Lanekiren logoa

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua

Zentratzeko elementuak, nomalizazioa, moldeak eraikitzeko materialak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 80

Aurkibidea

 

1. Plastikoaren injekzioa ............................................................................................... 13
1.1. Sarrera .................................................................................................................. 13
1.2. Plastikoaren uzkurdura .......................................................................................... 13
1.2.1. Praktika eta aplikazioak ................................................................................................... 14
1.2.2. Injekzio- eta uzkurdura-faktoreak ................................................................................... 16
1.3. Moldearen uzkurdura............................................................................................. 21
1.4. Ezaugarriak eta xehetasun orokorrak .................................................................... 26
1.4.1. Konikotasuna eta irteera-angelua ................................................................................... 26
1.4.2. Ertzak eta izkinak ............................................................................................................. 27
1.4.3. Nerbioak .......................................................................................................................... 28
1.4.4. Koskak ............................................................................................................................. 28
1.4.5. Soldadura-lerroa.............................................................................................................. 29
1.4.6. Kontrairteerak ................................................................................................................. 29
1.5. Tolerantziak ........................................................................................................... 31
1.6. Gainazal-akabera .................................................................................................. 32
2. Injekzio-makinak eta horiek zer eragin duten moldearen diseinuan ...................... 33
2.1. Sarrera .................................................................................................................. 33
2.2. Injekzio-makina ..................................................................................................... 34
2.2.1. Injekzio-unitatea.............................................................................................................. 35
2.2.2. Itxitura-unitatea .............................................................................................................. 36
2.3. Makina motak eta makinen konfigurazioak ............................................................ 37
2.4. Makinen ezarpenak ............................................................................................... 38
3. Injekzio-moldeak ........................................................................................................ 39
3.1. Sarrera .................................................................................................................. 39
3.2. Molde baten piezak izendatzea ............................................................................. 39
3.3. Moldearen elementuen kokapena.......................................................................... 41
3.4. Injekzio-moldeen sailkapena ................................................................................. 46
3.4.1. Hodi hotzeko moldea ..................................................................................................... 48
3.5. Injekzio-molde baten funtzioa ................................................................................ 51
3.6. Molde mota aukeratzea ......................................................................................... 52
3.6.1. Moldearen ezaugarriak ................................................................................................... 52
3.6.2. Moldea diseinatzeko prozedura ...................................................................................... 52
3.7. Barrunbeen banaketa ............................................................................................ 54
3.8. Indarren oreka ....................................................................................................... 55

3.9. Alboko indarren oreka ........................................................................................... 58
4. Elikatze-sistema ......................................................................................................... 61
4.1. Sarrera .................................................................................................................. 61
4.2. Fluxuaren ezaugarriak ........................................................................................... 61
4.3. Sarrera-konoa edo mazarota ................................................................................. 62
4.3.1 Mazarotaren dimentsioak ................................................................................................ 62
4.3.2. Plastifikatzeko zilindroaren eta isurbidearen dimentsioen arteko erlazioa.................... 63
4.4. Isurbidearen konoa edo mazarota egoztea ............................................................ 64
4.5. Mazarota kentzea. Pita beroa ................................................................................ 66
4.6. Isurbide zorrotzak .................................................................................................. 67
4.7. Elikatze-hodien konfigurazioa ................................................................................ 68
5. Injekzio-sarrerak ........................................................................................................ 75
5.1. Sarrera .................................................................................................................. 75
5.2. Injekzio-puntuaren posizioa eta kokapena. Barrunbe bakoitzeko sarrerak ............. 75
5.3. Barrunbe bakoitzeko sarrera-kopurua ................................................................... 78
5.4. Injekzio-sarreraren markak .................................................................................... 79
5.4.1. Sarrera-puntuak ezkutuan............................................................................................... 79
5.4.2. Sarrera kapilarra edo pin-pointa ..................................................................................... 79
5.5. Injekzio-sarrerari eragiten dioten faktoreak ............................................................ 79
5.6. Neurriak ezartzea .................................................................................................. 81
5.7. Sarrera motak........................................................................................................ 83
5.7.1. Sarrera konikoa edo mazarota ........................................................................................ 83
5.7.2. Alboko sarrera edo estandarra ....................................................................................... 84
5.7.3. Haizemaile-itxurako sarrera ............................................................................................ 85
5.7.4. Disko-sarrera edo diafragma .......................................................................................... 86
5.7.5. Eraztun-sarrera ................................................................................................................ 87
5.7.6. Sarrera erradiala .............................................................................................................. 87
5.7.7 Tunel-sarrera (plaken arteko igarobidea) ........................................................................ 88
5.7.8. Sarrera kapilarra (pin-pointa) .......................................................................................... 92
5.7.9. Mihi-sarrera ..................................................................................................................... 93
5.7.9. Xaflakako sarrera ............................................................................................................. 94
5.7.10. Zuzeneko sarrera, pita beroak ...................................................................................... 94
5.7.11. Pita beroko sarrera mailakatua ..................................................................................... 97
5.7.12. Sarrera gasarekin ........................................................................................................... 98

