Lanekiren logoa

Automatismo Elektrikoak, Pneumatikoak eta Hidraulikoak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 1232

Aurkibidea

 • HITZAURREA
 • 1. AUTOMATIZAZIOAREN HASTAPENAK
  • 1.1. Automatizazioaren kontzeptua
  • 1.2. Automatizazio-teknikak
  • 1.3. Prozesuaren kontrol motak
  • 1.4. Prozesu industrialen motak
  • 1.5. Kontrolagailu sekuentzialak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 2. BOOLE-REN ALJEBRA
  • 2.1. Sistemaren funtzionamendu digitala (bitarra)
  • 2.2. OR (EDO) atea
  • 2.3. AND (ETA) atea
  • 2.4. NOT (EZ) atea
  • 2.5. Boole-ren aljebra
  • 2.6. Boole-ren aljebrari dagozkion ariketak
  • 2.7. Boole-ren aljebrako teorema garrantzitsuak
  • 2.8. Boole-ren aljebrako funtzioak
  • 2.9. Funtzio logikoaren egia-taula
  • 2.10. Funtzio logikoak egitea
  • 2.11. Konbinazio-sistemen definizioa
  • 2.12. Konbinazio-sistemak sintetizatzea. Karnaugh-en taula
  • Problemak
  • Ariketak
 • 3. AGINTEGAILU AUTOMATIKOAK
  • 3.1. Kable bidezko sistemak. Oinarrizko eskemak egitea
  • 3.2. Lanpara errele bidez piztea
  • 3.3. Oinarrizko automatismoak egitea
  • 3.4. Tenporizadoredun automatismoak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 4. MOTORRAK ABIATZEKO PROZEDURAK
  • 4.1. Motorra abiatzea
  • 4.2. Konexioak motor asinkrono trifasikoan
  • 4.3. Motor asinkrono trifasikoak abiatzeko prozedurak
  • 4.4. Motor asinkronoen biraketa-noranzkoa alderantzikatzea
  • 4.5. Motor sinkronoak abiatzea
  • Problemak
  • Ariketak
 • 5. BABESTEKO ETA NEURTZEKO ELEMENTUAK
  • 5.1. Babes-erreleen bloke-diagrama
  • 5.2. Babes-erreleen eraikuntza-ezaugarri elektrikoak
  • 5.3. Babes-erreleak, zaintzen duten magnitude elektrikoaren arabera
  • 5.4. Tentsioko erreleak
  • 5.5. Intentsitateko erreleak
  • 5.6. Makinak lurrera konektatzea
  • 5.7. Neurgailuak
  • 5.8. Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoko arauak, lur-konexioei buruzkoak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 6. KONBINAZIO-ZIRKUITUAK
  • 6.1. Sarrera
  • 6.2. Deskodegailuak
  • 6.3. Kodegailuak
  • 6.4. Multiplexadoreak
  • 6.5. Demultiplexadoreak
  • 6.6. Konparadore bitarrak
  • 6.7. Zirkuitu erdibatutzailea
  • 6.8. Ebatzitako adibideak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 7. ZENBAKI-SISTEMAK ETA KODEAK
  • 7.1. Sistema bitarra
  • 7.2. Sistema zortzitarra
  • 7.3. Sistema hamaseitarra
  • 7.4. Bitarrean kodetutako kode hamartarrak (BCD)
  • 7.5. Beste zenbait kode bitar
  • 7.6. Kode alfanumerikoak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 8. AUTOMATA PROGRAMAGARRIAK
  • 8.1. Automata programagarriaren definizioa
  • 8.2. Automaten sailkapena tamainaren arabera
  • 8.3. Sistemaren beste elementu batzuk
  • 8.4. Sistema programatuak. Oinarrizko programazioa
  • 8.5. Sarrerak eta irteerak irudikatzea
  • 8.6. Ireki eta ixteko kontaktuak programatzea
  • 8.7. STEP 7rako oinarrizko aginduak KOP formatuan
  • 8.8. FUP formatuko programazioa
  • Problemak
  • Ariketak
 • 9. ESKEMA KABLEATUAK PROGRAMATZEA
  • 9.1. KOP programak egitea, eskema kableatuan oinarrituta
