Lanekiren logoa

Taldeko egokitzapen fisikoa musikaren laguntzaz

Izaro Sorrarain R400-Irale-Eima

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 61

Aurkibidea

Ikasmaterial hau web orri honetatik kanpo dago. Ikasmateriala lortzeko, egin klik hemen.

SARRERA……………………………..…………………………………………….1
GAITASUN TEKNIKOA, INTERPRETAZIOA ETA SEKUENTZIAKONPOSIZIOAK
ETA KOREOGRAFIA-KONPOSIZIOAK
GAUZATZEA
HELBURUAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK…………………………….………2
EDUKIAK
1. Atalez ataleko lerrokatzea eta teknika, musikaren laguntza duen taldefitnessean
1.1. Oinen gainean bermatzea eta pisua banatzea egoera estatiko eta
dinamikoetan ………………………………………………………….………5
1.2. Akats eta hutsegite ohikoenak keinu teknikoetan, eta haiek
hautemateko jarraibideak……………………………………………………6
1.3. Hainbat ariketa eta jarreraren ondorio patologikoak…..…..……………14
1.4. Kontraindikazioak…………………………………………………………..16
2. Erritmo egitura musikaren laguntza duen talde-fitnessean
2.1. Azentu edo beat ahul eta indartsuak……………………………………..18
2.2. Esaldi eta serie musikalak…………………………………………………19
2.3. Erritmo naturalaren moldaerak……………………………………………19
2.4. Erritmo-hutsarteak………………………………………………………….20
2.5. Egite abiadura (beat minutuko)……………………………………………21
3. Urratsak, keinu teknikoak eta konbinazioak musika euskarri duen
talde-fitnessean. Gauzatze teknikoa
3.1. Aerobicean, stepean eta dantzatik datozen ekintzetan erabilitako keinu
teknikoak: talka gabeko mugimenduak, talka baxukoak eta talka
altukoak……………………………………………………………………….23
3.2. Tonifikazioko eta entrenamendu txandakatuko saioetan erabilitako
keinu teknikoak: gihar talde nagusiak tonifikatzeko erabiltzen diren
ariketak
3.2.1. Goiko gorputz-adarreko giharrak……………………………………36
3.2.2. Gorputz-enborreko giharrak ………………………………………...40
3.2.3. Beheko gorputz-adarreko giharrak…………………………………44
3.3. Material espezifikoarekin egiten diren ekintza kardiobaskularretako
keinu teknikoak………………………………………………………………48
3.4. Gimnastika lasaiak oinarri dituzten ekintzak eta propiozepzio
posturaleko ekintzak dituzten keinu teknikoak…………………………...51
4. Koreografia-konbinazioak, -estiloak eta -modalitateak
4.1. Musika euskarri duen talde-fitnessak berezko dituen oinarrizko keinu
teknikoak eta pausoen aldaketak
4.1.1. Norabidea…………………………………………………………..…66
4.1.2. Noranzkoa eta lekualdatzea………………………………………...66
4.1.3. Erritmo-aldaketak…………………………………………………….67
4.1.4. Besoen mugimenduak……………………………………………….67
4.2. Modalitateak eta estiloak………………………………………………….68
4.3. Koreografia-elementuak
4.3.1. Elementuen arteko loturak………………………………………….69
4.3.2. Aukera sinplea……………………………………………………….69
4.3.3. Aukera bikoitza………………………………………………………70
4.3.4. Aukera anitzeko serie edo esaldiak………………………………..70
4.4. Koreografia-konbinazioak eta -sekuentziak erreproduzitzea
4.4.1. Koreografia-sekuentziak autonomoki egitea………………………71
4.4.2. Memoria zinestesikoa eta errepikapena…………………………..71
TALDE-FITNESSEKO SAIOEN KOREOGRAFIA-DISEINUA,
MUSIKAZ LAGUNDUTA
HELBURUAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK…………………………………..72
EDUKIAK
1. Musika
1.1. Musikaren laguntza duen talde-fitnessean erabiltzen diren musikaestiloak
