Lanekiren logoa

Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena

Osasungintza eta Dietetika arlorako R400ean prestatuta

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 26

Aurkibidea

1. UNITATE DIDAKTIKOA. OSASUN PUBLIKOA……......1
1.1.- OSASUNA………………………………………………1
1.2.- GAIXOTASUNA…………………………………………2
1.3.- OSASUN-DETERMINATZAILEAK…………………….3
1.4.- OSASUN PUBLIKOA…………………………………..4
1.4.1- Osasun publikoaren funtzioak……………………….4
1.4.2.- Bizi-kalitatea osasun publikoaren helburu…………6
1.4.3.- Osasun publikoarekin harremana duten zientziak…7
1.5.- OSASUN KOMUNITARIOA………………………….8
1.6.- ARIKETAK………………………………………………..9
2. UNITATE DIDAKTIKOA. OSASUNAREN SUSTAPENA ETA PREBENTZIOA.11
2.1.- PREBENTZIOA……………………….……………….......11
2.1.1.- Prebentzio-mailak……………………………………….12
2.1.2.- OMEren biltzarra Alma-Atan……………………………13
2.2.-OSASUNAREN SUSTAPENA……………………………14
2.2.1.- Osasunaren Munduko Egunak…………………………16
2.2.2.- Kanpaina nazionalak eta autonomikoak……………….17
2.3.- GOMENDIO OSASUNGARRIAK………………..……….19
2.3.1.- Minbiziaren aurkako kode europarra……………………20
2.3.2.- Dieta mediterraneoa………………………………………22
2.3.3.- Tabakismoa alde batera uztea…………………………..23
2.3.4.- Jarduera mentala…………………………………………..24
2.3.5.- Ariketa fisikoa………………………………………………25
2.3.6.- Aldeko jarrera……………………………………………….25
2.3.7.-Ahoaren eta hortzen osasuna……………………………….26
2. 4.- ARIKETAK……………………………………………………….28
3. UNITATE DIDAKTIKOA. OSASUN-HEZKUNTZAREN EGUNGO IKUSMOLDEA...30
3.1.- SARRERA……………………………………………………….30
3.2.- OSASUN-HEZKUNTZA GAUR EGUN………………………..31
3.2.1. Osasun-hezkuntzaren helburuak…………………………….32
3.3.- ARITZE-EREMUAK……………………………..……………….33
3.3.1- Gaixorik dauden biztanleak…………………………………….33
3.3.2- Biztanle osasuntsuak………………………………………… 33
3.4.- HEZITZALEAK……………………………………………………34
3. 5.- ARIKETAK………………………………………………………….38
4. UNITATE DIDAKTIKOA. KOMUNIKAZIOA OSASUN-HEZKUNTZAN…39
4.1.- KOMUNIKAZIOA…………………………………………………..40
4.1.1. Komunikazioaren elementuak………………………………….40
4.1.2. Ez-hitzezko komunikazioa pertsonen arteko harremanetan…45
4.1.3. Johariren leihoa………………………………………………..46
4.2. KOMUNIKAZIOA OSASUN-HEZKUNTZAN…………………..47
4.2.1. Faseen sekuentzia……………………………………………….47
4.2.2. Informazio eraginkorra…………………………………………..48
4.2.3. Komunikazio limurtzailea eta jarrera-aldaketa……………….49
4.3. MOTIBAZIOA……………………………………………………….51
4.4. ARIKETAK………………………………………………………….53
5. UNITATE DIDAKTIKOA. ESKU-HARTZE HEZIGARRIA…………55
5.1. ESKU-HARTZE HEZIGARRIAREN FASEAK………………….55
5.1.1. Plangintza……………………………………………………….55
5.1.2. Plana gauzatzea………………………………………………56
5.1.3. Proiektuaren ebaluazioa……………………………………….56
5.2. TEKNOLOGIA HEZITZAILEA: METODO ETA BALIABIDE HEZITZAILEAK...57
5.2.1. Metodo zuzenak……………………………………………….58
5.2.1.1. Elkarrizketa edo hizketaldia…………………………………58
5.2.1.2. Eskolak ematea………………………………………………59
5.2.1.3. Mintzaldia……………………………………………………….60
5.2.1.4. Taldeko eztabaidak edo mintegiak……………………………60
5.2.1.5. Osasun-hezkuntzako tailerra…………………………………61
5.2.1.6. Azokak eta erakusketak………………………………………61
5.2.2. Zeharkako metodoak……………………………………………62
5.2.2.1. Ikusizko baliabideak…………………………………………….62
5.2.2.1.1. Kartelak……………………………………………………….62
5.2.2.1.2. Kanpoko euskarriak…………………………………………63
5.2.2.1.3. Liburuxkak, diptikoak eta triptikoak…………………………64
5.2.2.1.4. Gidak eta agerkariak…………………………………………65
5.2.2.1.5. Prentsa, aldizkariak, liburuak, blogak eta webguneak…….65

