Lanekiren logoa

Zirkulazioa Hiztegia

Hiztegi hau UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak egin du EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa (www.euskara.euskadi.eus/euskalterm) eguneratzeko eta elikatzeko entitate horrek Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin (HPS) izenpetutako kontratuaren barruan.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 4

Aurkibidea


Bokabularioa sailka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. ERABILTZAILEAK, KONTZEPTU OROKORRAK . . . . 16
2. IKASKUNTZA ETA GAIKUNTZA . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. BIDE-MOTAK ETA BIDE-ATALAK . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. BIDEEN EGOERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5. IBILGAILUEN SAILKAPENA ETA KATEGORIAK . . . . 47
6. IBILGAILU MOTORDUNEN BALDINTZA
TEKNIKOAK, OSAGAIAK ETA MEKANIKA . . . . . . 70
7. GARRAIOAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8. SEINALEAK ETA MARKAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9. ADMINISTRAZIO-BAIMENAK ETA BESTELAKO
AGIRIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
10. ZIRKULAZIOAREN GERTAERAK ETA
PORTAERAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
11. ZEHAPEN-PROZEDURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12. ARAUDIA ETA ORGANOAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Euskarazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Gaztelaniazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Frantsesezko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Ingelesezko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Erreferentzia bibliografikoak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Zirkulazioa Hiztegia
Urtea
2023
Egileak
  • Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...