Lanekiren logoa

Telelarrialdiak

Altamar Ed.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 184

Aurkibidea

Telelarrialdiak.

Aurkibidea

 1. unitate didaktikoa

Larrialdiak eta urgentziak koordinatzeko zentroak     6                   

1.1.  Zer dira larrialdiak eta urgentziak koordinatzeko zentroak      7

1.1.1.     Larrialdien telefonotik koordinazio-zentroetara    7

1.1.2.     Lege-esparrua         8

1.1.3.     Koordinazio-zentroen modeloak               9         

1.1.4.     Koordinazio-zentroen funtzioak             9

1.2.  Koordinazio-zentro motak                12

1.2.1 061 motako erregulazio medikoko zentroa        12

1.2.2 motako erregulazio-zentro integratua           14

1.3.  Giza baliabideak         16

1.3.1.     Eskaera-operadoreak          16

1.3.2.     Erantzun-operadoreak             17

1.3.3.     Koordinatzaileak              18

1.3.4.     Gelako burua                 19

1.4.  Koordinazio-zentro baten egitura                             20

1.4.1.  Eskaera-eremua                       20

1.4.2.  Aginte- eta kontrol-eremua                20

1.4.3.  Sektore anitzeko eremua            21

1.5.  Lan-prozedura            22

1.5.1.  Sarrera: arreta eta bideratzea           22

1.5.2.  Prozesua: mobilizazioa eta kudeaketa           22

1.5.3.  Baliabideen irteera eta jarraipena .                  23

1.6.  Segurtasun-elementuak                24

1.6.1.          Segurtasun-gailuak          24

1.6.2.          Krisialdiko kabinetea                  24

2. unitate didaktikoa

Komunikazioaren transmisioa             26

2.1.    Komunikazio-sistemak                   27

2.1.1.          Sistema haridunak eta haririk gabeak         27

2.1.2.          Simplex, duplex edo erdi-duplex sistemak....      28

2.1.3.          Seinale analogikoko eta seinale digitaleko sistemak       28

2.2.    Azpiegitura teknologikoa    29

2.2.1.          Komunikazio-zentroak      29

2.2.2.          Komunikazio-sareak           29

2.2.3.          Plataforma teknologikoa                    30

2.3.    Telefonoa                  31

2.3.1.          Telefonia-motak                   31

2.3.2.          Alde onak eta txarrak                  32

2.4.    Irrati-komunikazioa              33

2.4.1.          Irrati-uhinak          33

2.4.2.          Irrati-estazioak    36

2.4.3.          Irrati-operadorea           40

2.4.4.          Irrati-kontrolak    41

2.5.    Irrati-nabigaziorako sistemak           43

2.5.1.          Nola funtzionatzen du GPSak?     43

2.5.2.          GPS diferentziala                44

2.5.3.          GPSa eta GISa larrialdietako eta urgentzietako laguntzan    44

2.6.     Irrati-lengoaia                45

2.6.1.          Alfabeto fonetikoa        45

2.6.2.          Q kodea             46

2.6.3.          10 kodea             47

2.6.4.          Morse kodea           48

2.7.    ISSMSren bidezko komunikazioak                50

3. unitate didaktikoa

Komunikazio-prozesua                   52

3.1.    Telelarrialdietako komunikazioa                       53

3.1.1.          Komunikazioa eta komunikazio-prozesua       53

3.1.2.          Osasun-laguntzako komunikazioa        55

3.1.3.          Telelarrialdietako komunikazioa                58

3.2.1.          Hitzezko komunikazioa eta komunikazio paraberbala            59

3.2.2.          Entzunaldi aktiboa                             60

3.2.3.          Jokabide asertiboa              64

3.3.1.          Jokabide eta trebetasun orokorrak            64

3.3.2.          Entzuteko trebetasuna            65

3.3.3.          Galdetzeko trebetasunak       65

3.3.4.          Telefono bidezko komunikaziorako trebetasunak         66

3.3.5.          Idatzizko komunikaziorako trebetasunak        67

3.4.    Komunikaziorako oztopoak eta zailtasunak         69

