Landarezaintza

Materiala

  • Kontrol fitosanitarioa
    FPSNTR Araupetzeko araudia garatzeak, teknologia-aurrerapenek, lan-arriskuen prebentzioak eta ingurumenaren inguruko kontzientziazioak ekarri dute kontrol fitosanitarioaren diziplina guztiz teknifikatzea fitopatologien arloan. Euskalgintza 2016/07/11

Material osagarria