Lanekiren logoa

Komunikaziorako laguntza

Liburu honek komunikazio-estrategiak, baliabide materialak, produktu lagungarriak eta komunikazio-sistemak eskaintzen ditu, komunikazio-patologiak dituzten erabiltzaileen beharrizanei aurre egin diezaieten. Altamar Ed. Liburuan oinarrituta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 77

Aurkibidea

Aurkibidea

 

1. unitate didaktikoa

Komunikazioa eta hizkuntza       6

1.1. Giza komunikazioa        7

1.2. Komunikazio-prozesua         8

1.2.1 Komunikazio-prozesuaren osagaiak     8

1.2.2 Komunikazio-kodeak        10

1.2.3 Mezua sortzea        11

1.3. Hizkuntza        14

1.3.1         Hizkuntza eta komunikazio-funtzioa    14

1.3.2         Azterketa linguistikoaren mailak      15

1.3.3         Hizkuntzaren mekanismo fisiologikoak   16

1.3.4         Hizkuntzaren ikaskuntzan eta erabileran eragiten duten mekanismoak     17

1.4. Hizkuntza-nahasmenduak       19

1.4.1  Nahasmenduak harreran, sarreran edo inputean     19

1.4.2  Nahasmenduak igortzean, irteeran edo outputean    20

1.4.3  Nahasmenduak erantzunaren ulermenean eta sorreran,  edo prozesamendu zentralean 22  

Orain... egizu!      26

 

2. unitate didaktikoa

Komunikazioa mendekotasuna duten pertsonekin  28

2.1. Esku-hartzea mendekotasuna duten pertsonen komunikazioan    29

2.1.1 Komunikazio-zailtasunak mendekotasuna duten pertsonekin     29

2.1.2 Pertsona erabiltzailea     30

2.2. Komunikazio-estrategia arrunten erabilera   32

2.2.1 Hitzezko hizkuntzaren erabilera    32

2.2.2 Hitzik gabeko komunikazio-estrategiak    33

2.2.3 Komunikazio-gaitasunak     34

2.2.4 Kolektibo ezberdinetarako estrategia espezifikoak    36

2.3. Komunikazio-sistema alternatiboak eta sistema areagotzaileak   44

2.3.1 Zer dira komunikazio-sistema alternatiboak edo areagotzaileak? 44

2.3.2 KSAAak sailkatzeko ardatzak      45

2.3.3 KSAAen kolektibo hartzaileak     47

Orain... egizu!  49

 

3. unitate didaktikoa

Komunikazio-sistema laguntzadunak 50

3.1.        Komunikazio-sistema lagunduak: hurbilketa    51

3.1.1 Sistema lagunduen erabiltzaileak            52

3.2.        Komunikazio-sistema lagundua osatzen duten elementuak      53

3.2.1      Komunikazio-oholak eta koadernoak   53

3.2.2      Komunikazio-gailuak   55

3.2.3      Zeinu-kodeak    58

3.2.4      Sarbidea          60

3.3.1. KSP sinboloak       61

3.3.2. Sinboloen banaketa euskarrian        63

3.3.3. Erabiltzeko eginbeharrak     65

3.4.        Bliss sistema      66

3.4.1. Bliss sistemaren gramatika     66

3.4.2. Bliss sinboloak sortzea      72

3.4.3. Bliss erabiltzeko eginbeharrak   72

3.4.4. Bliss erabiltzailearen abantailak eta eragozpenak   72

3.5.  Komunikaziorako beste sistema grafiko batzuk   74

3.5.1 KPI sistema  74

3.5.2 Premack sistema   74

3.5.3 Minspeak hizkuntza   75

3.5.4 Rebus sistema       76

3.6. ARASAAC ataria   77

Orain... egizu!    79

 

4. unitate didaktikoa

Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemen eskema   80

4.1. Laguntzarik gabeko KSAAk: hurbilketa      81

            4.1.1. Zer dira laguntzarik gabeko KSAAk?    81

            4.1.2. Norentzat dira?    81

            4.1.3. Laguntzarik gabeko KSAAk        82

            4.1.4. KSAA jakin bat hautatzeko betekizunak         83

4.2. Alfabeto daktilologikoa     85

4.3. Zeinu-hizkuntza      86

4.3.1. Zeinu-hizkuntza: egungo hizkuntza     86

4.3.2. Zeinu-hizkuntzaren gramatika    88

4.3.3. Zeinu-hizkuntzaren oinarrizko hiztegia   92

4.3.4. Elkarrizketari ekiten      93

4.4. Metodo oralistak     96

4.4.1. Entzumen hutsezko metodoa   96

4.4.2. Ezpain-aurpegieraren irakurketa  97

4.4.3. Hitz osatua edo cued speech delakoa    98

4.5. Metodo bimodala    100

4.5.1. Sistema bimodalaren ezaugarriak    100

4.5.2. Hizkuntza bimodalaren erabilerak       101

4.5.3. Beharrizan zehatzetara egokitutako metodo bimodalak     102

4.6. Zein metodo erabili?      104

4.6.1 Oralismoa eta keinuen aldekoak       104

4.6.2 Teknologia integratzaile baterantz    105

Orain… egizu!        106

 

5. unitate didaktikoa

Esku hartzeko eta jarraipena egiteko estrategiak   108

5.1. KSAA baten ezarpena   109

5.1.1. Profesionalen esku-hartzea   109

5.1.2. Teknikariaren esku hartzea KSAA bat ezartzean    111

5.1.3. KSAA bat ezartzeko etapak    111

5.2. Analisi-etapa     112

5.2.1. Lortu beharreko informazioa   112

5.2.2. Informazioa lortzeko tresnak   113

5.2.3. Analisi-prozesuko estrategiak   114

5.3. Diagnosi-etapa    115

5.3.1. KSAA bat ezartzeko betekizunak     115

5.3.2. Sistema diseinatzeko irizpideak      116

5.4. Inplementazio-etapa: KSAA bat irakastea     120

5.4.1. Sistema ikastea: faseak     120

5.4.2. Zeinuak irakasteko estrategiak  121

5.4.3. Interakzio-estrategiak   124

5.4.4. KSAAren erabiltzaileen ingurugirora bideratutako estrategiak     128

5.5. Jarraipen-etapa    130

5.5.1 Jarraipena, ebaluazio-baliabide gisa    130

5.5.2 Jarraipena baliabide lagungarri gisa     133

Orain… egizu!    134

 

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • Euskalgintza Bulegoa
Zuzenketak
Euskalgintza bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...