6. Haizebideak ................................................................................................................ 99
6.1. Sarrera .................................................................................................................. 99
6.2. Haizebideen kokapena .......................................................................................... 99
6.2.1. Diseinua ......................................................................................................................... 100
6.2.2. Neurriak ......................................................................................................................... 100
6.3. Gasak ateratzeko konponbideak ......................................................................... 101
6.3.1. Injekzio-sarreraren kokapena aldatzea ......................................................................... 101
6.3.2. Moldea zatika eraikitzea ............................................................................................... 101
6.3.3. Egozkailu gehigarria ...................................................................................................... 102
6.3.4. Sinterizatutako materialak sartzea................................................................................ 102
7. Isurketa beroa .......................................................................................................... 103
7.1. Sarrera ................................................................................................................ 103
7.2. Isurketa beroko sistemaren abantailak ............................................................................ 103
7.3. Isurketa beroko sistemak ..................................................................................... 103
7.3.1. Banaketa-blokea kanpotik berotuta ............................................................................. 104
7.3.2. Barrutik berotutako kanalak dituen banaketa-blokea .................................................. 106
7.4. Banaketa-blokeak konfiguratzea ......................................................................... 107
7.5. Tenperatura-kontrolagailuak ................................................................................ 109
7.6. Isurketa beroko sistema bat diseinatzeko gida .................................................... 109
7.7. Hodi auto-isolatzaileak ........................................................................................ 110
8. Hozte- eta berotze-sistemak .................................................................................... 112
8.1. Zergatik hoztu behar dira injekzio-moldeak? ....................................................... 112
8.2. Moldearen tenperatura-balantzea ........................................................................ 113
8.2.1. Moldearen tenperatura-kontrola .................................................................................. 116
8.3. Sistemen diseinua ............................................................................................... 117
8.3.1. Hozteko beharrak .......................................................................................................... 117
8.3.2. Hozte-denboraren kalkulua ........................................................................................... 119
8.3.3. Hozgarria ....................................................................................................................... 120
8.3.4. Moldeak fabrikatzeko materialen eroankortasun termikoa ......................................... 120
8.3.5. Hozte-hodien kokapena ................................................................................................ 121
8.3.6. Elementu lauak hoztea .................................................................................................. 123
8.3.7. Espiralezko hoztea ......................................................................................................... 124
8.3.8. Txertatutako atal zirkularrak hoztea ............................................................................. 125
8.3.9. Nukleoak hoztea ............................................................................................................ 125

