Lanekiren logoa

Makina elektrikoak

Makina elektrikoak liburuak sei lan-unitate eta hainbat eranskin ditu. Unitate bakoitzaren hasieran, hasierako kasu praktiko bat agertzen da, unitateko edukiarekin lotutako egoera bat azaltzeko. Hasierako egoerak eta kasu-azterketak osatzen dute. Hasierako kasua ebatzi edo azalduta geratu daiteke unitatean. Horrela, kasuaren analisia unitatearen ardatz bihurtzen da, edukiak garatzean kasua aipatuko baita behin eta berriro.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 713

Aurkibidea

1. Magnetismoa eta elektromagnetismoa ...............................................4

1   Magnetismoa............................................................. 6

2   Eremu magnetikoa................................................... 8

3   Elektromagnetismoa.............................................. 10

4   Makina elektrikoen sailkapena............................ 26

Praktika profesionala: Bobina batean sortutako eremu magnetikoa

egiaztatzea...................................................................... 30

Mundu teknikoa: Lebitazio magnetikoko trena . 32

2. Bobinatzailearen materialak

eta tresnak............................... 34

1   Materialak................................................................. 36

2   Bobinatzailearen tresnak eta lanabesak............ 44

3   Neurketa- eta egiaztapen-tresnak....................... 57

1. praktika profesionala: Bobina bat

fabrikatzea aurreformaketa-moldeekin..................... 62

2. praktika profesionala: Bobina bat

fabrikatzea egurrezko moldearekin........................... 64

Mundu teknikoa:

Makina elektriko birakarien

fabrikazio automatizatua.............................................. 66

3. Transformadoreak...................... 68

1   Hasierako kontzeptuak.......................................... 70

2   Transformadoreen sailkapena............................ 74

3   Transformadoreak eraikitzeko

materialak................................................................ 79

4   Transformadoreen ezaugarri elektrikoak .......... 83

5   Transformadore monofasikoen kalkulua.......... 85

6   Transformadore trifasikoen kalkulua.................. 91

7   Entseguak eta egiaztapenak................................ 97

1. praktika profesionala: Transformadore

 monofasiko bat eraikitzea......................................... 102

2. praktika profesionala: Transformadore

monofasiko bat egiaztatzea eta entseatzea........... 106

3. praktika profesionala: Transformadore

trifasiko bat eraikitzea................................................. 110

Mundu teknikoa: Beste transformadore mota batzuk ................................................................................112

4. Korronte zuzeneko makina birakariak 114

1   Korronte zuzeneko makinen

funtzionamendu-printzipioa............................... 116

2   Korronte zuzeneko makinen osaera................ 118

3   Harilkatuen arteko konexio motak.................... 124

4   Korronte zuzeneko

makinetako harilkatuak....................................... 129

 

 

1. praktika profesionala: Korronte zuzeneko

makina birakari bat desmuntatzea ......................... 154

2. praktika profesionala: Korronte zuzeneko makina baten eszitazio-harilkatuaren

harilkatzea..................................................................... 156

3. praktika profesionala: Korronte zuzeneko makina

baten induzituaren harilkatzea.................................. 160

4. praktika profesionala: Induzituak

egiaztatzea.................................................................... 166

Mundu teknikoa: Makina birakariak

orekatzea....................................................................... 168

 

5. Korronte alternoko makina birakariak ............................................170

1   Korronte alternoko makina

birakarien funtzionamendu-printzipioa............ 172

2   Korronte alternoko makinen

sailkapena.............................................................. 176

3   Makina sinkronoak............................................... 177

4   Makina asinkronoak............................................. 183

5   Korronte alternoko makinen

harilkatuak.............................................................. 188

1. praktika profesionala:

Alternadore bat abian jartzea.................................... 208

2. praktika profesionala:

Korronte alternoko makina baten

estatorearen harilkatuaren harilkatzea.................... 210

3. praktika profesionala:

Alternadore baten induktorearen harilkatzea......... 216

Mundu teknikoa: Abiadura-bariazioak

indukzio-motorretan.................................................... 218

 

6. Bestelako makina elektriko

birakariak.............................. 220

1   Sarrera.................................................................... 222

2   Motor monofasikoak............................................ 222

3   Iman iraunkorrez osatutako motorrak............... 229

Praktika profesionala:

Motor monofasiko baten harilkatua.......................... 236

Mundu teknikoa: Motor lineala................................ 238

 

Eranskinak

A   Transformadoreen kalkulu-eskuliburua........... 241

B   Korronte zuzeneko harilkatuen

kalkulu-eskuliburua.............................................. 243

C   Korronte alternoko harilkatuen

kalkulu-eskuliburua.............................................. 244

D   Harilkatuen adibideak.......................................... 246

D Makina elektriko birakarien oinarrizko mantentze- eta konponketa-lanak........................................250

 

Erantzunak: Ebaluatu zure jakintzak..252

Oinarrizko edukia

Egileak
  • Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...