Lanekiren logoa

Osasun logistika larrialdi egoeretan

OSASUN-LARRIALDIAK EMHZ OSASUNGINTZA

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 152

Aurkibidea

  1. u n i ta te d i d a k t i ko a

Katastrofeak eta larrialdi-sistemak............................. 6

1.1.Osasun-logistika larrialdietan  eta katastrofeetan.. 7

1.1.1. Arreta, egoera katastrofikoetan . .      7

1.1.2. Logistikaren garrantzia. . . . . . . .        9

1.2. Hondamendiak eta katastrofeak........... 10

1.2.1. Hondamenditik katastrofera........... 10

1.2.2.  Katastrofe-arriskua............................. 12

1.2.3. Hondamendi eta katastrofe motak   14

1.3. Babes Zibila............................................ 16

1.3.1.  Babes Zibilaren funtzioak............... 17

1.3.2.  Babes Zibileko boluntarioak........... 18

1.4.  Osasun-larrialdietako sistemak........... 19

1.4.1. Eredu angloamerikarra..................... 19

1.4.2. Eredu europarra............................ 20

1.4.3.  Eredu espainiarra............................... 22

1.5.  Ekintza humanitarioa............................... 24

1.5.1.  Ekintza humanitarioaren printzipioak..... 24

1.5.2.  Ekintza humanitarioaren helburuak...... 24

1.5.3.  Nork egiten du ekintza humanitarioa?.... 25

1.5.4.  Ekintza humanitarioaren nazioarteko lege-esparrua. 30

 

2 . u n i ta te d i d a k t i ko a

Hondamendietan eman beharreko erantzuna       32

2.1. Kalteak eta gertalekuak............................ 33

2.1.1.   Kalteak........................................... 33

2.1.2.  Gertalekuak................................... 37

2.2.    Hondamendi baten osteko beharrak . .     39

2.2.1.  Biztanleriaren beharrak........................ 39

2.2.2.  Laguntza-jarduerak aurrera eramateko beharrak.... 40

2.3.  Jardun-faseak hondamendi batean . . .      4

2.3.1. Hondamendirik gabeko edo hondamendien arteko fasea . . .      41

2.3.2. Alerta edo hondamendi aurrekoa............... 42

2,3.3 Inpaktu-fasea................................ 43

2.3.4.  Larrialdi-, sorospen- edo isolamendu-fasea.... 44

2.3.5.  Berreraikitze- edo lehengoratze-fasea.... 45

2.2. Kate logistikoa......................................... 47

2.2.1. Antolaketa..................................... 47

2.2.2.  Plana............................................. 47

2.2.3. Hornidura humanitarioak............... 48

2.2.4. Kate logistikoa............................... 51

 

3  . u n i ta te d i d a k t i ko a

Osasun-zerbitzuen hedapena  . . .   56

3.1. Osasun-zerbitzuen hedapena......................... 57

3.2.  Katastrofeetako medikuntza.................... 57

3.2.1. Katastrofeetako medikuntzaren ezaugarriak        58

3.2.2. Triajea.......................................... 61

3.3.   Materialen estandarizazioa............ 64

3.3.1. Lehen esku-hartzeko osasun-materiala... 64

3.3.2.  Geroko laguntzarako osasun-materiala.... 66

3.4. Osasun-hornigaiak kate logistikoan . . . 69

3.4.1. Hornikuntza  69

3.4.2. Banaketa.......... 70

3.5.  Antolaketa lekuan bertan...... 70

3.5.1. Koordinaziorako aginte-postua .     70

3.5.2. Aginte-postu sanitarioa.................. 71

3.5.3. Osasun-lantaldeak........................ 71

 

