Lanekiren logoa

Telelaguntza

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 817

Aurkibidea

1.- TELELAGUNTZA ZERBITZUA

1.1   ETXEKO TELELAGUNTZA-ZERBITZUA

 • Kontzeptua
 • Onurak
 • Beste zerbitzuak

 

1.2   ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK

 • Osagai teknologikoak
 • Modalitateak
 • Zereginak

 

1.3   TELELAGUNTZA JASOTZEN DUTEN PERTSONAK

 

 • Titularrak, erabiltzaileak, bizikideak
 • Kolektiboak: adineko pertsonak, ez-gaitasuna duten pertsonak, gaixotasun kronikoa duten pertsonak, genero indarkeriaren biktimak

 

1.4   ZERBITZUA ESKURATZEA

 • Prestazio publikoa: sartzeko betebeharrak (aurretikoak, pertsonalak (egoera familiarra, osasun-egoera, etxearen egoera, autonomia, adina, ekonomia-egoera…)
 • Kontratazio pribatua

 

1.5   ALTA EMATEA

 • Prozedura
 • Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak

 

1.6   ERREPASATZEKO

 

1.7   JARDUERA OSAGARRIAK

 

2. TELELAGUNTZA TRESNAK

2.1 TELELAGUNTZAKO KOMUNIKAZIO-SISTEMAK

 • Nozioa.
 • Osagaiak.
 • Komunikazio-protokoloak

 

2.2 ETXEKO TELELAGUNTZAKO EKIPAMENDUA

 • Telelaguntzako etxeko terminala: diseinua eta funtzionamendua; programazio-ezaugarriak; segurtasun-ezaugarriak.
 • Urrutiko kontrol-unitateak.
 • Terminala eta arreta-zentroaren arteko komunikazio-sistemak.
 • Etxeko terminala instalatzeko gomendioak.

 

2.3 TELELAGUNTZA AURRERATUA

 • Nozioa.
 • Osagarri teknologikoak.
 • Telelaguntza mugikorra: teknologiak, modalitateak (genero indarkeriaren biktimak, adineko pertsonak…), gailuak.
 • Urrutiko lokalizazioa/telelokalizazioa: telelaguntza mugikorra eta telelokalizazioaren arteko aldeak, funtzionamendua, aktibazioa, gailuak aktibatzea.

 

2.4 TELELAGUNTZARI APLIKATURIKO TEKNOLOGIA BERRIAK

 • Pertsona gorrentzako telelaguntza: TELPES sistema.
 • Segurtasun pasiboa: etxe domotikoak, zer dira? Menpekotasunari arreta eta domotika.
 • Telemedikuntza: zerbitzuak eta helburuak.

 

2.5 ERREPASATZEKO

 

2.6 JARDUERA OSAGARRIAK

3.- TL ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA

3.1 TELELAGUNTZAREN ANTOLAMENDUA

 • Esku-hartze taldea, arreta-taldea

3.2 TELELAGUNTZAKO PROFESIONALAK: GIZA BALIABIDEAK

 • Kudeaketa-taldea: zuzendaria, arduraduna, arlo teknikoaren arduraduna, gizarte arloko arduraduna.
 • Arreta-taldea: ikuskatzaileak eta operadoreak.
 • Esku-hartze taldeak: gizarte-orientazioko talde teknikoa, instalatzaile talde teknikoa, unitate ibiltariaren langileak

3.3 TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN INSTALAZIOAK

 • Arreta-zentroa: hornidura, arloak (deiak kudeatzeko gunea, ikuskatzailearen gunea, arduradunaren gunea, teknologiaguneak, artxiboak, besteak).
 • Lurraldeko kudeaketa-unitatea: arloak.
 • Unitate ibiltarien hornidura.

