Lanekiren logoa

Soinu profesionala

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 100

Aurkibidea

 • 1. SOINUAREN FISIKA
  • LEHEN ATALA
   • Hitzaurrea
   • Entzumen-pertzepzioa
   • Soinuaren fisika
   • Soinua haren denbora-testuinguruan
   • Soinu-ingurumena
  • BIGARREN ATALA
   • Soinuaren oinarriak eta definizioak
   • Soinu-seinaleen ezaugarriak
   • Soinuarentzako eskalak. Dezibela
   • Soinu-iturri teorikoak eta praktikoak
   • Monopoloa edo soinu-iturri puntuala
   • Ingurumenak estalperik gabeko instalazioetan duen eragina
   • Soinuaren hedapena aire zabalean
   • Dibergentziaren ondoriozko indargabetzea
   • Xurgatze atmosferikoa
   • Oztopo solidoen ondoriozko islapena eta difrakzioa
   • Tenperatura-gradienteen ondoriozko errefrakzioa eta itzal-sorrera
   • Haize-gradienteen ondoriozko errefrakzioa eta itzal-sorrera
 • 2. BELARRIAREN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA
  • Kanpoko belarria
  • Entzuteko fenomenoaren ikerketa
  • Erdiko belarria
  • Barruko belarria
  • Entzuteko fenomenoa
 • 3. ESPARRUETAKO AKUSTIKA
  • LEHEN ATALA
   • Soinuaren portaera eremu handi irekietan eta itxietan
   • Esparru bateko soinu-eremua aztertzeko metodoak
   • Zenbait esparruren berezitasun akustikoak
  • BIGARREN ATALA
   • Estudioak eraikitzea eta diseinatzea
   • Ikerketa akustikoaren historia laburra
   • Espainiako sistema bat
   • Huyggins-en printzipioa
   • Auditorio handiak
   • Benetako eraikuntza
   • Eastlake-ren eraikuntza
   • Etxeko estudioak
   • Material akustikoak
   • Intsonorizaziorako berariaz diseinatutako zenbait material
 • 4. NAHASKETA-KONTSOLAK
  • Sarrera atala
  • Neurketa-sistemak
  • Ekualizadore motak
  • Monitorizazioa
  • Fader-sistema
  • Irteera nagusiak, komunikazioak eta itzulera osagarriak
  • Konexio-panela
 • 5. KONTSOLA DIGITALAK
  • Lehenengo urratsak
  • Zuntz optikoko konexioak
  • Masterrak mozteko kontsola digitalak
  • DTC (Digital Transfer Console)
  • Ekualizazio atala
  • Irteera-zona
  • Japoniako kontsola digitalak
 • 6. KONTSOLA ANALOGIKOAK ETA DIGITALAK. KONPARAZIO BAT
  • Hitzaurrea
  • Kontsola analogikoen etorkizuna
 • 7. MAGNETISMOA ETA EUSKARRI MAGNETIKOAK
  • Historiari gainbegiratu txikia
  • Euskarri magnetikoak
  • Zinta magnetikoen fabrikazioa
  • Magnetismoari buruzko nozioak
  • Magnetismoaren oinarriak
  • Zinta magnetikoen propietateak
  • MOL
  • Grabazio digitalerako zinta
 • 8. ZINTA MAGNETIKOEN HOBEKUNTZA
  • Hitzaurrea
  • Grabazio magnetiko motak
  • Estudioko zinten zenbait propietate magnetikoren bilakaera
  • Propietate elektroakustikoen garapena
  • Laburpena
 • 9. GRABAZIO MAGNETIKOAREN IZAERA
  • Historia pixka bat
  • Fenomeno magnetikoen aplikazioa
  • Grabazio-prozesua
  • Buru-sistemak
  • Garraio-sistemak
  • Magnetofonoen doikuntzak
  • Buruak fabrikatzeko prozesua
  • Motorren fabrikazioa
 • 10. PISTA ANITZEKO MAGNETOFONOAN GRABATZEA
  • Liverpooleko lau musikari
  • Pista anitzeko grabazioaren filosofia
  • Nolakoa da pista anitzeko magnetofono bat?
  • Prozesu-unitate zentrala (PUZ)
  • Urrutiko kontrola eta auto locator-a
 • 11. SEINALE-PROZESADOREA
  • Konpresore-mugagailuak
