Lanekiren logoa

Larrialdi Planak eta aurreikusi daitezkeen arriskuetako baliabideak

Liburu honetan, Larrialdi Sanitarioak prestakuntza-zikloko Larrialdi-planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak moduluko curriculumean ezarritako edukiak garatzen dira

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 11

Aurkibidea

1. unitate didaktikoa

Larrialdi-planak................................................ 6

1.1.    Larrialdi-egoerak.......................................................... 7

1.2.    Babes Zibila.................................................................. 8

1.2.1.    Batzorde Nazionala........................................... 9

1.2.2.     Autonomia-erkidegoetako batzordeak........... 9

1.3.    Larrialdi-planak.......................................................... 10

1.3.1.    Larrialdi-planen oinarrizko edukiak............... 10

1.3.2.     Larrialdi-plan motak........................................ 11

1.4.    Babes zibilerako planak........................................... 12

1.4.1.     Lurralde-planak............................................... 12

1.4.2.     Larrialdi-plan bereziak…………………….   14

1.5.    Autobabeserako planak............................................ 19

1.5.1.     Autobabeserako planei buruzko araudia  19

1.5.2.     Autobabeserako planek eduki behar dituzten jarduera batzuk  20

 2. unitate didaktikoa

Arriskuen analisia........................................... 22

2.1.    Aurreikuspen-fasea................................................... 23

2.2.    Arriskuak eta kalteak................................................ 23

2.2.1.     Arriskuak.......................................................... 23

2.2.2.     Kalteak............................................................. 25

2.2.3.     Kalteberatasuna.............................................. 27

2.3.    Arriskuen azterketa................................................... 29

2.3.1.     Arriskuen identifikazioa.................................. 29

2.3.2.     Arriskuaren kuantifikazioa............................. 30

2.3.3.     Arrisku potentzialen inbentarioa       . . . 33 2.4. Arrisku-mapak           35

2.4.1.     Mapen interpretazioa..................................... 35

2.4.2.     Arrisku-mapa bat egitea.                                38

2.4.3.     Arrisku-mapa motak....................................... 39

3. unitate didaktikoa

Bitartekoak eta baliabideak............................. 42

3.1.    Bitartekoak eta baliabideak..................................... 43

3.1.1.     Larrialdiak artatzeko bitartekoak                43

3.1.2.     Larrialdietako arretako baliabideak.............. 47

3.2.    Bitartekoak eta baliabideak larrialdi-planean      49

3.2.1.     Mobiliza daitezkeen baliabideen katalogoa        49

3.2.2.     Baliabideen mobilizazioari buruzko irizpideak         50

3.3.    Osasun-bitartekoak eta -baliabideak...................... 51

 3.3.1.     Osasun-arreta biktima askori....................... 51

3.3.2.     Giza bitartekoak: osasun-taldea.................. 52

3.3.3.     Bitarteko materialak....................................... 52

3.3.4.     Osasun-baliabideak....................................... 53

4. unitate didaktikoa

Prebentzio-neurriak, esku-hartzerako eta lehengoratzerako.. 54

4.1.    Neurrien plangintza.................................................. 55

4.2.    Prebentzio-neurriak.................................................. 55

4.2.1.     Arriskuaren jarraipena................................... 55

4.2.2.     Herritarrei informazioa ematea.................... 56

4.2.3.     Planean jasotzen ez diren beste neurri batzuk      57

4.3.    Esku hartzeko neurriak............................................ 58

4.3.1.     Herritarrak babesteko neurriak .                   58

4.3.2.     Ondasunak babesteko neurriak . . .              63

4.3.3.     Sorospen-neurriak eta -jarduketak............. 63

4.3.4.     Gertaera katastrofikoari aurre egiteko esku-hartzeak... 67

4.4.    Lehengoratze-neurriak............................................ 69

4.4.1.     Larrialdi-osteko informazioa......................... 69

4.4.2.     Neurri zuzentzaileak...................................... 69

4.4.3.      Luzera begirako lehengoratzea................... 70

5. unitate didaktikoa

Larrialdi-plana aktibatzea eta inplementatzea.... 72

5.1.    Planaren aktibazioa.................................................. 73

5.2.    Koordinazio operatiboa............................................ 73

5.2.1.     Organigrama................................................... 74

5.2.2.     Estamentuen funtzioak................................. 74

5.3.    Plana aktibatzeko baldintzak.................................. 78

5.3.1.     Larrialdi-egoerak............................................ 78

5.3.2.     Plana aktibatzeko mailak.............................. 79

5.3.3.      Alerta-semaforoa........................................... 81

5.3.4.     Alarma............................................................. 83

5.4.    Planaren operatiba................................................... 84

5.4.1.     Larrialdia, aurrez alertarik gabe................... 84

5.4.2.     Larrialdia, aurrez alertarekin........................ 86

5.5.    Plana ezartzea, mantentzea eta ebaluatzea................. 87

5.5.1.     Plana ezartzea................................................ 87

5.5.2.     Plana mantentzea.......................................... 88

5.5.3.     Plana ebaluatzea........................................... 89

6. unitate didaktikoa

Larrialdi-planen egitura formala............................ 90

6.1.    Larrialdi-planak.......................................................... 91

