Lanekiren logoa

Pazienteak ebakuatu eta lekualdatzea

Pazienteak ebakuatu eta lekualdatzearekin lotura duten alderdi teoriko eta praktikoak.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 146

Aurkibidea

  

Aurkibidea

0. unitate didaktikoa

Osasun-larrialdietakoteknikariak........................................... 6

Osasun-larrialdietako teknikaria................................................. 7

1. unitate didaktikoa

Arriskuen identifikazioa eta prebentzioa.............................. 10

1.1.            Sarrera................................................................ 11

1.2.            Arrisku biologikoen identifikazioa eta  prebentzioa..... 11

1.2.1.              Kutsatzeko bideak............................................ 12

1.2.2.              Neurri unibertsalak........................................... 12

1.2.3.              Osasun-langileen profilaxia................................ 13

1.3.            Arrisku kimikoen identifikazioa eta prebentzioa……... 15

1.3.1.        Arrisku kimikoen identifikazioa ……………………………………..15

1.3.2.        Segurtasun-arauak.................................................. 16

1.4.            Arrisku fisikoen identifikazioa eta prebentzioa.............. 18

1.4.1.         Arrisku fisikoak....................................................... 18

1.5.            Segurtasun-materialak............................................. 21

1.5.1.         Norbera babesteko ekipamenduak............................. 21

1.5.2.         Seinaleztatzeko eta balizatzeko materialak.................. 25

1.6.            Arrisku-lekuen eta –egoeren sailkapena...................... 26

2. Unitate didaktikoa

Segurtasuna esku-hartzeetan: trafiko-istripuak....................... 28

2.1.     Sarrera........................................................................ 29

2.2.    Segurtasuna trafiko-istripuetan ………………………………………….….29

2.2.1.  O. Letako teknikariaren segurtasuna trafiko-istripu batean   30

2.2.2. Trafiko-istripu batean kontuan hartu behar diren faktoreak . .30

2.2.3.  Lekualdaketa............................................................... 31

2.3.    Laguntza-unitatea aparkatzea…………………………………………………32

2.3.1.              Helburuak eta baldintzatzaileak........................... 32

2.3.2.              Nola aparkatu.................................................... 33

2.3.3.              Aparkatzeko moduak.......................................... 34

2.4.            Istripuaren behaketa eta ebaluazioa.......................... 37

2.5.            Istripuaren lekua zonakatzea.................................... 39

2.5.1. Arrisku-eremuak. . . . . . . . . . …………………………………………..……39

2.5.2. Balizatzea eta seinaleztatzea ……………………………………..……………40

2.6. Segurtasuna helikopteroekin jardutean …………………..………………..41

2.7. Segurtasuna merkantzia arriskutsuak daudenean.................. 45

2.7.1.    Merkantzia arriskutsuak................................................ 45

 

3. unitate didaktikoa

Segurtasuna esku-hartzeetan: beste egoera batzuk…………….52

 3.1. Sarrera

3.2. Segurtasuna arrisku elektrikoa dagoenean.............................. 53

3.2.1.    Jarduteko arau orokorrak................................................ 54

3.3. Segurtasuna sute-arriskua dagoenean ………………………………..……….55

 

3.3.1. Sute eta su-itzalgailu motak……………………………………..…………..56

3.3.2.   Jarduteko arau orokorrak............................................. 59

3.4.     Segurtasuna tren-istripuetan.......................................... 63

3.5.     NEBK istripuak............................................................. 64

3.5.1.              NEBK istripu batean esku hartzea…………..……………….64

3.5.2.              NEBK arriskuetarako norbera babesteko ekipamenduak.. 66

4. unitatea

Biktimak erreskatatzea........................................................ 68

4.1.            Sarrera.................................................................... 69

4.2.            Ibilgailuetako erreskatea........................................ 69

4.2.1.              Ibilgailuetako erreskatearen faseak...................... 69

4.2.2.              Urgentziazko erreskatea...................................... 71

4.3.            Trafiko-istripuetan biktimengana iristea.........  ........... 73

4.3.1.              Gunea segurtatzea.............................................. 73

4.3.2.              Ibilgailua egonkortzea......................................... 73

4.3.3.              Ibilgailua irekitzeko maniobrak............................ 75

4.4.            Ibilgailua irekitzea.................................................. 77

4.4.1.              Ibilgailuak irekitzeko tresnak eta materialak........... 77

4.4.2.              Ibilgailuak irekitzeko teknikak.............................. 78

4.5.            Trafiko-istripuetan zerbitzuak koordinatzea................. 80

4.6.            Hondoratze-kasuetako erreskateak........................... 82

4.6.1.              Esku-hartzea antolatzea...................................... 82

4.7.            Altuera-erreskatea................................................. 84

4.7.1.              Altuera-erreskate motak..................................... 84

4.7.2.              Altuera-erreskateko teknikak............................... 86

4.8.            Uretako erreskatea................................................ 88

4.8.1.              Uretako erreskate motak.................................... 88

4.8.2.              Uretako erreskateetan erabilitako materiala.......... 90

5. unitate didaktikoa

Ergonomia, pazienteak tokiz aldatzeko................................. 92

5.1.  Sarrera............................................................................ 93

5.2.   Gorputzaren mekanika...................................................... 93

5.2.1.    Egitura anatomikoak..................................................... 94

5.2.2.    Kargak altxatzeko eta garraiatzeko teknikak………………....... 95

5.3.    Pazienteak mugitzea........................................................ 99

5.3.1.  Pazienteak mugitzeko ergonomia-arauak......................... 100

5.3.2.  O. Letako teknikariaren laneko jarduerari lotutako lesioak...100

5.4. Lesioak prebenitzeko ariketak . …………………………………..……………103

5.4.1. Sendotzeko ariketak . . . . ……………………………………………………..104

5.4.2. Luzatze-ariketak . . . . . . ……………………………………………………….106

  

 6. unitate didaktikoa

Urgentziazko mobilizazioak................................................ 108

6.1.  Sarrera......................................................................... 109

6.2.  Urgentziazko mobilizazioak............................................... 110

6.2.1.   Urgentziazko mobilizazio-teknikak. . . ……………………………   110

6.2.2. Iraultzea . . . . . . . . . . . . ……………………………………………..………111

6.3. Herrestatze-teknikak. . . . . . . . . …………………………... . . . . . . .113

6.4. Kargatze-teknikak . . . . . . . . . . . . . . …………………………………. .114

 6.4.1.   Profesional bakarrak egiteko kargatze-teknikak................116

6.4.2.   Hainbat profesionalentzako kargatze-teknikak . . … . . . . 118

6.5. Ibiltzen laguntzeko teknikak . . . . . . . . ………………………….………122

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • ED. Altamar
  • Egileak: ELENA MONTEAGUDO, JOSE PEREZ, MARI CARMEN GONZALEZ
  • Itzulpena: Euskalgintza
Zuzenketak
Euskalgintza

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...