1.1.1. Aerobicetik, stepetik eta dantzatik datozen ekintzetan erabilitako
musikaren egitura eta ezaugarriak……………………………………75
1.1.2. Tonifikazioko eta entrenamendu txandakatuko saioetan erabilitako
musikaren egitura eta ezaugarriak……………………………………76
1.1.3. Material espezifikoarekin egiten diren ekintza kardiobaskularretan
erabilitako musikaren egitura eta ezaugarriak………………………76
1.1.4. Propiozepzioa, lan posturala eta mugimendua menderatzeko
ekintzetan erabilitako musika irekien erabilerak…………………….77
1.2. Musika-konposizioak gauzatzea
1.2.1. Musika-iturriak erabiltzeko arautegia……………………………….77
1.2.2. Abesti-konbinazio edo musika zatiak……………………………...78
1.2.3. Informatika-baliabideak: musika-bildumak egiteko behar diren
software eta hardware espezifikoak………………………………….78
2. Koreografia, estilo eta modalitateen osaera
2.1. Koreografia osatzeko metodologia
2.1.1. Progresio lineala: nola osatu eta hastapenean nola erabili……...79
2.1.2. Batze-metodoa: nola osatu eta nola erabili tarteko mailako
erabiltzaileekin………………………………………………………….80
2.1.3. Elkartze-metodoa: nola osatu eta nola erabili erabiltzaile
aurreratuekin…………………………………………………………….80
2.1.4. Progresio-metodoa: nola osatu eta nola erabili maila guztietako
erabiltzaileekin………………………………………………………….80
3. Irakasteko estrategiak
3.1. Ahozko eta ez-ahozko seinaleztapena…………………………………..82
3.2. Aurretiko seinaleztapena………………………………………………….83
3.3. Seinaleztapen elkarreragilea……………………………………………..83
3.4. Seinaleztapen fonetikoa…………………………………………………..83
3.5. Ohiko seinaleztapen-sistema…………………………………………….84
3.6. Irakasteko irudiak: ispilu-irudia, ikasle-irudia, irudi-hibridoa…………..85
3.7. Irakasleak erabiltzaileak kontuan hartuta irakasteko estrategiak
hautatzean lehenesten den jarrera………………………………………..85
4. Musika euskarri duen talde-fitnessa egokitzapen fisiko modura
4.1. Musikaren laguntza duen talde-fitnessa, egoera fisikoa hobetzeko
entrenamendu-sistema gisa………………………………………………..86
4.2. Entrenamendu-karga (bolumenaren eta intentsitatearen arteko
harremana)…………………………………………………………………..91
4.3. Entrenamendu-saioaren egitura
4.3.1. Aerobic, step eta dantzatik datozen ekintza-saioen egitura……..93
4.3.2. Tonifikazio-saioen egitura: ariketa txandakatua, zirkuitoak, goi eta
behe ataletako saio espezifikoak, GAP (glúteos, abdominales y
piernas) eta abdominalak……………………………………………..96
4.3.3. Material espezifikoarekin (bizikleta, makina eliptikoak…) egiten
den saio kardiobaskularraren egitura………………………………..97
4.3.4. Mugimendua menderatzeko eta propiozepzio posturaleko saioen
egitura…………………………………………………………………..99
5. Koreografiak osatzeko baliabide teknikoak. Erabilera eta aplikazioa
5.1. Ikus-entzunezko baliabideak……………………………………………..101
5.2. Informatika-baliabideak: software eta hardware espezifikoak………..101
5.3. Idatzizko eta irudi bidezko adierazpena…………………………………101
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………….106

Urtea
2017
Egileak
  • Egile nagusia(k): Sorrarain Aranburu, Izaro.
  • Parte-hartzailea(k): IRALE (2017-2018 ikasturtea) | R-400.
Zuzenketak
R400-Irale-Eima

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Kaixo. Material hau eskuratzea gustatuko litzaidake baina badirudi arazo bat ematen duela. Eskerrik asko.