5.2.2.1. 6. Hainbat programa erabiliz egiten diren aurkezpenak……..66
5.2.2.1. 7. Jokoak………………………………………………………….66

5.2.2.2. Entzunezko baliabideak…………………………………………66

5.2.2.2.1. Irratia……………………………………………….……………66

5.2.2.2.2. Haurrentzako abestiak…………………………………………66

5.2.2.3. Ikus-entzunezko baliabideak……………………………………66

5.2.2.3.1. Zinema eta bideoa………………………………………………66

5.2.2.3.2. Telebista…………………………………………………………67

5.2.2.3.3. Web orrialdeak eta bideokonferentziak……………………….67

5.3. PROIEKTU HEZITZAILEAREN EBALUAZIOA……………………67

5.4. ARIKETAK………………………………………………………………70
6. UNITATE
6. UNITATE DIDAKTIKOA. OSASUNDIDAKTIKOA. OSASUN--SUSTAPENEKO SUSTAPENEKO KANPAINAKANPAINA…72
6.1.
6.1. KANPAINA HEZITZAILEA GAUZATZEAKANPAINA HEZITZAILEA GAUZATZEA……73
6.1.1. I6.1.1. Ikerketakerketa--faseafasea……………………………73
6.1.1.1. Taldea eratzea6.1.1.1. Taldea eratzea………………………73
6.1.1.3. Informazio6.1.1.3. Informazio-- eta dokumentueta dokumentu--iturriak bilatzeaiturriak bilatzea……75
6.1.1.4. Hipotesia eratzea eta ikerketa antolatzea6.1.1.4. Hipotesia eratzea eta ikerketa antolatzea…………76
6.1.1.5. 6.1.1.5. Proposaturiko hipotesia egiaztatzeko landaProposaturiko hipotesia egiaztatzeko landa--lana lana egiteaegitea……77
6.1.1.6. Lortutako datuak antolatzea eta aztertzea6.1.1.6. Lortutako datuak antolatzea eta aztertzea……79
6.1.1.7. Txostena egitea eta hedatzea6.1.1.7. Txostena egitea eta hedatzea…………………………79
6.1.1.8. Ikerketaren emaitzak ebaluatzea6.1.1.8. Ikerketaren emaitzak ebaluatzea……………80
6.1.2. E6.1.2. Eskusku--hartze hezitzailearen faseahartze hezitzailearen fasea………………80
6.2. ARIKETAK………………………………………………..84
7. UNITATE DIDAKTIKOA. ARRISKU-FAKTOREAK……..85
7.1. KONTZEPTUA ETA EZAUGARRIAK………………….85
7.2. ARRISKU-FAKTOREEI BURUZKO EZAGUTZAREN HELBURUAK……..88
7.3. ARRISKU ABSOLUTUEN ETA ARRISKU ERLATIBOEN KALKULUA….89

7.4. KAUSALITATE EPIDEMIOLOGIKOA….92

7.4.1. Eredu determinista eraldatua……………………….92

7.4.2. Sare-eredua…………………………………………94
7.5. ARIKETAK……………………………………………97
8. UNITATE DIDAKTIKOA. KOMUNITATEAREN OSASUN-DIAGNOSTIKOA.100
8.1. MAIZTASUN-NEURRIAK: TASA, ARRAZOIA, EHUNEKOA, INTZIDENTZIA ETA PREBALENTZIA…….101
8.1.1. Prebalentzia……………………………………….102
8.1.2. Intzidentzia………………………………………103
8.2. OSASUN-ADIERAZLEAK………………………104
8.2.1. OMEren 38 helburuak Europan………………106
8.2.2. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa…….108
8.2.3. Osasun-adierazleei buruzko Espainiako 2013. urteko txostena…108
8.3. ARIKETAK………………………………………109
BIBLIOGRAFIA…………………………………………110

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena
Urtea
2018
Egileak
  • Altamar Editorialeko liburuan oinarrituta.
  • Uribetxeberria González, Mertxe
Zuzenketak
IRALE R400 Donostia (Larratxo) : www.irale.hezkuntza.net 2017

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Jone Gonzalez Aldecoa
2021/08/20 15:33
Kaixo. Liburu hau deskargatu nahiko nuke. Zer egin behar da? Eskerrik asko