Lanekiren logoa

Banaketa-instalazioak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 339

Aurkibidea

  ESKERRAK
 • SARRERA
 • 1. TRANSFORMAZIO-ZENTROAK
  • Sarrera
  • 1.1. Sistema elektrikoaren egitura
  • 1.2. Transformazio-zentroen sailkapena
  • 1.3. Transformazio-zentro baten zati nagusiak
  • 1.4. Banaketa-transformadorea
  • 1.5. Tresneria
  • 1.6. Lurrerako instalazioa
  • 1.7. Sinbologia eta eskemak
  • 1.8. Maniobra- eta mantentze-jarduerak
  • Proposatutako jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 2. BEHE-TENTSIOKO BANAKETA-SAREAK
  • Sarrera
  • 2.1. Konfigurazioa
  • 2.2. Airetiko lineak
  • 2.3. Lurpeko lineak
  • 2.4. Sareen irudikapen sinbolikoa plano eta eskemetan
  • 2.5. Behe-tentsioko sareak instalatzeko baldintza orokorrak eta bereziak
  • 2.6. Behe-tentsioko lineak muntatzeko eta mantentzeko jarduerak
  • 2.7. Behe-tentsioko sareak martxan jartzeko baldintzak
  • 2.8. Banaketa-sareen mantentze-lanak
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 3. LOTURA-INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
  • 3.1. Sarrera
  • 3.2. Behe-tentsioko horniketetarako karga-aurreikuspena potentzia kalkulatzea
  • 3.3. Harguneak
  • 3.4. Lotura-instalazioak
  • 3.5. Elikadura-linea orokorra
  • 3.6. Muntaketa- eta mantentze-jarduerak
  • 3.7. Lotura-lineen matxurak
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 4. ERAIKINEN BARRUKO ETA LUR-KONEXIOKO INSTALAZIOAK
  • 4.1. Berariaz etxebizitzetarako prestatutako barneko instalazioak
  • 4.2. Zirkuitu kopurua
  • 4.3. Erabilera-puntuak
  • 4.4. Bainugela eta komunen instalazioa
  • 4.5. Eraikineko eta garajeko erabilera orokorretarako instalazioa
  • 4.6. Instalazio elektrikoetan erabiltzen den sinbologia
  • 4.7. Instalazio elektrikoetan erabiltzen den material txikia
  • 4.8. Eraikinetako lur-konexioko instalazioak harguneen arteko banaketa
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 5. KANPOKO ARGIZTAPENERAKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
  • 5.1. Sarrera
  • 5.2. Instalazioen dimentsioak
  • 5.3. Babes-, neurketa- eta kontrol-koadroa
  • 5.4. Elikatze-sareak
  • 5.5. Luminariak
  • 5.6. Argiztapen publikoko instalazioen lurrerako konexioa
  • 5.7. Instalazio mota horiek izapidetzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 6. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIAO ETA INGURUMENAREN BABESA
  • Sarrera
  • 6.1. Arrisku elektrikoa
  • 6.2. Obretako prebentzio-arau orokorrak
  • 6.3. Jendearentzako segurtasun-elementuak: babes-ekipoak
  • 6.4. Instalazio elektrikoetan lan egiteko urrezko bost segurtasun-arauak
  • 6.5. Arrisku elektrikoak. Transformazio-zentroetarako segurtasun-araudia
  • 6.6. Arrisku elektrikoak. 20 kV-erainoko behe- eta goi-tentsioko lurpeko linea elektrikoetarako segurtasun-araudia
  • 6.7. Ingurumenaren babesa
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • 7. TARIFA ELEKTRIKOAK
  • Sarrera
  • 7.1. Elektrizitatearen merkatuaren liberalizazioa
  • 7.2. Bidesari-tarifak
  • 7.3. Azken baliabidearen tarifak
  • 7.4. Fakturazioaren osagaiak
  • 7.5. Merkatu librea
  • 7.6. Fakturazio-adibideak
  • 7.7. Neurketa-ekipoak
  • 7.8. Hartune-, krokadura- eta frogaketa-eskubideak
  • 7.9. Neurketa-ekipoen alokairua (2010)
  • Proposatzen diren jarduerak eta praktikak
  • Landa-praktika
 • Bibliografia

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2011
Egileak
 • José Luis Sanz Serrano eta José Carlos Toledano Gasca
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...