8.4. Hozte-sistemaren mekanizazioa .......................................................................... 129
8.5. Moldea berotzea .................................................................................................. 131
8.5.1. Moldea berotzeko bideak ............................................................................................. 132
8.5.2. Berotze-sistema ............................................................................................................. 132
9. Kanporatzea ............................................................................................................. 135
9.1. Kanporatze-sistemaren gutxieneko betebeharrak ................................................ 135
9.2. Kanporatze-sistemak ........................................................................................... 136
9.2.1. Hagaxka zirkularra, mailakatutako hagaxka zirkularra, xafla-hagaxka eta tutu-hagaxka ................................................................................................................................................. 136
9.2.2. Eraztun eta xafla egozleak ............................................................................................. 138
9.2.3. Balbula egozleak. Airea ................................................................................................. 139
9.3. Kanporatze-sistema taxutzea .............................................................................. 140
9.3.1. Egozkailuen kopurua eta kokapena .............................................................................. 142
9.3.2. Erauzte-indarra .............................................................................................................. 142
9.4. Egozte-xafla eta hagaxka egozlea muntatzea ..................................................... 143
9.4.1. Egozte-sistema gidatzea ................................................................................................ 144
9.5. Itzulera-egozkailuak ............................................................................................ 144
9.6. Eragintza-bideak ................................................................................................. 145
9.7. Eusteko zutabeak ................................................................................................ 145
9.8. Kanporatze-sistema ............................................................................................ 146
9.8.1. Bi urratseko kanporatzea .............................................................................................. 146
9.8.2. Elementu higigarriak erabiliz egoztea ........................................................................... 149
9.8.3. Kontrairteerak desmoldekatzea ezkutuko arren bidez ................................................. 152
9.9. Egozte-sistema hautatzea ................................................................................... 154
9.9.1. Osagai estetikoak .......................................................................................................... 154
9.9.2. Osagaien geometria ...................................................................................................... 156
9.9.3. Makinaren ekoizpen-beharrak ...................................................................................... 156
9.9.4. Moldearen ekoizpen-beharrak ...................................................................................... 157
10. Kontrairteerak dituzten moldeak .......................................................................... 158
10.1. Zutabe makurra ................................................................................................. 159
10.2. Segmentu ukondotua ........................................................................................ 163
10.3. Ziri bidezko eragiketa ........................................................................................ 164
10.4. Sistema hidraulikoa ........................................................................................... 165
10.5. Sistema pneumatikoak ...................................................................................... 167
10.6. Sistema elektrikoak ........................................................................................... 167

ERANSKINA ................................................................................................................. 169
1. OCDtik ATERATAKO EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK ........................... 169
1.1. Polimeroak transformatzeko moldeak eta ereduak hautatzea .............................. 169
1.2. Polimeroak transformatzeko moldeak eta ereduak diseinatzea ........................... 169
1.3. Polimeroetarako moldeak fabrikatzeko materialak hautatzea .............................. 170
1.4. Moldea dimentsionatzea ...................................................................................... 171
1.5. Prozesatzeko tresnen diseinua egiaztatzea ......................................................... 172

 

-------------------

11-13 GAIAK: 

11 ZENTRATZEKO ELEMENTUAK ETA MOLDEEN GIDARIAK

11.1   Kanpoko gidaria eta zentratzea

11.2   Barruko gidaria eta zentratzea

11.3   Injekzio-molde sakonen zentratzea

 

12 NORMALIZAZIOA

 

12.1   Sarrera

12.2   Zergatik erabili elementu normalizatuak?

 

13 MOLDEAK ERAIKITZEKO MATERIALAK

 

13.1 Aurretiko oharrak

13.1.1 Altzairuak

13.1.2 Alderdi orokorrak.

13.2   Moldeetarako altzairua

13.2.1 Zementazio altzairuak

13.2.2 Tenplatu eta iraotzeko altzairuak

13.2.3 Tenplaketa osorako altzairuak

13.2.4 Korrosioarekiko erresistenteak diren altzairuak

13.3   Gainazalak tratatzeko prozesuak

13.3.1 Nitrurazioa

13.3.2 Zementazioa

13.3.3 Kromoztaketa gogorra

13.3.4 Nikeleztaketa gogorra

13.3.5 Metal gogorrezko estaldura

13.4   Material bereziak

13.4.1 Metal gogorrezko aleazioak.

13.4.2 Bero eroagarritasun handiko materialak

13.5 Injekzio-moldeak eraikitzeko erabiltzen diren altzairuen kalitatea

13.5.1 Materialen aukeraketa

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • Lea Artibai Ikastetxea: Fede Arantzamendi Egurrola, Juan Sololuze Arrieta
  • Itzulpena: Jesús Rodríguez (Easo Politeknikoa LHII)
  • Itzulpena (11-13 gaiak): Euskalgintza
  • EIMA katalogoan dago

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...