3.4.1.          Mezuaren oztopoak               69

3.4.2.          Kodearen oztopoak                 70

3.4.3.          Oztopo fisikoak          70

3.4.4.          Oztopo pertsonalak edo psikologikoak     71

3.5.    Programazio neurolinguistikoa (PNL)  72

3.5.1.          Zer da PNL?           72

3.5.2.          Programazio neurolinguistikoaren erabilgarritasuna              73

4. unitate didaktikoa

Larrialdi eta urgentzietako eskaerak jasotzea              74

4.1.    Larrialdietako eskaera                    75

4.1.1.          Eskaera bat jasotzea             75

4.1.2.          Egiten edo erantzuten ez diren eskaerak        76

4.2.    Eskaerei erantzutea

4.2.1.          Eskaeraren datuak          78

4.2.2.          Eskaera-formularioak         80     

4.2.1. Eskaeraren datuak

                                          

 

4.3. Eskaeren sailkapena eta motak       81

4.3.1. 061 motako zentro-motak                 82

4.3.2. 112 motako zentroko eskaera-motak               83

4.4.    Deiak jasotzeko aplikazio informatikoak              84

4.4.1.                Arreta emateko eta bideratzeko aplikazioak           84

4.4.2.                Datu-baseak                                 86

4.4.3. Neurrira egindako programak                86

 

5. unitate didaktikoa

Osasun-laguntza eskaeraren balorazioa                      89

5.1.1.          Balorazio-prozesuak           89

5.1.2.          Erabaki-algoritmoak       90

5.2.    Eskaerak lehenestea       92

5.2.1.          1. LEHENTASUNA: larrialdiak             92

5.2.2.          2. LEHENTASUNA: atzeratu ezin diren urgentziak         94

5.2.3.          3. LEHENTASUNA: atzeratu daitezkeen urgentziak       95

5.2.4.          Urgentziazkoak ez diren eskaerak                  96        

5.2.5.          Egoera bereziak                97        

5.3.    Kudeaketa-sistemaren erantzunak                  99

5.3.1.     Erantzun-motak        99

5.3.2.     Jarduketa-motak       101

5.3.3.     Jarduketen jarraipena      102

6. unitate didaktikoa

Datuen kodifikazioa            104

6.1.    Kodifikazio diagnostikoa        105

6.1.1.          Zer da kodifikazio diagnostikoa?      105

6.1.2.          Gaixotasunen kodifikazioa        105

6.2.    Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena (GNS)           106

6.2.1.          GNS erabiltzea       106

6.2.2.          GNS-9-AKren egitura                 107

6.2.3.          Gaixotasunen sailkapena                    107

6.2.4.          Gaixotasunen sailkapena GNS-9-AKren bidez              110

6.3.    Lehen Mailako Arretaren Nazioarteko Sailkapena (CIAP)           112

6.3.1. Zer da CIAP-2?                      112

6.3.2.CIAP-2ren egitura              113

6.4.    Prozedura medikoen kodifikazioa            114

6.4.1.                Zer da prozeduren kodifikazioa?           115

6.4.2.                Prozeduren sailkapena (GNS-9-AK)     116

6.5.    Nahitaez adierazi beharreko gaixotasunak (ABG)          117

6.5.1.     Zer dira ABGak?           117

6.5.2.     ABGak jakinarazteko sistemak .    118

7. unitate didaktikoa

Telemedikuntza eta telelaguntza            120

7.1.   Teleosasuna    121

7.2.   Telemedikuntza          122

7.2.1.    Telemedikuntza-modalitateak              122

7.2.2.    Telemedikuntzaren aplikazioak         124

7.2.3.    Alde onak eta txarrak           126

7.2.4.    Telemedikuntza larrialdietan         127

7.3.   Telelaguntza                      129

7.3.1.    Telelaguntzaren onuradunak                 130

7.3.2.    Telelaguntzako zerbitzuak eta produktuak        131

7.3.3.    Telelaguntzaren alde onak          134

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Sara Toralba Diaz
  • Itzulpena: Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...