                                                                     77

Orain... egizu!                                                                                              79

 

4. unitate didaktikoa

Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemen eskema                                80

4.1. Laguntzarik gabeko KSAAk: hurbilketa                                                       81

            4.1.1. Zer dira laguntzarik gabeko KSAAk?                                            81

            4.1.2. Norentzat dira?                                                                           81

            4.1.3. Laguntzarik gabeko KSAAk                                                         82

            4.1.4. KSAA jakin bat hautatzeko betekizunak                                       83

4.2. Alfabeto daktilologikoa                                                                             85

4.3. Zeinu-hizkuntza                                                                                       86

4.3.1. Zeinu-hizkuntza: egungo hizkuntza                                            86

4.3.2. Zeinu-hizkuntzaren gramatika                                                    88

4.3.3. Zeinu-hizkuntzaren oinarrizko hiztegia                                        92

4.3.4. Elkarrizketari ekiten                                                                   93

4.4. Metodo oralistak                                                                                       96

4.4.1. Entzumen hutsezko metodoa                                                      96

4.4.2. Ezpain-aurpegieraren irakurketa                                                 97

4.4.3. Hitz osatua edo cued speech delakoa                                         98

4.5. Metodo bimodala                                                                                      100

4.5.1. Sistema bimodalaren ezaugarriak                                               100

4.5.2. Hizkuntza bimodalaren erabilerak                                               101

4.5.3. Beharrizan zehatzetara egokitutako metodo bimodalak                102

4.6. Zein metodo erabili?                                                                                 104

4.6.1 Oralismoa eta keinuen aldekoak                                                  104

4.6.2 Teknologia integratzaile baterantz                                               105

Orain… egizu!                                                                                                 106

 

5. unitate didaktikoa

Esku hartzeko eta jarraipena egiteko estrategiak                                         108

5.1. KSAA baten ezarpena                                                                     109

5.1.1. Profesionalen esku-hartzea                                                              109

5.1.2. Teknikariaren esku hartzea KSAA bat ezartzean                             111

5.1.3. KSAA bat ezartzeko etapak                                                           111

5.2. Analisi-etapa                                                                                                                                                         112

5.2.1. Lortu beharreko informazioa                                                   112

5.2.2. Informazioa lortzeko tresnak                                                        113

5.2.3. Analisi-prozesuko estrategiak                                                       114

5.3. Diagnosi-etapa                                                                                         115

5.3.1. KSAA bat ezartzeko betekizunak                                                   115

5.3.2. Sistema diseinatzeko irizpideak                                                            116

5.4. Inplementazio-etapa: KSAA bat irakastea                                                            120

5.4.1. Sistema ikastea: faseak                                                                     120

5.4.2. Zeinuak irakasteko estrategiak                                                         121

5.4.3. Interakzio-estrategiak                                                                   124

5.4.4. KSAAren erabiltzaileen ingurugirora bideratutako estrategiak          128

5.5. Jarraipen-etapa                                                                                        130

5.5.1 Jarraipena, ebaluazio-baliabide gisa                                               130

5.5.2 Jarraipena baliabide lagungarri gisa                                                133

Orain… egizu!                                                                                                 134