Lanekiren logoa

Ospitale-eremuko higienea

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 309

Aurkibidea

SARRERA. ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

1. GAIXOAREN UNITATEA ETA KONTSULTA-KABINETE BATEN PRESTAKETA.
ERIZAINTZA-UNITATEA

1.1. Sarrera

1.2. Gaixoaren gela

1.3. Ospitaleratzegunea

1.4. Pazientearen unitatea

1.5. Erizaintzako laguntzailearen betekizunak ospitaleratutako pazientearekiko

1.6. Ospitaleko ohea

1.7. Koltxoia

1.8. Ospitaleko ohearen arropa zuria

1.9. Ospitaleetako oheak egiteko metodoak

2. TRESNERIA ETA SENDAKETA-ORGA

2.1. Tresneriari eta medikuntzako aparatuei buruzko zenbait datu

2.2. Osasun-tresneria

3. GAIXOTASUN KUTSAKORRAK

3.1. Mikroorganismoak: gaixotasun kutsakorren eragile

3.2. Agente etiologikoa, kausala edo eragilea

3.3. Kate epidemiologikoa

3.4. Gaixotasun kutsakor garrantzitsuenak

3.5. Zoonosiak

3.6. Sexu-transmisiozko gaixotasunak (STGak)

3.7. Infekzioen prebentzioa

4. OSPITALE-INFEKZIOAK

4.1. Sarrera

4.2. Ospitale-infekzioak: kontzeptua eta ondorioak

4.3. Ospitale-infekzioen banaketa eta maiztasuna

4.4. Ospitaleko infekzioen arrisku-faktoreak

4.5. Ospitaleko infekzioen kate epidemiologikoa

4.6. Ospitaleko infekziorik ohikoenak: arrisku-faktoreak eta haien prebentzioa

4.7. Ospitale-infekzioen prebentzioa

5. ISOLAMENDU­‑TEKNIKAK

5.1. Sarrerako galderak

5.2. Zer da isolamendua? Zertarako balio du?

5.3. Isolamendu-neurrien bilakaera

5.4. Babes-neurri estandarrak

5.5. Babes-neurri espezifikoak

5.6. Immunoeskasia duten pazienteetan infekzioak saihesteko babes-neurriak

5.7. Eranskinak

6. MATERIALAREN ETA TRESNERIAREN GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA

6.1. Osasun-materialaren garbiketa

6.2. Desinfekzioa

7. MATERIALAREN ETA TRESNERIAREN ESTERILIZAZIOA

7.1. Ospitaleko esterilizazio-zentrala edo esterilizazio-zerbitzua

7.2. Esterilizazio-metodoak

7.3. Esterilizazioaren kontrolak

8. LAGIN BIOLOGIKOAK

8.1. Iraizkinak eta lagin biologikoak

8.2. Gernuaren aldaketa normalak eta patologikoak

8.3. Gernu-laginak nola bildu

8.4. Karkaxak. Karkaxa-laginak nola bildu

8.5. Gorozkien asaldura normalak eta patologikoak. Gorozkien laginak nola bildu

8.6. Okak. Oka-laginak nola bildu

8.7. Odolaren asaldura normalak eta patologikoak. Odol-laginak nola bildu

8.8. Likido zefalorrakideoa nola erauzi

8.9. Bestelako lagin biologikoak

8.10. Lagin biologikoak nola jaso eta garraiatu

Jakinbai ziurtagiria

Egileak
  • Marina Ealo
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...