  • Konpresore-mugagailu digitalak
  • Oihartzuna eta erreberberazioa
  • Lehenengo urratsak
  • Sistema elektroakustikoak eta elektromekanikoak
  • Malguki-ganberak
  • Oihartzun-plakak
  • Erreberberazio elektronikoa
  • Unitate digitalak
  • Erreberberazio-denbora
  • Atzerapen-unitateak
  • Unitate digitalak
  • Atzerapen sinkronikoekin lanean
  • Efektu anitzeko aparatuak
  • Zarata-ateak
  • Kitzikatzaile auralak
  • Compellor prozesadorea
 • 12. MIKROFONIA
  • Zer da mikrofono bat?
  • Mikrofono motak
  • Mikrofonoen aplikazioak eta erabilera
 • 13. ZARATA-MURRIZTAILEAK
  • Zarata txikiagotzeko irtenbideak
  • Sistema ez-osagarriak
  • Sistema osagarriak
  • Espainiako sistema bakarra
 • 14. ESPEKTRO-GRABAZIOA
  • Hitzaurrea
  • Aurrerapauso bat
  • Seinalea ahalik eta gutxien tratatzeko printzipioa
  • Giza entzumenaren leihoa
  • Aplikazio eta jarduera mistoak
  • Zer da eta zer egiten du?
  • Zer egiten du Dolby Spectral Recording sistemak
 • 15. INSTRUMENTUEK HITZ EGITEA ERABAKI ZUTEN EGUNA
  • LEHEN ATALA
   • MIDIari buruzko hitzaurrea
   • Bitarra, hamartarra eta hamaseitarra
   • MIDI sistema grabazio-estudioetan
  • BIGARREN ATALA
   • Datu-transmisiorako teknologia digitalaren musika-aplikazioak
   • MIDI hizkuntza. Inplementatutako mezuen espezifikazioa
   • MIDI gailuak
   • Ordenagailua MIDI sare batean
 • 16. DENBORA-KODEAK
  • Irudiarekin era sinkronikoan lanean
  • Soinua zineman
  • Sistema optikoen prozesua
  • Beste bide bat
  • Dolby estereoa
  • VTR soinua
  • Denbora-kodeak
  • Bideo-sistemen formatuak
  • Denbora-kode bat sortzea
  • Sinkronizatzaileak
 • 17. AUDIO-SEINALEEN DIGITALIZAZIOA
  • LEHEN ATALA
   • Kodetutako pultsuen modulazioa. PCM sistema
   • PCM seinalea sortzea audio-seinale analogikoan oinarrituta
   • Audio-seinale analogikoan oinarrituta PCM seinalea sortzea
   • PCM sistema ez-lineala
   • PCM sistema diferentziala (DPCM)
   • Delta modulazio-sistema
   • Sistema moldatzaileak
   • A/D/A bihurketa-sistemei buruzko ondorioak
  • BIGARREN ATALA
   • Atzera begira
   • Erroreak detektatzeko sistema
   • Zuzenketa-sistemak
   • Digitalaren etorkizuna eta bilakaera
 • 18. DISKO GOGORREKO GRABAZIO DIGITALA
  • LEHEN ATALA
   • Disko gogorreko grabazio digitala
   • Sistemaren abantailei buruzko adibideren bat
   • Bi hitz AudioFileri buruz
   • Seinaleak eta kanalak
  • BIGARREN ATALA
   • Disko gogorreko grabazio digitala
   • Historiaren hasiera
   • Synclavier-a gaur egun
  • HIRUGARREN ATALA
   • Etorkizuneko grabazioa gaur
   • Hitzaurre bat Estatu Batuetan
   • Audio Frame-rekin lanean
 • 19. BOZGORAILUAK ETA MONITORIZAZIO-SISTEMAK
  • Bozgorailuak eta monitorizazio-sistemak
  • Sistemen garapena
  • Monitorearen historia laburra
  • Estudioko monitoreak
  • “Near-Field” monitoretza edo hurbilekoa
 • 20. DISKOAK, KASETEAK ETA DISKO TRINKOAK EGITEA
  • Duela asko
  • Transferentzia-gela
  • Azetato-ebakitzaileak
  • Kasete-zintak fabrikatzea
  • CDak fabrikatzea
 • 21. SOINUARI BURUZKO HEZKUNTZA-PROGRAMAK
  • Soinu-ikasketak Espainian
  • Soinu-ikasketak Europan
 • BIBLIOGRAFIA
 • AIPAMENAK
Egileak
 • Clemente Tribaldos
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...