6.2.    Lurralde-planak.......................................................... 91

6.2.1.     Lurralde-plan baten egitura........................... 91

6.3.    Plan bereziak............................................................. 94

6.3.1.     Jarraibideak..................................................... 94

6.3.2.     Plan berezi baten egitura.............................. 95

6.4.    Autobabeserako planak........................................... 96

6.4.1.     Autobabeserako plan baten egitura           96

7. unitate didaktikoa

Aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak.... 98

7.1.     Ekitaldi jendetsuak........................................... 99

7.1.1.      Masak........................................................... 99

7.1.2.      Segurtasuna ekitaldi jendetsuetan....... 101

7.1.3.      Legeria........................................................... 103

7.2.     Aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak.......... 104

7.2.1.      Zer da aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabidea?..... 104

7.2.2.      AAB baten osagaiak.................................... 105

7.2.3.      AAB baten faseak........................................ 109

7.2.4.      Baliabideen memoria................................... 111

8. unitate didaktikoa

AAB diseinatzeko fasea: aurreko azterketak                112

8.1.  Aurreko azterketak..................................................... 113

8.3. Aurrekariak. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

119

8.3.1. Aurrekarien balioa . . . . . . . . . . . .. . . . .

119

8.3.2. Sistematizazioa eta artxibatzea. . . . . . .

119

8.4. Arriskuen azterketa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

8.4.1. Aurreikus daitezkeen ekitaldiaren arriskuak

120

8.4.2. Aurreikus daitezkeen arrisku pertsonalak

121

8.4.3. Arrisku kolektiboak . . . . . . . . . . . . . . . .

121

8.5. Hipotesiak egitea. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

123

8.5.1. Hipotesiak formulatzea. . . . . . . . . . . . .

123

8.5.2. Hipotesiak baloratzea. . . . . . . . . . . . . .

123

8.6. Helburuak zehaztea. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

124

8.6.1. Baliabidearen helburuak. .. . . . . . . . . . .

124

 

8.6.2. Arreta sanitarioaren helburuak. . . . .  . .

125

8.7. Beharrezko baliabideak identifikatzea. . . . .. .

126

8.7.1. AABrako giza baliabideak. . . . . . . . . . .

126

8.7.2. AABrako baliabide materialak. . . . . . . .

128

 9. unitate didaktikoa

AAB bat diseinatzeko fasea: plangintza operatiboa.. 132

9.1.    Plangintza operatiboa............................................ 133

9.2.    Organigrama funtzionala....................................... 133

9.2.1.     Egitura hierarkikoa....................................... 133

9.2.2.     Funtzioak....................................................... 134

9.2.3.     Harremanak.................................................. 134

9.3.    Protokolo operatiboa.............................................. 135

9.3.1.     Dokumentazioa............................................ 135

9.3.2.     Unitateen banaketa..................................... 136

9.3.3.     Komunikazioak............................................. 137

9.3.4.     Koordinazioa................................................ 137

9.4.    Kronograma............................................................ 138

9.4.1.     Prestakuntza................................................. 138

9.4.2.     Garapena...................................................... 138

9.4.3.     Desaktibazioa............................................... 139

9.5.    Barne-arauak.......................................................... 140

9.5.1.     Irudia.............................................................. 140

9.5.2.     Komunikazioa............................................... 140

9.6.    Asistentzia- eta ebakuazio-protokoloak.............. 141

9.6.1.     Protokoloak................................................... 141

9.6.2.     Asistenzia-protokoloak............................... 142

9.6.3.     Ebakuazio-protokoloak............................... 143

10. unitate didaktikoa

AAB bat exekutatzeko eta desaktibatzeko faseak......... 144

10.1.     Exekuzio-fasea: prestakuntza........................... 145

10.1.1.    Zuzendaritza-taldea martxan jartzea............. 145

10.1.2.  Baliabide materialen antolakuntza eta kudeaketa .  . .  147.

10.1.3. Giza baliabideen antolakuntza eta kudeaketa . . .

 148

10.1.4. Lurraldearen azterketa . . . . . . . . . . .

150

10.1.5. Baliabidearenaren muntaketa. . . . . .

152

10.2. Exekuzio-fasea: aktibazioa eta operatibitatea

154

10.2.1. Aktibazioa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

10.2.2. Operatibitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

10.3. Desaktibazio-fasea . . . . . . . . . . . . . . .

155

10.3.1. Desaktibatzeko agindua.  . . . . . . . .

155

10.3.2. Desmuntatzea. . . . . . . . . . . . . . . . .

156

10.3.3. AABaren garapenaren analisia. . . .

158

10.3.4. Memoria egitea. . . . . . . . . . .  . . . . .

159

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • Altamar Ed.
  • Eduard Aguayo Campoy: Zuzenbidean lizentziatua Osasun-larrialdietako teknikaria (OLT), Larrialdi medikoen sistemako anbulantziako OLT
  • Carmen Ferreres Tost: Erizaintzan diplomatua, Larrialdi medikoen sistemako helikoptero medikalizatuko erizaina
  • Itzulpena: Euskalgintza

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Miriam Aguado Atorrasagasti
2018/09/09 01:15
Liburua deskargatzea gustatuko litzaidake modulo honen irakaslea naizelako ikasturte honetan

Milesker
Eneritz Mancisidor
2022/09/27 00:18
Deskargatzerik ba al dago?