Lanekiren logoa

Medikazioa presatatzea eta gaixoari ematea

Farmakologiaren inguruko zenbait kontzeptu, medikamentuen sailkapena eta emateko bideak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 158

Aurkibidea

AURKIBIDEA 1.- GAIAN SARTZEKO 4 2.- FARMAKOAK ETA FARMAKOLOGIA 5 3.- FARMAKOZINETIKA 6 3.1.- ASKAPENA 7 3.1.1.- ASKAPEN ALDATUA 7 3.2.- XURGAPENA 10 3.2.1.- ERABILGARRITASUN ETA BALIOKIDETASUN BIOLOGIKOAK 11 3.2.2.- XURGAPEN-BIDEAK 12 3.2.2.1.- ZEHARKAKO XURGAPEN-BIDEAK 13 3.3.- BANAKETA 15 3.4.- METABOLISMOA EDO BIOERALDAKETA 16 3.5.- IRAIZKETA 17 4.- FARMAKODINAMIA 17 4.1.- EKINTZA FARMAKOLOGIKOAREN SAILKAPENA 19 4.2.- FARMAKOEN EKINTZA ALDATZEN DUTEN FAKTOREAK 20 5.- FARMAKOZINETIKA ETA FARMAKODINAMIAREN GARRANTZIA 25 6.- JATORRIZKO MEDIKAMENTUAK ETA MEDIKAMENTU GENERIKOAK 26 7.- MEDIKAMENTUEN SAILKAPEN OROKORRA 28 7.1.- NERBIO-SISTEMA ZENTRALEAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 29 7.2.- NERBIO-SISTEMA AUTONOMOAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 32 7.3.- NERBIO-SISTEMA PERIFERIKOAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 34 7.4.- SISTEMA KARDIOBASKULARREAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 34 7.5.- ARNAS-APARATUAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 36 7.6.- LISERI-APARATUAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 37 7.7.- IRAITZ-APARATUAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 40 7.8.- SISTEMA ENDOKRINOAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 41 7.9.- INFEKZIOEN KONTRAKO BOTIKAK 42 7.10.- ODOLEAN ETA ORGANO HEMATOPOIETIKOETAN ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 43 7.11.- HEZUR- ETA MUSKULU-SISTEMA ERAGITEN DUTEN BOTIKAK 44 8.- PRESTAKIN FARMAZEUTIKO ARRUNTAK 45 9.- MEDIKAMENTUEN ERABILERA-ORRIA 47 10.- MEDIKAMENTUEN KUTXAK 51 11.- MEDIKAMENTUEN PRESKRIPZIOA 57 12.- MEDIKAMENTUEN PRESTAKETA. ARAU OROKORRAK 62 13.- MEDIKAMENTUEN ADMINISTRAZIO-BIDEAK ETA PROZEDURAK 66 13.1.- AHO-BIDEA 68 13.2.- MIHI AZPIKO BIDEA 69 13.3.- ONDESTE-BIDEA 70 13.4.- ARNAS-BIDEA 81 13.4.1.- PRESIOPEKO INHALAGAILU DOSIFIKAGAILUAK (MPI) 83 13.4.2.- HAUTS LEHORDUN INHALAGAILUAK (DPI) 93 13.4.3.- LURRUNGAILUAK 100 13.5.- BAGINA-BIDEA EDO BIDE GENITALA 103 13.6.- BIDE TOPIKOA 104 13.6.1.- BIDE DERMATOLOGIKOA EDO LARRUAZALEKOA 105 13.6.2.- BIDE KONJUNTIBOA EDO OFTALMIKOA 106 13.6.3.- ENTZUMENEKO BIDEA EDO BIDE OTIKOA 109 13.6.4.- SUDURREKO BIDEA 110 13.7.- BIDE PARENTERALA 112 13.7.1.- DERMISBARNEKO BIDEA 115 13.7.2.- LARRUAZALPEKO BIDEA EDO HIPODERMIKOA 117 13.7.3.- MUSKULUBARNEKO BIDEA 125 13.7.4.- BENABARNEKO BIDEA 128 13.7.5.- ARTERIABARNEKO BIDEA 136 13.7.6.- PERITONEOBARNEKO BIDEA 137 13.7.7.- BIHOTZBARNEKO BIDEA 139 13.7.8.- BIDE INTRATEKALA 140 13.7.9.- HEZURRARTEKO BIDEA 142 13.7.10.- BIDE EPIDURALA 143 13.8.- IONTOFORESIA 145 14.- ONDORIOA 146
Egileak
  • Dora Diez

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...