Aireuntzien sistema elektronikoak eta lotura duten osagaiak