  • 9.2. Tenporizadoreak programatzea
  • 9.3. Kontagailuak programatzea
  • 9.4. Markak erabiltzea
  • Problemak
  • Ariketak
 • 10. PROGRAMAZIOA OMRONEKIN
  • 10.1. CxxH seriea
  • 10.2. CPM2A seriea
  • 10.3. CQM1 seriea
  • 10.4. Sarrerak eta irteerak helbideratzea
  • 10.5. RS232 konexio-kablea
  • 10.6. Programazio-adibideak
  • 10.7. Saihetsen kontrola
  • Ariketak
 • 11. PROGRAMEN ADIBIDEAK
  • 11.1. S7-200en kableatua
  • 11.2. S7-300en kableatua
  • 11.3. Omron automatak
  • 11.4. Errele interfazeak
  • 11.5. Zinta garraiatzaileak
  • 11.6. Kalapatxaren kontrola
  • 11.7. Ur-ponpen abiadura-kontrola
  • 11.8. Siloak betetzea
  • Ariketak
 • 12. SISTEMA SEKUENTZIALAK
  • 12.1. Biegonkorrak
  • 12.2. Kontagailuak
  • 12.3. Desplazamendu-erregistroak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 13. AUTOMATA BIDEZKO SISTEMA SEKUENTZIALEN SINTESIA
  • 13.1. Automata programagarri bidezko sintesi-metodoak
  • 13.2. GRAFCET programazio-metodoa
  • 13.3. Ekuazio logikoak
  • 13.4. GRAFCET-en beste aukera batzuk
  • 13.5. Etapekin lotutako jarduerak
  • 13.6. Programa egitea
  • 13.7. Visual programazio-metodoa
  • Problemak
  • Ariketak
 • 14. PNEUMATIKAKO ELEMENTUAK
  • 14.1. Aire konprimitua. Oinarrizko printzipioak
  • 14.2. Aire konprimituaren ekoizpena
  • 14.3. Aire konprimituaren banaketa
  • 14.4. Osagai pneumatikoak
  • 14.5. Zilindro pneumatikoak
  • 14.6. Balbulak
  • 14.7. Balbula banatzaileen azterketa funtzionala
  • Problemak
  • Ariketak
 • 15. AGINTE PNEUMATIKOA
  • 15.1. Aginte pneumatiko motak
  • 15.2. Instalazio pneumatikoak
  • 15.3. Elektropneumatika
  • 15.4. Automatekin egindako adibideak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 16. HIDRAULIKA APLIKATUA
  • 16.1. Oinarrizko printzipio fisikoak
  • 16.2. Magnitude fisikoak
  • 16.3. Fluido hidraulikoak eta haien ezaugarri nagusiak
  • 16.4. Ponpa hidraulikoak. Motak
  • 16.5. Instalazio hidraulikoak
  • 16.6. Balbulak
  • 16.7. Laneko elementu hidraulikoak
  • Problemak
  • Ariketak
 • 17. ZIRKUITU HIDRAULIKOAK
  • 17.1. Efektu bakuneko zilindro bat gobernatzea
  • 17.2. Efektu bikoitzeko zilindro baten agintea
  • 17.3. Efektu bikoitzeko zilindro baten agintea 4/3 balbula bidez
  • 17.4. Zilindro baten aitzinamendu-abiadura erregulatzea
  • 17.5. Sarrerako emaria erregulatzea
  • 17.6. Irteerako emaria erregulatzea
  • 17.7. Presio-erreguladorea
  • 17.8. Aitzinamendu lasterreko zirkuitua
  • 17.9. Elektrohidraulika
  • 17.10. Automata programagarria elektrohidraulikan aplikatzea
  • Problemak
  • Ariketak
 • I. ERANSKINA: SYSWIN PROGRAMA
  • I.1. Proiektu baten hasiera
  • I.2. Programa bat sartzea
  • I.3. Blokeak administratzea
 • II. ERANSKINA: STEP7 MICROWIN PROGRAMAZIOA
  • II.1. Programarekin trebatzen hastea
  • II.2. Automatarekin komunikatzea
  • II.3. Adibide-programa bat egitea
  • II.4. Amaiera gisa
 • GLOSATEGIA
 • BIBLIOGRAFIA

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2007
Egileak
 • <i>Automatismos Eléctricos
 • F. Jesús Cembranos Nistal</i>
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...