Lanekiren logoa

Administrazio-eragiketak eta dokumentazio sanitarioa

Administrazio-eragiketak eta dokumentazio sanitarioa

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 459

Aurkibidea


1. Unitatea Osasun publikoa. Osasun-adierazleak 6
1 >> Sarrera 8
2 >> Osasun-eagileak 8
2.1 > Giza biologia 8
2.2 > Ingurumena 9
2.3 > Ohiturak eta bizimoduak 9
2.4 > Asistentzia sanitarioko sistema 10
3 >> Osasun publikoa 11
3.1 > Osasun publikoaren arloko jarduerak 11
3.2 > Prebentzioa 11
4 >> Osasun-adierazleak 13
4.1 > Ezaugarriak 13
4.2 > Osasun-adierazle motak 13
2. Unitatea Espainiako osasun-sistema I. Bilakaera eta antolakuntza 22
1 >> Gizarte Segurantzako sistemak 24
1.1 > Gizarte Segurantza Espainian 25
1.2 > Sistemara sartzeko erregimena 26
1.3 > Babes-ekintza 27
1.4 > Gizarte Segurantza kudeatzen duten erakundeak 27
2 >> Osasun Sistema Nazionala 29
2.1 > Ezaugarri orokorrak 30
2.2 > Finantzaketa eta baliabideak 30
3 >> Osasun Sistema Nazionalaren antolakuntza 32
3.1 > Oinarrizko osasun-egiturak 32
3.2 > Administrazioen eskumenak 34
4 >> Osasun pribatua Espainian 37
4.1 > Erakunde sanitario pribatuak 37
4.2 > Nahitaezko mutualitateak 39
4.3 > Lan-istripuen mutualitateak 40
3. Unitatea Estatuko osasun-sistema II 44
1 >> Sarrera 46
1.1 > Osasun Sistema Nazionalaren prestazio sanitarioak 46
1.2 > Osasun publikoko prestazioak 47
1.3 > Lehen mailako arreta 47

1.4 > Arreta espezializatua 48

1.5 > Prestazio farmazeutikoak 49
1.6 > Prestazio osagarriak 49
2 >> Lehen mailako arreta. Osasun-zentroak 50
2.1 > Egitura fisikoa 50
2.2 > Lehen mailako arretako taldea (LMT) 50
2.3 > Laguntza-taldeak 53
3 >> Arreta espezializatua. Ospitaleak: motak eta funtzioak 54
3.1 > Ospitale-motak 54
3.2 > Ospitaleko zerbitzuak 55
4 >> Ospitaleko langileak eta antolamendua 59
4.1 > Ospitaleko langileak 59
4.2 > Ospitalearen antolamendua 59

4. Unitatea Erizaintzako lanbidea 68
1 >> Erizaintzaren bilakaera historikoa 70
1.1 > Historiaurrea 70
1.2 > Antzinaroa 70
1.3 > Erdi Aroa 71
1.4 > Aro Modernoa 71
1.5 > Aro Garaikidea 71
1.6 > Egungo egoera Espainian 72
2 >> EZOTen zereginak eta legeak 73
2.1 > Lege-araudia 73
2.2 > Erizaintzako laguntzaile teknikoaren zereginak 73
3 >> Erizaintza-ereduak 75
3.1 > Florence Nightingale-ren eredua 75
3.2 > Virginia Hendersonen eredua 76
3.3 > Beste erizaintza-eredu batzuk 77
4 >> Erizaintzako arreta-prozesua 78
4.1 > Erizaintzako arreta-prozesuaren definizioa 78
4.2 > EAParen ezaugarriak 78
5 >> Erizaintzako arreta-prozesuaren etapak 80
5.1 > Lehenengo etapa. Balorazioa 80
5.2 > Bigarren etapa. Diagnostikoa 84
5.3 > Hirugarren etapa. Plangintza 85
5.4 > Laugarren etapa. Gauzatzea 86
5.5 > Bosgarren etapa. Ebaluazioa 87
6 >> Erizaintzako laguntzailearen zeregina EAPan 88

5. Unitatea Dokumentazioa 92
1 >> Dokumentazioa 94
1.1 > Dokumentazioaren garrantzia 94
1.2 > Agirien egitura 95
2 >> Dokumentazio-motak 96
2.1 > Dokumentazio ez-sanitarioa 96
2.2 > Dokumentazio sanitarioa 96
3 >> Dokumentazio ez-sanitarioa 97
3.1 > Hornitzaile eta bezeroekin harremanetan jartzea. Gutun komertzialak 97
3.2 > Kontsulta sanitarioetako hitzorduen agenda 104
4 >> Dokumentazio ez-klinikoa 106
4.1 > Ospitale barneko agiriak 106
4.2 > Beste agiri ez-kliniko batzuk 108

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2017
Egileak
  • MC MILLAN Aurelio Escobar, Ildefonso Juan Larrañaga
Zuzenketak
Itzulpena: Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...