Lanekiren logoa

Imprimaketa-ondoa eta akabera grafikoa (erdi mailako zikloa) LOE