Lanekiren logoa

Uraren kudeaketa eraginkorra eraikuntzan

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 120

Aurkibidea

1.- Hodien azterketa hidraulikoa

1.1 Hidraulika. Oinarrizko kontzeptuak
1.2 Hidrostatika
1.3 Hidrodinamika

2.- Uraren azterketa fisiko-kimikoa

2.1 Uraren ezaugarri fisikoak
2.2 Uraren ezaugarri kimikoak
2.3 Uraren beste ezaugarri fisiko-kimiko batzuk
2.4 Korrosioa
2.5 Korrosio-motak
2.6 Uraren gogortasuna
2.7 Uraren egonkortasun-indizeak
2.8 Metakinak

3.- Etxeko uraren tratamenduak

3.1 Tratamendu klasikoak3.2 Legionellaren aurkako tratamenduak
3.3 Aplikazio berriak
3.4 Ezohiko PWT kaltzio-kentzaileak
3.5 Beste tratamendu batzuk

4.- Uraren bilketa, tratamendua eta banaketa, sarearen jatorrian/sorburuan

4.1 Uraren biketarako eta tratamendurako instalazioak
4.2 Uraren tratamendua sorburuan
4.3 Uraren banaketa – Hornikuntza-sareak

5.- Etxeko uraren hornikuntza- eta banaketa-instalazioak

5.1 Deskribapena, diseinua eta tipologia
5.2 Barruko instalazioen egitura
5.3 Gainpresio-ekipoen bidezko hornikuntza
5.4 Hornikuntza bereziak – Fluxumetroak dituzten sareak
5.5 Exekuzio- eta muntaketa-irizpide orokorrak
5.6 Exekuzio- eta muntaketa- irizpide partikularrak
5.7 Bukatutako instalazioen probak
5.8 Etxeko ur hotzaren instalazioen osagaiak
1. eranskina
2. eranskina

6.- Higiene-ontziak eta txorrotak

6.1 Higiene-ontziak
6.2 Erabilera-eremua eta zirkulazio-eremua
6.3 Txorrotak

7.- Ur hotzaren instalazioen kalkulua

7.1 Kalkulu hidraulikoaren oinarriak
7.2 Kalkulu-emaria (Qk) zehaztea
7.3 Aldiberekotasun-koefizientearen zenbait adierazpen
7.4. Kalkulua, UNE 149201 arauari jarraituz
7.5 Karga-galeraren kalkulua
7.6 Kalkuluaren mekanika
7.7 Presio-ekipoen kalkulua
7.8 Kalkuluak egiteko zenbait adibide
7.9 Ur beroaren sarearen neurriak eta ezaugarriak
7.10 Eranskina (I) (emari probableen taulak)
7.11 Eranskina (II) (emari probableen kurbak)

8.- Eraikinetako hondakin- eta euri-urak husteko instalazioak

8.1 Deskribapena, diseinua eta tipologia
8.2 Eraikinetako urak grabitate bidez husteko instalazioen egitura
8.3 Eraikinetako urak huts bidez husteko instalazioen egitura
8.4 Instalazioak amaitutakoan egin beharreko probak
8.5. Eraikinetako urak husteko instalazioen osagaiak
8.6 Urak husteko instalazioen kalkulua
8.7 Euri-uren sareak
8.8 Aireztatze-sareak
8.9 Harguneen neurriak
8.10 Hustuketa behartuko ekipoaren neurriak

9.- Kontsumo jasangarri baterako instalazioak. Ur grisak eta euri-urak berrerabiltzea

9.1 Ura: energia-baliabide natural eta urria
9.2 Ur-hornikuntzarako barruko sareetako ohiko ekipo eta gailuak
9.3 Urak husteko barruko sareetako ohiko ekipo eta gailuak
9.4 Eraikinetan ur grisak berrerabiltzea
9.5 Eraikinetan ur grisak berrerabiltzea

10.- Etxeetarako ur-hornikuntzaren eta ur-banaketaren instalazioen mantentze-lanak. Eraikinen kalifikazio energetikoa

10.1 Definizioak
10.2 Mantentze-lan motak
10.3 Eraikinaren liburua
10.4 Produktu akastunak. Bermeak
10.5 Eraikinaren Azterketa Teknikoa (EAT)
10.6. Eraikingintzaren Kode Teknikoa
10.7 Eraikinetako Instalazio Termikoen Araudia (EITA)
10.8 Eraikinen kalifikazio energetikoa

11.- Ikurrak eta eskemak

11.1 Ur-hornikuntzako instalazioetako ikurrak

Glosarioa
Bibliografia
Esker onak

Egileak
  • Ed. tecnicas MARCOMBO: Albert Soriano Rull, F. Javiver Pancorbo Floristan

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...