Lanekiren logoa

SANEAMENDU-INSTALAZIOAK ERAIKUNTZAN

SANEAMENDU-INSTALAZIOAK ERAIKUNTZAN bi zatitan banatuta dago. Lehenengo atala Donostiako Easo Politeknikoan erabiltzen den materialean dago oinarrituta. Material horren egilea Juan Mari Zubiaurrea da, eta haren lanaren ardatza Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT) Higienea eta Osasuna dokumentua da. Hortaz, lan honetako taulak kode teknikoan agertzen diren izendapenekin eta zenbakiekin jaso dira. Bigarren atalean, berriz, material gehigarri berria dago bibliografian aipatzen diren iturrietatik abiatuta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 9

Aurkibidea

SARRERA

1. SANEAMENDU-INSTALAZIOAK                                                   

1.1 HONDAKIN-UREN EBAKUAZIO-SAREA- HO5

1.1.1   DERIBAZIO INDIBIDUALAK

1.1.2   INSTALAZIOAK AIREZTATZEA:

1.1.3   INSTALAZIOAREN ELEMENTUAK:

1.1.4   MATERIALAK:

1.1.5   KALKULUAK:

1.1.6   AIREZTATZE-SISTEMAK

1.2   EURI-UREN EBAKUAZIOA SAREA

1.2.1   HUSTUBIDEAK

1.2.2   ERRETENAK

1.2.3   EURI-UREN ZORROTENAK

1.2.4   EURI-UREN HODI BILTZAILEA

1.2.5   INTENTSITATE PLUBIOMETROKOAREN KALKULUA

1.2.6   KUTXATILAK

1.2.7   IZENDEGIA

1.2.8   TEILAK ETA ERRETENAK

1.3   SANEAMENDUAREN PLANOAK

1.3.1   SANEAMENDUAREN LEGENDA

1.3.2   SANEAMENDUAREN OINPLANOAK

1.3.3   SUKALDEKO SANEAMENDUA

1.3.4   BAINUGELAKO SANEAMENDUA

1.3.5   SANEAMENDU-INSTALAZIOAREN EROANBIDEA

1.3.6   SANEAMENDUAREN ESKEMA BERTIKALA

2.   UR ZIKINEN DEPURAZIOA                                                             

2.1. SARRERA

2.2   ARAZKETA-INSTALAZIOAK

2.3   PUTZU-GARBITZAILEA

2.4   FILTRO BIOLOGIKOA

3.   KALKULU-ARIKETAK                                                                     

4.   SANEAMENDUAREN AURREKONTUA                                        

4.1   SARRERA

4.2   PARTE HARTZEN DUTEN UNITATEAK

4.3   NEURKETA-IRIZPIDEAK

4.4   LANEN BALORAZIOAK

4.5   PARTIDA OHIKOENAK

5.   SANEAMENDUAREN MEMORIA                                                    

5.1   APLIKAZIO ARAUDIA

5.2   SARE PUBLIKOAREN EBAKUAZIO SISTEMA

5.3   PROIEKTATUTAKO SISTEMAREN DESKRIPZIOA

5.4   SAREAREN DIMENTSIOEN KALKULUA

5.4.1   UR BELTZAK

5.4.2   EURI-URAK

5.4.3   PONPAKETAK

5.4.4   BULKATZEKO HODITERIA

6.   ARIKETAK                                                                                         

7.   ERANSKINA                                                                                      

8.   BIBLIOGRAFIA                                       

SANEAMENDU-INSTALAZIOAK ERAIKUNTZAN
Egileak
  • FERNANDO GOMEZ

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...