4  . u n i ta te d i d a k t i ko a

Horniduren kontrola....................... 72

4.1.  Biztanleriaren beharrak hondamendi baten ondoren.. 73

4.1.  Ura............................................ 74

4.1.1. Uraren kudeaketaren helburuak . .   74

4.1.2. Ur-hornidura larrialdi-egoeretan. . 75 4.3. Elikagaiak       80

4.3.1. Biztanleriaren elikagai-beharrak . .   80

4.3.2. Anoak........................ 81

4.3.3.  Tresnak..................... 83

4.3.4.  Erregaia.................... 83

4.4.  Arropa eta higienerako materiala........ 84

4.4.1.Arropa........................................... 84

4.4.2.  Higienerako materiala.................... 85

 

5 . u n i ta te d i d a k t i ko a

Hondakinen kudeaketa................... 86

5.1. Ebaluazioa..................... 87

5.1.1. Epidemia-agerraldiak................ 87

5.2. Iraizkinen kudeaketa........... 90

5.2.1.  Komun kopurua........... 91

5.2.2. Komunen kokapena......... 91

5.2.3. Komun motak................ 92

5.2.4. Komunen erabilera eta mantentze-lanak  94

5.3. Hondakin solidoen kudeaketa.................. 95

5.3.1.  Zaborrak........................................ 96

5.3.2.  Osasun-arloan sortutako hondakinak......... 97

 

6 .  u n i ta te d i d a k t i ko a                   

Hilotzak berreskuratzea . . . . . . . .  100         

6.1. Hilotzen kudeaketa . . . . . . . . . . . . . . .

101

 

6.1.1. Hondamendi motak . . . . . . . . . .

101

 

6.1.2. Antolaketa . . . . . . . . . . . . . . . .

103

 

6.1.3. Helburuak . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

 

6.2. Hilotzen kudeaketaren faseak . . . . . . .

106

 

6.2.1. Berreskuratzea. . . . . . . . . . . . . .

106

 

6.2.2. Gordetzea . . . . . . . . . . . . . . . .

108

 

6.2.3. Identifikatzea . . . . . . . . . . . . . .

109

 

6.2.4. Epe luzerako gordetzea. . . . . . .

112

 

6.3.     Hilotzen kudeaketa Espainian............. 113

6.3.1.  Jarduketaren faseak.................... 113

6.3.2.  Hilotzak berreskuratu eta jasotzea... 114

 

Komunikazioak............................. 116

7.1.  Komunikazioak...................................... 117

7.2.  Beharrak eta baliabideak....................... 117

7.2.1.  Aurrez kontuan hartu beharrekoak 117

7.2.2.   Oinarrizko beharrak..................... 118

7.3.  Komunikazio-sistemak........................ 119

7.3.1. Komunikazio-sistemen sailkapena

119

7.3.2. Telefonia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

7.3.3. Irrati-komunikazioa . . . . . . . . . .

122

7.4. Mezua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

7.4.1. Kodeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

7.4.2. Komunikazio-arauak . . . . . . . . .

135

7.5. Transmisio-plana . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

7.5.1. Transmisio-sareak. . . . . . . . . . . .

138

7.5.2. Komunikazio-zentroa. . . . . . . . .

138

8  . u n i ta te d i d a k t i ko a

Biktimen ebakuazioa.................... 140

8.1. Ebakuazioa eta osasun-laguntzako katea 141

8.1.1. Osasun-laguntzako katearen efikazia ...142

8.1.2. Lekualdatzeen antolaketa . . . ........... .

142

8.2.1. Ebakuazioko osasun-txartelaren erabilera... 146

8.2.2. Txartelaren bidezko segimendua

148

8.3. Noriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

8.3.1. Norien sistema . . . . . . . . . . . . .

150

8.3.2. Oinarrizko noriak . . . . . . . . . . .

151

8.3.3. Beste noria batzuk . . . . . . . . . .

155

8.4. Anbulantziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

8.4.1. Basea eta itxarote-postua . . . . .

156

8.4.2. Karga-postuak . . . . . . . . . . . . .

157

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2017
Egileak
  • Maribel Ortiz Sánchez
  • Eduard Aguayo Campoy
  • Manel Tomás Gimeno
  • ED ALTAMAR
Zuzenketak
Itzulpena: Bakun SL

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Josune Lazkano
2018/09/30 17:31
Eskerrik asko!
:-)