Lanekiren logoa

Lan kontratuen gidaliburua

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 37

Aurkibidea

Material hau jakinbai.eus web gunetik kanpo dago eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarena da. Hemen klik eginda aurkituko duzu.

https://www.sepe.es/contenidos/eu/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf

KONTRATU MUGAGABEA.........10

Kontratu mugagabe arruntaren klausula espezifikoak .......12

Desgaitasuna duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak.....13

Desgaitasuna duten pertsonen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak enplegu-zentro berezietarako.......16

Ekintzaileei laguntzeko kontratu mugagabearen klausula espezifikoak.................22

Mikroenpresen eta enpresaburu autonomoen aldetiko gazte baten kontratu mugagabearen klausula espezifikoak .......25

Gazte-ekintzailetzarako proiektu berrietarako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak......27

Prestakuntza loturadun lanaldi partzialeko kontratu mugagabeen klausula espezifikoak...........28

Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen kontratuak....32

Gizarteratze-enpresen aldetiko gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak ....34

Langile autonomoen senideen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak .........37

Langabeziako sorospenaren onuradun diren berrogeita hamabi urtetik gorako langileen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak.......38

Aldi baterako laneko enpresa (ABLE) batetik datozen langileen kontratu mugagabearen klausula espezifikoak, lehen gazteenpleguarekin, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuarekin edo praktikaldiko kontratuarekin.......40

Etxeko zerbitzurako kontratu mugagabearen klausula espezifikoak ......41

Espetxera zigortuta Kontratuen gidaliburua. Aurkibidea ii Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa ALDI BATERAKO KONTRATUA .................53

Obra edo zerbitzu jakinerako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .........55

Produkzioaren baldintzen ondoriozko behin-behineko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak...............57

Bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .....59

Senideen zaintzarako eszedentzian dagoen langilea ordezkatzeko gauzatzen den bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak, Gizarte Segurantzako kuoten murrizketarekin ................61

Prestakuntzan dauden langileak langabeziako sorospenen onuradun diren langileekin ordezkatzeko bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .........62

Amatasun-, adopzio- edo harrera-atsedenaldiko, haurdunaldiko arrisku, edoskitze naturalean zehar dagoen arrisku edo aitatasunagatik etete egoeran dauden langileak ordezkatzeko bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .......63

Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako ezintasunaren ondoriozko bajak ordezkatzeko bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak....64

Genero-indarkeriaren biktimak diren langileak ordezkatzeko bitarteko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak.....65

Lehen gazte-enpleguko bitarteko kontratuaren klausula espezifikoak......66

Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak.........68

Administrazio eskudunaren aldetik genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren, terrorismoaren edo gizakien salerosketaren biktima izaera egiaztatuta duten langileen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak..........71

Gizarteratze-enpresen aldetiko gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen aldi baterako iraupen mugatuko kontratuaren klausula espezifikoak ....73

Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak gizarteratze-enpresetan kontratatzea sustatzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak 76

Langabeziako sorospenaren onuradun diren berrogeita hamabi urtetik gorako langileen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak.....78

Erretiro partzialeko egoeraren aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .........80

Aldi baterako errelebo-kontratuaren klausula espezifikoak ......82

Prestakuntza loturadun lanaldi partzialeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak......84

Gizarte-intereseko lanen / nekazaritzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ......86

Etxeko zerbitzurako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ..89

Desgaitasuna duten pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak..........92 

Pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak enplegu-zentro berezietarako.......94

Ikerketa zientifiko eta teknikoko proiektu espezifiko bat burutzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .........98

Kontratuen gidaliburua. Aurkibidea iii Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa Espainiako zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sistemara sartzeko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak.....99

Prestakuntzan dauden ikertzaileen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak............101

Doktoratu aurretikoa (prestakuntzan dauden doktoratu aurretiko ikertzaileak)..........102

Espetxera zigortutako pertsonen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ............104

Barnealdi-neurrien menpe dauden adingabeen eta gazteen aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak............105

Talde-lanerako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ..........107

Goi zuzendaritzarako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak..108

Beste batzuk......109

Erretiro-adina aurreratzeagatiko aldi baterako ordezkapen-kontratuaren klausula espezifikoak .......110

PRESTAKUNTZA ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUA .........113

Prestakuntza eta ikaskuntza arrunterako ............115

Aldi baterako laneko enpresek (ABLE) gauzatutako prestakuntza eta ikaskuntzarako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ......122

Enplegu- eta prestakuntza-programen barruan gauzatutako prestakuntza eta ikaskuntzarako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak ......123

Desgaitasuna duten pertsonekin gauzatutako prestakuntza eta ikaskuntzarako aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak.....124

PRAKTIKALDIKO KONTRATUA.........126

Praktikaldiko kontratu arrunta ...............128

Aldi baterako laneko enpresek (ABLE) gauzatutako praktikaldiko aldi baterako kontratuaren klausula espezifikoak .......130

Desgaitasuna duten pertsonen praktikaldiko kontratuaren klausula espezifikoak............131

 

 

Urtea
2018
Egileak
  • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
  • NIPO PDF: 274-18-021-1

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...