3.4 ERREPASATZEKO

3.5 JARDUERA OSAGARRIAK

4.- SARRERA DEIAK

4.1. DEIAK KUDEATZEA ARRETA-ZENTROAN

 • Dei motak.
 • Deiak erantzuteko gogoratu beharrekoak.
 • Aurrez aurrekoa ez den komunikazioa: trabak.

4.2. KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK

 • Argi eta zehatz hitz egin.
 • Entzute aktiboa eta atzeraelikadura.
 • Enpatia.
 • Asertibitatea.
 • Zuzeneko arreta telefonikoa: ezaugarriak, osagaiak, faseak eta teknikak.
 • Erabiltzailearen beharrak identifikatzea: erresistentziak gutxitzeko estrategiak.

4.3. SARRERA DEIAK ERANTZUTEKO PROTOKOLOAK

 • Telelaguntza-protokoloak: zer diren eta zertarako balio duten, deien araberako protokoloak.
 • Jokatzeko printzipio orokorrak.
 • Aurkezteko eta agurtzeko protokoloak.
 • Larrialdiengatiko alarmak erantzuteko protokoloak: zer diren, motak, aktibazio-mailak eta protokoloak.
 • Baliabideak mobilizatzea: berezko baliabideak, baliabide publikoak.
 • Larrialdiengatik egiten ez diren deiak erantzuteko protokoloak: elkarrizketakoak, matxurak, informatiboak eta kexatzeko deiak.

4.4. TXOSTENAK EGITEA

 • Jokabide-txostenak: edukiak eta motak.
 • Gertakari- eta matxura-orriak.

4.5. ERABILTZAILEAREN DATUAK BABESTEA.

4.6 BUKAERAKO JARDUERA

5.- IRTEERA DEIAK

5.1 IRTEERA-DEIAK KUDEATZEA

 • Sarrera.
 • Motak.
 • Helburuak.

5.2 ALDEZ AURRETIK PROGRAMATUTA EZ DAUDEN IRTEERA-DEIAK

 • Definizioa.
 • Aktibatzeko kausak.
 • Protokolo orokorra.

5.3 PROGRAMATURIKO IRTEERA-DEIAK EDO AGENDAK

 • Nozioa.
 • Helburuak.
 • Motak.
 • Erabiltzaileen profilak.

5.4 AGENDAK BURUTZEA

 • Sarrera.
 • Lanaldia antolatzea.
 • Protokoloak.
 • Agendak betetzeko zailtasunak.
 • Agendak atzeratzea edo baliogabetzea.

5.5 INFORMAZIOA KUDEATZEA ETA TXOSTENAK EGITEA

 • Sarrera.
 • Txostenak egitea.
 • Gertaera-orriak.
 • Matxura-orriak.

5.6 BUKAERAKO JARDUERA

6.- TL KALITATEA ETA ZERBITZUA

6.1 KALITATEA TELELAGUNTZA ZERBITZUAN

 • Zer da?
 • Kalitatearen kudeaketa-sistema. Betebeharrak.

6.2 KALITATEAREN ZIURTAGIRIA

 • Arauak.
 • Telelaguntza-sektoreko ISO arauak.
 • Ziurtagiria nola eskuratzen den.
 • Auditoriak.

6.3 EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA

 • Kalitatearen adierazleak. Zer diren.
 • Neurtu nahi dugunaren araberako adierazleak.
 • Adibideak.
 • Desadostasunak, ekintza zuzentzaileak eta prebentiboak.

6.4 LAN ARRISKUAK PREBENITZEA

 • Teleoperatzailearen postuaren eskakizunak eta arrisku-faktoreak.
 • Prebentzioa: neurri ergonomikoak.
 • Postuaren baldintza fisikoak.
 • Postuaren giro-baldintzak.
 • Komunikaziorako neurriak.
 • Nork bere burua zaintzeko gomendioak.

 

6.5 JARDUERA OSAGARRIAK

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
 • Itsaso Saralegi
Zuzenketak
IRALE-EIMA

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...